@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : PF00018_ITK_HU: (2014-08-10 )
NNSLVPKYHPNFWMDGKWRCCSQLEKLATGCAQYDPTKNASKKPLPPTPEDNRRPLWEPEETVVIALYDYQTNDPQELALRRNEEYCLLDSSEIHWWRVQDRNGHEGYVPSSYLVEKSPNNLETYEWYNKSISRDKAEKLLLDTGKEGAFMVRDSRTAGTYTVSVFTKAVVSENNPCIKHYHIKETNDNPKRYYVAEKYVFDSIPLLINYHQHNGGGLVTRLRYPVCFGRQKAPVTAGLRYGKWVIDPSELTFVQEIGSGQFGLVHLGYWLNKDKVAIKTIREGAMSEEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQAPICLVFEFMEHGCLSDYLRTQRGLFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLDDQYTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRSNSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL

Atome Classification :

(45 SA) .........10........20........30........40........50........60........70........80........90.-.......100.-.......110.......120.......130.......140-..-.-....150...-....160.......170.......180.......190.......200.......210.......220.......230....-------------...240.........250...-....260.......270--.----.---.---.....280...--..---..290.......300.......310....-...320.......330......-.---340.........350.......360.......370.......380.......390.....--..--400.......410.......420.......430.......440.......450........460.......470.......480.......490.......500......
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) NNSLVPKYHPNFWMDGKWRCCSQLEKLATGCAQYDPTKNASKKPLPPTPEDNRRPLWEPEETVVIALYDYQTNDPQELALRRNEEYCLLDSS-EIHWWRVQ-DR-NGHEGYVPSSYLVEKSPNNLETYEWYNKSISRDKAEKLLL-DT-G-KEGAFMVRDS-RTAGTYTVSVFTKAVVSENNPCIKHYHIKETNDNPKRYYVAEKYVFDSIPLLINYHQHNGGGLVTRLRYPVCFGRQKAPVT-------------AGLR--YGKWVIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLD--DQ--YTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL
47 HHSearch 86.9138%-110 - C3 -1OPK ABL1_MOUSE A:[44-478] -------------------------------------------------------------NLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQ-TK-NG-QGWVPSNYITPV--NSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLS-S--G-INGSFLVRESESSPGQRSISLRYE-------GRVYHYRINTASDG--KLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPK--RNKPTI-------------YGVSPNYDKWEMERTDITMKH-KLGGGQYGEVYEGVWK---KY---S---L---TVAVKTLKEDT--ME---VEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTRE-PPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNR---Q--EVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTG--DT--YTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGID-LSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQ---
48 HHSearch 85.1037%-111 - C3 -2H8H SRC_HUMAN A:[87-521] --------------------------------------------------------------TFVALYDYESRTETDLSFKKGERLQIVNNT-EGDWWLAH-SLSTGQTGYIPSNYVAP--SDSIQAEEWYFGKITRRESERLLLNAE-N-PRGTFLVRESETTKGAYCLSVSDFD--NAKGLNVKHYKIRKLDSG--GFYITSRTQFNSLQQLVAYYSKHADGLCHRLTTVCPT---SKPQT-------------QGLA--KDAWEIPRESLRLEV-KLGQGCFGEVWMGTWN---G----T---T---RVAIKTLKPGT--MS---PEAFLQEAQVMKKLRHEKLVQLYAVVS-E-EPIYIVTEYMSKGSLLDFLKGE-TG--K--YLRLPQLVDMAAQIASGMAYVERMNYVHRDLRAANILVGENLVCKVADFGLARLIED--NE--YTARQGAKFPIKWTAPEAALYGRFTIKSDVWSFGILLTELTTKGRVPYPGMV-NREVLDQVERGYRMPCPPECPESLHDLMCQCWRKEPEERPTFEYLQAFLEDYFT---
46 HHSearch 84.1237%-114 - C3 -1QCF HCK_HUMAN A:[8-441] ------------------------------------------------------------RIIVVALYDYEAIHHEDLSFQKGDQMVVLEES--GEWWKARSLA-TRKEGYIPSNYVARV--DSLETEEWFFKGISRKDAERQLL-APGN-MLGSFMIRDSETTKGSYSLSVRDYD--PRQGDTVKHYKIRTLDNG--GFYISPRSTFSTLQELVDHYKKGNDGLCQKLSVPCMSS---KPQK-------------P-WE--KDAWEIPRESLKLEK-KLGAGQFGEVWMATYN---K----H---T---KVAVKTMKPGS--MS---VEAFLAEANVMKTLQHDKLVKLHAVVT-K-EPIYIITEFMAKGSLLDFLKSDEG---S--KQPLPKLIDFSAQIAEGMAFIEQRNYIHRDLRAANILVSASLVCKIADFGLARVIED--NE--YTAREGAKFPIKWTAPEAINFGSFTIKSDVWSFGILLMEIVTYGRIPYPGMS-NPEVIRALERGYRMPRPENCPEELYNIMMRCWKNRPEERPTFEYIQSVLDDFY----
3 PsiBlast_PDB 80.7799%-135 - C3 -4HCV A:[5-267] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WVIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLD--DQ--YTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWRERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
1 PsiBlast_PDB 80.6599%-134 - C3 -4HCT A:[3-267] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GKWVIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLD--DQ--YTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWRERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
53 HHSearch 80.3299%-133 - C3 -4HCU A:[5-267] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WVIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLD--DQ--YTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWRERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
4 PsiBlast_PDB 78.6799%-133 - C3 -3T9T A:[3-265] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WVIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVTEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLD--DQ--YTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWRERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
14 PsiBlast_PDB 78.5699%-134 - C3 -4L7S ? A:[3-266] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL
29 PsiBlast_CBE 78.3599%-135 - C3 -4L7S ? B:[3-266] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL
23 PsiBlast_CBE 78.29100%-140 - C3 -3V5L D:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQ-GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIR--A--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGM--------------------FPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
18 PsiBlast_PDB 78.2198%-127 - C3 -3MJ2 A:[3-261] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEASVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTRFVLD--DQ--YTSSTGTKFPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAAI-----
25 PsiBlast_CBE 78.18100%-145 - C3 -3V5J B:[3-266] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI------MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL
30 PsiBlast_CBE 78.1799%-137 - C3 -4KIO ITK_HUMAN C:[3-266] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT-------------------FPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESGL
21 PsiBlast_CBE 77.85100%-141 - C3 -3V8W B:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIR-----MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
8 PsiBlast_PDB 77.52100%-141 - C3 -3V8W ITK_HUMAN A:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIR-GA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYE-RS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
9 PsiBlast_PDB 77.42100%-135 - C3 -1SM2 ITK_HUMAN A:[1-263] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
16 PsiBlast_PDB 77.3798%-133 - C3 -3QGY ITK_HUMAN A:[23-284] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIKEGS--MS---EDDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
31 PsiBlast_CBE 77.3699%-141 - C3 -4KIO ITK_HUMAN B:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG---LVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI------------EDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
10 PsiBlast_PDB 77.26100%-131 - C3 -1SNU ITK_HUMAN A:[1-263] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
15 PsiBlast_PDB 77.0898%-137 - C3 -3QGW ITK_HUMAN A:[24-284] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIKEGS--MS---EDDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG---------------------FPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
22 PsiBlast_CBE 77.03100%-136 - C3 -3V8T B:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI---A--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
12 PsiBlast_PDB 76.9099%-136 - C3 -4KIO ITK_HUMAN A:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG---LVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI-----------EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
5 PsiBlast_PDB 76.80100%-139 - C3 -3V5J ITK_HUMAN A:[3-264] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQ-GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREG----S---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFG----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYE-RS-NSEVVEDISTG-RLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
24 PsiBlast_CBE 76.72100%-139 - C3 -3V5L ITK_HUMAN C:[3-262] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG---LVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT-------------------FPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIA----
26 PsiBlast_CBE 76.68100%-138 - C3 -1SNU B:[2-261] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAE---
52 HHSearch 76.6732%-125 - C3 -2OZO ZAP70_HUMAN A:[155-597] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTAHERMPWYHSSLTREEAERKLY-SG-AQTDGKFLLRPR-KEQGTYALSLIYG-------KTVYHYLISQDKAG--KYCIPEGTKFDTLWQLVEYLKLKADGLIYCLKEACPN--------MDTSVFESPFSDPEELK--DKKLFLKRDNLLIADIELGCGNFGSVRQGVYRMRKK----Q---I---DVAIKVLKQGTEKAD---TEEMMREAQIMHQLDNPYIVRLIGVCQA--EALMLVMEMAGGGPLHKFLVGK-R---E--EIPVSNVAELLHQVSMGMKYLEEKNFVHRNLAARNVLLVNRHYAKISDFGLSKALG----------------PLKWYAPECINFRKFSSRSDVWSYGVTMWEALSYGQKPYKKMK-GPEVMAFIEQGKRMECPPECPPELYALMSDCWIYKWEDRPDFLTVEQRMRACY----
7 PsiBlast_PDB 76.10100%-141 - C3 -3V8T ITK_HUMAN A:[3-264] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG---LVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGM---------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPY-------EVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAES--
27 PsiBlast_CBE 75.84100%-139 - C3 -1SM2 B:[2-261] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIREGA--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAE---
34 PsiBlast_CBE 75.7498%-132 - C3 -4MF1 B:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI---A--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEASVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMTR------------------FPVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAAIAASG-
19 PsiBlast_PDB 75.4898%-133 - C3 -4MF1 ITK_HUMAN A:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI---A--MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEASVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGM---------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAAIAASG-
6 PsiBlast_PDB 75.42100%-136 - C3 -3V5L ITK_HUMAN A:[3-262] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI------MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIA----
32 PsiBlast_CBE 74.6298%-124 - C3 -3QGY B:[23-282] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIKEGS--MS---EDDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIA----
33 PsiBlast_CBE 74.4298%-133 - C3 -3QGW B:[24-282] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDPSELTFVQ-EIGSGQFGLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTIKEGS--MS---EDDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIA----
17 PsiBlast_PDB 74.0598%-137 - C3 -3MJ1 A:[3-261] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG--GLVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI----------------EEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEASVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYE-RS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAAI-----
13 PsiBlast_PDB 72.8699%-133 - C3 -4MF0 ITK_HUMAN A:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG---LVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI------MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDFGMT--------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
28 PsiBlast_CBE 71.8399%-133 - C3 -4MF0 B:[3-265] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIDPSELTFVQ-EIGSG---LVHLGYWL---N----K---D---KVAIKTI------MS---EEDFIEEAEVMMKLSHPKLVQLYGVCLEQ-APICLVFEFMEHGCLSDYLRTQ-R---G--LFAAETLLGMCLDVCEGMAYLEEACVIHRDLAARNCLVGENQVIKVSDF-----------------------PVKWASPEVFSFSRYSSKSDVWSFGVLMWEVFSEGKIPYENRS-NSEVVEDISTGFRLYKPRLASTHVYQIMNHCWKERPEDRPAFSRLLRQLAEIAESG-
