@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : SA0039: (2016-03-11 )
MLSSFLMLSIISSLLTICVIFLVRMLYIKYTQNIMSHKIWLLVLVSTLIPLIPFYKISNFTFSKDMMNRNVSDTTSSVSHMLDGQQSSVTKDLAINVNQFETSNITYMILLIWVFGSLLCLFYMIKAFRQIDVIKSSSLESSYLNERLKVCQSKMQFYKKHITISYSSNIDNPMVFGLVKSQIVLPTVVVETMNDKEIEYIILHELSHVKSHDLIFNQLYVVFKMIFWFNPALYISKTMMDNDCEKVCDRNVLKILNRHEHIRYGESILKCSILKSQHINNVAAQYLLGFNSNIKERVKYIALYDSMPKPNRNKRIVAYIVCSISLLIQAPLLSAHVQQDKYETNVSYKKLNQLAPYFKGFDGSFVLYNEREQAYSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNENYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKDTYKYVGKTGTGIVNHKEANGWFVGYVETKDNTYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI

Atome Classification :

(24 SA) .........10........20........30........40........50........60........70........80........90........100.......110.......120.......130.......140.......150.......160.......170.......180.......190.......200.......210.......220.......230.......240.......250.......260.......270.......280.......290.......300.......310.......320.......330.......340.......350.......360-........370..-.....380.......390.......400.......410.......420.......430.......440.......450.......460.......470..-------.....480.......490.......500.......510.......520........530.-......540.......550-.......560.......570.......580...
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MLSSFLMLSIISSLLTICVIFLVRMLYIKYTQNIMSHKIWLLVLVSTLIPLIPFYKISNFTFSKDMMNRNVSDTTSSVSHMLDGQQSSVTKDLAINVNQFETSNITYMILLIWVFGSLLCLFYMIKAFRQIDVIKSSSLESSYLNERLKVCQSKMQFYKKHITISYSSNIDNPMVFGLVKSQIVLPTVVVETMNDKEIEYIILHELSHVKSHDLIFNQLYVVFKMIFWFNPALYISKTMMDNDCEKVCDRNVLKILNRHEHIRYGESILKCSILKSQHINNVAAQYLLGFNSNIKERVKYIALYDSMPKPNRNKRIVAYIVCSISLLIQAPLLSAHVQQDKYETNVSYKKLNQLAPYFKGF--DGSFVLYNEREQA-YSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNE-------NYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKD-TYKYVGKTGTGI-VNHKEANGWFVGYVETKDN-TYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI
1 PsiBlast_PDB 94.7499% -55 - C5 -2IWC - MECR_STAAN A:[333-585] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MSAHVQQDKYETNVSYKKLNQLAPYFKGF--DGSFVLYNEREQA-YSIYNEPESKQRYSPN-TYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNE-------NYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKD-TYKYVGKTGTGI-VNHKEANGWFVGYVETKDN-TYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI
33 HHSearch 94.51100% -57 - C5 -2IWB A:[3-246] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------YETNVSYKKLNQLAPYFKGF--DGSFVLYNEREQA-YSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNE-------NYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKD-TYKYVGKTGTGI-VNHKEANGWFVGYVETKDN-TYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI
3 PsiBlast_PDB 94.4599% -57 - C5 -2IWD - MECR_STAAN A:[340-585] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DKYETNVSYKKLNQLAPYFKGF--DGSFVLYNEREQA-YSIYNEPESKQRYSPN-TYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNE-------NYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKD-TYKYVGKTGTGI-VNHKEANGWFVGYVETKDN-TYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI
2 PsiBlast_PDB 93.84100% -54 - C5 -2IWB A:[1-246] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DKYETNVSYKKLNQLAPYFKGF--DGSFVLYNEREQA-YSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGNE-------NYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKD-TYKYVGKTGTGI-VNHKEANGWFVGYVETKDN-TYYFATHLKGEDNANGEKAQQISERILKEMELI
29 PsiBlast_CBE 80.3646% -51 - C5 -3UY6 B:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVVWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
40 HHSearch 79.9842% -47 - C5 -1NRF - BLAR_BACLI A:[362-595] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DYSTFFDKFSASGGFVLFNSNRKK-YTIYNRKESTSRFAPASTYKVFSALLALESGIITKNDSHMTWDGTQYPYKEWNQDQDLFSAMSSSTTWYFQKLDRQIGEDHLRHYLKSIHYGNEDFSVPA-------DYWLDGSLQISPLEQVNILKKFYDNEFDFKQSNIETVKDSIRLEESN-GRVLSGKTGTSV-INGELHAGWFIGYVETADN-TFFFAVHIQGEKRAAGSSAAEIALSILDKKGI-
22 PsiBlast_CBE 79.2546% -56 - C5 -3Q81 B:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
4 PsiBlast_PDB 79.0146% -52 - C5 -3Q7Z ? A:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
21 PsiBlast_CBE 78.9946% -55 - C5 -3Q82 B:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
23 PsiBlast_CBE 78.7346% -51 - C5 -3Q7Z ? B:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
6 PsiBlast_PDB 78.6446% -52 - C5 -3Q82 BLAR_STAAU A:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
10 PsiBlast_PDB 78.3146% -51 - C5 -3UY6 BLAR_STAAU A:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVVWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
27 PsiBlast_CBE 77.7546% -55 - C5 -1XA1 BLAR_STAAU C:[26-252] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIIN-ENSRMSW-HKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-V---YNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
9 PsiBlast_PDB 77.7542% -39 - C5 -1NRF - BLAR_BACLI A:[356-590] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TNVEYEDYSTFFDKFSA---SGGFVLFNSNRKK-YTIYNRKESTSRFAPASTYKVFSALLALESGIITKNDSHMTWDGTQYPYKEWNQDQDLFSAMSSSTTWYFQKLDRQIGEDHLRHYLKSIHYGNEDFSVPA-------DYWLDGSLQISPLEQVNILKKFYDNEFDFKQSNIETVKDSIRLEESN-GRVLSGKTGTSV-INGELHAGWFIGYVETADN-TFFFAVHIQGEKRAAGSSAAEIALSIL------
26 PsiBlast_CBE 77.6546% -50 - C5 -1XKZ BLAR_STAAU B:[26-252] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
7 PsiBlast_PDB 77.4746% -51 - C5 -3Q7V ? A:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
25 PsiBlast_CBE 77.4046% -54 - C5 -1XKZ BLAR_STAAU C:[26-252] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
5 PsiBlast_PDB 77.3046% -50 - C5 -3Q81 BLAR_STAAU A:[25-251] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMAADA-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
28 PsiBlast_CBE 77.0446% -50 - C5 -1XA1 BLAR_STAAU B:[26-252] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
34 HHSearch 76.6845% -46 - C5 -1XKZ BLAR_STAAU A:[19-252] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ILDKSKIFGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQN-HFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHLSDGKP-SGKNAELISEKILKEMGVL
8 PsiBlast_PDB 76.5946% -48 - C5 -1XKZ BLAR_STAAU A:[26-252] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQN-HFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
24 PsiBlast_CBE 75.9046% -49 - C5 -1XKZ D:[26-252] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FGSN--SGSFVMYSMKKDK-YYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNLGSYK-------SYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQN-HFSKKAKNQLSSSLLIKKNE-KYELYGKTGTGI-VNGKYNNGWFVGYVITNHD-KYYFATHL-SDGKPSGKNAELISEKILKEMGVL
31 PsiBlast_CBE 70.1833% -41 - C5 -4MLL BLO1_ECOLX C:[9-231] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPLFEGT--EGCFLLYDASTNAEIAQFNKAKCATQMAPDSTFDIALSLMAFDAEIID-QKTIFKWDKTPKGMEIWNSNHTPKTWMQFSVVWVSQEITQKIGLNKIKNYLKDFDYGNQDFSGDKERNNGLTEAWLESSLKISPEEQIQFLRKIINHNLPVKNSAIENTIENMYLQDLDNSTKLYGKTGAGFTANRTLQNGWFEGFIISKSGHKYVFVSALTGNLGSN------------------
32 PsiBlast_CBE 67.8133% -33 - C5 -4MLL BLO1_ECOLX B:[9-231] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPLFEGT--EGCFLLYDASTNAEIAQFNKAKCATQMAPDSTFDIALSLMAFDAEIID-QKTIFKWDKTPKGMEIWNSNHTPKTWMQFSVVWVSQEITQKIGLNKIKNYLKDFDYGNQDFSGDKERNNGLTEAWLESSLKISPEEQIQFLRKIINHNLPVKNSAIENTIENMYLQDLDNSTKLYGKTGAGFTANRTLQNGWFEGFIISKSGHKYVFVSALTGNLGSN------------------