Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequence--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MLPFFIYWGVILACIAWLALSVYFSVFYLVRKENGNLWAFALFNVIAAIVLAITLAVYRTWGWGITQYSSLIYLILAIYGVVVLLQAILGREPKKAAA--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5GJV Chain:F ((29-1074))FPSAVTIKSWVDKMQEDLVTLAKTASGVHQLVDIYEKYQDLYTVEPNNARQLVEIAARDIEKLLSNRSKALVRLALEAEKVQAAHQWREDFASVVYYNAKDQRIKPVFIDDANFRRQVSYQHAAVHIPTDIYEGSTIVLNELNWTSALDDVFKKNREEDPSLLWQVFGSATGLARYYPASPWVKIDLYDVRRRPWYIQGAASPKDMLILVDVSGSVSGLTLKLIRTSVSEMLETLSDDDFVNVASFNSNAQDVSCFQHLVQANVRNKKVLKDAVNNITAKGITDYKKGFSFAFEQLLNYNVSRANCNKIIMLFTDGGEERAQEIFAKYNKDKKVRVFTFSVGQHNYDRGPIQWMACENKGYYYEIPSIGAIRINTQEYLDVLGRPMVLAGDKAKQVQWTNVYLDALELG-------------LVITGTLPVFNITGQFENKTNLKNQLILGVMGVDVSLEDIKRLTPRFTLCPNGYYFAIDPNGYVLLHPNLQPKPIGVGIPTINLRKRRPNVQNPKSQEPVTLDFLDAELENDIKVEIRNKMIDGESGEKTFRTLVKSQDERYIDKGNRTYTWTPVNGTDYSSLALVLPTYSFYYIKAKIEETITQARYSETLKPDNFEESGYTFLAPRDYCSDLKPSDNNTEFLLNFNEFIDRKTTDLINRVLLDAGFTNELVQNYWSKQKNIKGVKARFVVTDGGITRVYPKEAGENWQENPETYEDSFYKRSLDNDNYVFTAPYFNKSGPGAYESGIMVSKAVEIYIQGKLLKPAVVGIKIDVNSWIENFTKTSIRMDCVILDDGGFLLMANHDDYTNQIGRFFGEIDPSLMRHLVNISVYAFNKSYDYQSVCEPGAASKQSCITEQTQYFFDNDSKSFSGVLDCGNCSRIFHVEKLMNTNLIFIMVESKGTCPCDTRLLIQAEQTSDGPDPCDMVKQPRYRKGPDVCFDNNVLEDYTDC


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 5GJV.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain F - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 24 -3137 -130.71 -36.91
target 2D structure prediction score : 0.39
Monomeric hydrophicity matching model chain F : 0.52

3D Compatibility (PKB) : -130.71
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.39
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.52
QMean score : 0.374

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_5GJV.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-5GJV-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_5GJV.pdb: