@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : Lmo1254: (2016-03-22 )
MTKFAQKTIYQVYPKSFYDTTGDGTGDIPGITAKLDYLQKLGIEMIWLNPFYPSPQNDNGYDIADYTAVDPLFGTMDDVTTLIKEAKKRNIGIMIDLVLNHTSTEHPWFKKALAGDPFYRDFYYFRPAKADGSPPTNWVSKFGGNAWEKLPDSSEYYLHLYDVTQADLDWANPNVREALFAVVNFWIDKGVEGFRLDVLNVIAKPKFLEDDFEGDGRRFYTDGPGIHAYLKELHERTFGDKPIITVGEMSSTDIDNCIRYSNPDEKELSMVFHFHHLKVDYPDGEKWRLADVNFENLKSIFHTWQVAMSDENGWDALFWNNHDQPRALGRFASDKPEHYYHSATLLGATIHFMRGTPFVYMGEEIGMMNPKFPTIDDYVDVETLNHFDILQKNGLSEQEVMEIIKERSRDNSRTPMQWDDSQNAGFTTGTPWLKVADNANEINVQTALSNKTSIFYFYQKLIALRKEHPVIQTGDYTPYLTEEDSIIAYKRSNETTSLLSIHHFGSEKKKIQLPTEFLNAEVLLSNYERQRISSELELAPYETLTLIQ

Atome Classification :

(55 SA) .........10........20........30........40........50..--......60........70........80........90........100.......110.-.-.--....120.......---130---...--......140...-...--.150.......160.......170.......180........190.......200..----....---.210..-----...------.-------.---220.......230...----....240.......250.......260.......270.......280--.-.......-.290.......300.......310-----.........320.......330.......340.......350.......360.......370.......380.....-.--.390......-.400-.........410.......420-.....--..-430.......440........450.......460.......470.......480...--....490.......500.......510....--..--.520.....---....530.-.---.---.-....540......
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MTKFAQKTIYQVYPKSFYDTTGDGTGDIPGITAKLDYLQKLGIEMIWLNPFYP--SPQNDNGYDIADYTAVDPLFGTMDDVTTLIKEAKKRNIGIMIDLVLNHTSTEHPWFKKAL-A-G--DPFYRDFYYFRPAK---A-----DGS--PPTNWVSKFGGN-AWE--KLPDSSEYYLHLYDVTQADLDWANPNVREALF-AVVNFWIDKGVEGFRLDVLNVIAK----PKFL---EDDFEG-----DGR------R-------F---YTDGPGIHAYLKELHE----RTFGDKPIITVGEMSSTDIDNCIRYSNPDEKELSMVFHFHHLKVD----Y-PDGEKWR-LADVNFENLKSIFHTWQVAMSD-------ENGWDALFWNNHDQPRALGRFASDKPEHYYHSATLLGATIHFMRGTPFVYMGEEIGMMNPKFPTIDDYVDVETLNHF-D--ILQKNGLSEQ-EV---MEIIKERSRDNSRTPMQWDDSQ-NAGFT--TG-TPWLKVADNANE-INVQTALSNKTSIFYFYQKLIALRKEHPVIQTGDYTPYLTEEDS--IIAYKRSNETTSLLSIHHFGSEKKKIQLPTE--FL--NA--EVLLS---NYERQR-I-S---S---E-LELAPYETLTLIQ
1 PsiBlast_PDB 96.1943% -80 - C1 -1UOK - O16G_BACCE A:[6-555] ---WKESVVYQIYPRSFMDSNGDGIGDLRGIISKLDYLKELGIDVIWLSPVYE--SPNDDNGYDISDYCKIMNEFGTMEDWDELLHEMHERNMKLMMDLVVNHTSDEHNWFIESRKS-K--DNKYRDYYIWRPGK---------EGK--EPNNWGAAFSGS-AWQ--YDEMTDEYYLHLFSKKQPDLNWDNEKVRQDVY-EMMKFWLEKGIDGFRMDVINFISK----EEGLPTVETEEEGYV---SGH------K-------H---FMNGPNIHKYLHEMNE----EVLSHYDIMTVGEMPGVTTEEAKLYTGEERKELQMVFQFEHMDLD----S-GEGGKWD-VKPCSLLTLKENLTKWQKAL-E-------HTGWNSLYWNNHDQPRVVSRFGNDGM-YRIESAKMLATVLHMMKGTPYIYQGEEIGMTNVRFESIDEYRDIETLNMYKE--KVMERGEDIE-KV---MQSIYIKGRDNARTPMQWDDQN-HAGFT--TG-EPWITVNPNYKE-INVKQAIQNKDSIFYYYKKLIELRKNNEIVVYGSYDLILENNPS--IFAYVRTYGVEKLLVIANFTAEECIFELPEDISYS--EV--ELLIH---NYDVEN-G-P---I---ENITLRPYEAMVF--
70 HHSearch 93.1244% -76 - C1 -1UOK - O16G_BACCE A:[4-557] -QWWKESVVYQIYPRSFMDSNGDGIGDLRGIISKLDYLKELGIDVIWLSPVYE--SPNDDNGYDISDYCKIMNEFGTMEDWDELLHEMHERNMKLMMDLVVNHTSDEHNWFIESR-KSK--DNKYRDYYIWRPGK---------EGK--EPNNWGAAFSGS-AWQ--YDEMTDEYYLHLFSKKQPDLNWDNEKVRQDVY-EMMKFWLEKGIDGFRMDVINFISK----EEGL---PTVETEEEGYVSGH------K-------H---FMNGPNIHKYLHEMNE----EVLSHYDIMTVGEMPGVTTEEAKLYTGEERKELQMVFQFEHMDLD----S-GEGGKWD-VKPCSLLTLKENLTKWQKAL-E-------HTGWNSLYWNNHDQPRVVSRFGND-GMYRIESAKMLATVLHMMKGTPYIYQGEEIGMTNVRFESIDEYRDIETLNMY-K--EKVMERGEDIEKV---MQSIYIKGRDNARTPMQWDDQN-HAGFT--TG-EPWITVNPNYKE-INVKQAIQNKDSIFYYYKKLIELRKNNEIVVYGSYDLILENNPS--IFAYVRTYGVEKLLVIANFTAEECIFELPED--ISYSEV--ELLIH---NYDVENGP-I---E---N-ITLRPYEAMVFKL
6 PsiBlast_PDB 92.8138% -80 - C1 -4MB1 O16G1_BACSU A:[5-559] ---WKEAVVYQIYPRSFYDANGDGFGDLQGVIQKLDYIKNLGADVIWLSPVFD--SPQDDNGYDISDYKNMYEKFGTNEDMFQLIDEVHKRGMKIVMDLVVNHTSDEHAWFAESRKS-K--DNPYRDYYLWKDPK---P-----DGS--EPNNWGSIFSGS-AWT--YDEGTGQYYLHYFSKKQPDLNWENEAVRREVY-DVMRFWMDRGVDGWRMDVIPSISK----YTDF---P-DYET-----DHSRSYIVGR-------Y---HSNGPRLHEFIQEMNR----EVLSHYDCMTVGEANGSDIEEAKKYTDASRQELNMIFTFEHMDIDKEQNS-PNG-KWQ-IKPFDLIALKKTMTRWQTGLMN-------V-GWNTLYFENHDQPRVISRWGNDRKLR-KECAKAFATVLHGMKGTPFIYQGEEIGMVNSDMP-LEMYDDLEIKNAY-RELVVENKTMSEK-EF---VKAVMIKGRDHARTPMQWDAGK-HAGFT--AG-DPWIPVNSRYQD-INVKESLEDQDSIFFYYQKLIQLRKQYKIMIYGDYQLLQENDPQ--VFSYLREYRGEKLLVVVNLSEEKALFEAPPE--LI--HERWKVLIS---NYPQ---A-DL--K---S-ISLKPYEAVMGI-