54 HHSearch 69.4158%-131 - C3 -3GEN A:[16-282] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YGSWEIDPKDLTFLK-ELG---FGVVKYGKWR---G----Q---Y---DVAIKMIKEGS--MS---EDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQ-RPIFIITEYMANGCLLNYLREM-R---H--RFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLD--DE--YTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFT-NSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEE-
55 HHSearch 67.8958%-126 - C3 -3SXS A:[1-264] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GHMELKREEITLLK-ELGSGQFGVVKLGKWK---G----Q---Y---DVAVKMIKEGS--MS---EDEFFQEAQTMMKLSHPKLVKFYGVCSKE-YPIYIVTEYISNGCLLNYLRSH-G---K--GLEPSQLLEMCYDVCEGMAFLESHQFIHRDLAARNCLVDRDLCVKVSDFGMTRYVLD--DQ--YVSSVGTKFPVKWSAPEVFHYFKYSSKSDVWAFGILMWEVFSLGKMPYDLYT-NSEVVLKVSQGHRLYRPHLASDTIYQIMYSCWHELPEKRPTFQQLLSSIEPLRE---
62 HHSearch 63.9238%-121 * C3 *4AOJ NTRK1_HUMAN A:[35-320] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VHHIKRRDIVLKW-ELGEGAFGKVFLAECH---NLLP-K---M---LVAVKALKEAS--ESA--RQDFQREAELLTMLQHQHIVRFFGVCTEG-RPLLMVFEYMRHGDLNRFLRSH-GPDPG--PLGLGQLLAVASQVAAGMVYLAGLHFVHRDLATRNCLVGQGLVVKIGDFG-------------------TMLPIRWMPPESILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPWYQLS-NTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQALAQA--
68 HHSearch 61.1140%-112 - C3 -1MQB EPHA2_HUMAN A:[38-309] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TTEIHPSCVTRQK-VIGAGEFGEVYKGMLK---T-----KKEV---PVAIKTLKAGY--TEKQ-RVDFLGEAGIMGQFSHHNIIRLEGVISKY-KPMMIITEYMENGALDKFLREK-D---G--EFSVLQLVGMLRGIAAGMKYLANMNYVHRDLAARNILVNSNLVCKVSDFGL-------------------KIPIRWTAPEAISYRKFTSASDVWSFGIVMWEVMTYGERPYWELS-NHEVMKAINDGFRLPTPMDCPSAIYQLMMQCWQQERARRPKFADIVSILDKLIR---
65 HHSearch 61.1040%-116 - C3 -3KUL EPHA8_HUMAN A:[43-314] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TREIEASRIHIEK-IIGSGDSGEVCYGRLR---VPGQRD---V---PVAIKALKAGY--TERQ-RRDFLSEASIMGQFDHPNIIRLEGVVTRG-RLAMIVTEYMENGSLDTFLRTH-D---G--QFTIMQLVGMLRGVGAGMRYLSDLGYVHRDLAARNVLVDSNLVCKVSDFGLSRVLE-----A-AYTTT---IPIRWTAPEAIAFRTFSSASDVWSFGVVMWEVLAYGERPYWNMT-NRDVISSVEEGYRLPAPMGCPHALHQLMLDCWHKDRAQRPRFSQIVSVLDALIRS--
36 Fugue 60.8544%-132 - C3 -1BYG CSK_HUMAN A:[15-276] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GWALNMKELKLLQ-TIGKGEFGDVMLGDYR---G---------N--KVAVKCIK-----ND---AQAFLAEASVMTQLRHSNLVQLLGVIV--EEGLYIVTEYMAKGSLVDYLRSR-G----RSVLGGDCLLKFSLDVCEAMEYLEGNNFVHRDLAARNVLVSEDNVAKVSDFG--------------------LLPVKWTAPEALREKKFSTKSDVWSFGILLWEIYSFGRVPYPRIPL-KDVVPRVEKGYKMDAPDGCPPAVYEVMKNCWHLDAAMRPSFLQLREQLEHIKTHEL
60 HHSearch 59.6338%-119 - C3 -4FYO A:[11-279] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VYLDRKLLTLEDKELGSGNFGTVKKGYYQ---MKKV-V---K---TVAVKIL--------PALKDELLAEANVMQQLDNPYIVRMIGICEAE--SWMLVMEMAELGPLNKYLQQ--N---R--HVKDKNIIELVHQVSMGMKYLEESNFVHRDLAARNVLLVTQHYAKISDFGLSKALRA--DENYYKA----KWPVKWYAPECINYYKFSSKSDVWSFGVLMWEAFSYGQKPYRGMK-GSEVTAMLEKGERMGCPAGCPREMYDLMNLCWTYDVENRPGFAAVELRLRNYYY---
57 HHSearch 58.9736%-121 - C3 -1U59 A:[2-270] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KKLFLKRDNLLIADIELGCGNFGSVRQGVYR----K---Q---I---DVAIKVLKQGT--EKAD-TEEMMREAQIMHQLDNPYIVRLIGVCQAE--ALMLVMEMAGGGPLHKFLVGK-R---E--EIPVSNVAELLHQVSMGMKYLEEKNFVHRDLAARNVLLVNRHYAKISDFGLSKALGADDSY--YTARSAGKWPLKWYAPECINFRKFSSRSDVWSYGVTMWEALSYGQKPYKKMK-GPEVMAFIEQGKRMECPPECPPELYALMSDCWIYKWEDRPDFLTVEQRMRAC-----
66 HHSearch 58.8835%-125 - C3 -3POZ A:[12-278] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LKETEFKKIK-VLGSGAFGTVYKGLWI---P---------VKIPVAIKEL-------A---NKEILDEAYVMASVDNPHVCRLLGICLTS--TVQLITQLMPFGCLLDYVREH-K---D--NIGSQYLLNWCVQIAKGMNYLEDRRLVHRDLAARNVLVKTPQHVKITDFGLAKLLGA--EEK--------KVPIKWMALESILHRIYTHQSDVWSYGVTVWELMTFGSKPYDGIP-ASEISSILEKGERLPQPPICTIDVYMIMVKCWMIDADSRPKFRELIIEFSKMAR---