21 PsiBlast_CBE 92.0938% -78 - C1 -4M56 O16G1_BACSU B:[5-559] ---WKEAVVYQIYPRSFYDANGDGFGDLQGVIQKLDYIKNLGADVIWLSPVFD--SPQDDNGYDISDYKNMYEKFGTNEDMFQLIDEVHKRGMKIVMDLVVNHTSDEHAWFAESRKS-K--DNPYRDYYLWKDPK---P-----DGS--EPNNWGSIFSGS-AWT--YDEGTGQYYLHYFSKKQPDLNWENEAVRREVY-DVMRFWMDRGVDGWRMDVIGSISK----YTDF---P-DYET--------RSYIVGR-------Y---HSNGPRLHEFIQEMNR----EVLSHYDCMTVGEANGSDIEEAKKYTDASRQELNMIFTFEHMDIDKEQNS-PNG-KWQ-IKPFDLIALKKTMTRWQTGLMN-------V-GWNTLYFENHDQPRVISRWGNDRKLR-KECAKAFATVLHGMKGTPFIYQGEEIGMVNSDMP-LEMYDDLEIKNAY-RELVVENKTMSEK-EF---VKAVMIKGRDHARTPMQWDAGK-HAGFT--AG-DPWIPVNSRYQD-INVKESLEDQDSIFFYYQKLIQLRKQYKIMIYGDYQLLQENDPQ--VFSYLREYRGEKLLVVVNLSEEKALFEAPPE--LI--HERWKVLIS---NYPQER-A-DL--K---S-ISLKPYEAVMGI-
7 PsiBlast_PDB 92.0838% -79 - C1 -4MAZ O16G1_BACSU A:[5-559] ---WKEAVVYQIYPRSFYDANGDGFGDLQGVIQKLDYIKNLGADVIWLSPVFD--SPQDDNGYDISDYKNMYEKFGTNEDMFQLIDEVHKRGMKIVMDLVVNHTSDEHAWFAESRKS-K--DNPYRDYYLWKDPK---P-----DGS--EPNNWGSIFSGS-AWT--YDEGTGQYYLHYFSKKQPDLNWENEAVRREVY-DVMRFWMDRGVDGWRMDSIGSISK----YTDF---P-DYET-----DHSRSYIVGR-------Y---HSNGPRLHEFIQEMNR----EVLSHYDCMTVGEANGSDIEEAKKYTDASRQELNMIFTFEHMDIDKEQNS-PNG-KWQ-IKPFDLIALKKTMTRWQTGLMN-------V-GWNTLYFENHDQPRVISRWGNDRKLR-KECAKAFATVLHGMKGTPFIYQGEEIGMVNSDMP-LEMYDDLEIKNAY-RELVVENKTMSEK-EF---VKAVMIKGRDHARTPMQWDAGK-HAGFT--AG-DPWIPVNSRYQD-INVKESLEDQDSIFFYYQKLIQLRKQYKIMIYGDYQLLQENDPQ--VFSYLREYRGEKLLVVVNLSEEKALFEAPPE--LI--HERWKVLIS---NYPQER-A-DL--K---S-ISLKPYEAVMGI-
8 PsiBlast_PDB 91.1437% -78 - C1 -4M8U O16G1_BACSU A:[5-558] ---WKEAVVYQIYPRSFYDANGDGFGDLQGVIQKLDYIKNLGADVIWLSPVFD--SPQDDNGYDISDYKNMYEKFGTNEDMFQLIDEVHKRGMKIVMDLVVNHTSDEHAWFAESRKS-K--DNPYRDYYLWKDPK---P-----DGS--EPNNWGSIFSGS-AWT--YDEGTGQYYLHYFSKKQPDLNWENEAVRREVY-DVMRFWMDRGVDGWRMDAIGSISK----YTDF---P-DYET-----DHSRSYIVGR-------Y---HSNGPRLHEFIQEMNR----EVLSHYDCMTVGEANGSDIEEAKKYTDASRQELNMIFTFEHMDIDKEQNS-PNG-KWQ-IKPFDLIALKKTMTRWQTGLMN-------V-GWNTLYFENHDQPRVISRWGNDRKLR-KECAKAFATVLHGMKGTPFIYQGEEIGMVNSDMP-LEMYDDLEIKNAY-RELVVENKTMSEK-EF---VKAVMIKGRDHARTPMQWDAGK-HAGFT--AG-DPWIPVNSRYQD-INVKESLEDQDSIFFYYQKLIQLRKQYKIMIYGDYQLLQENDPQ--VFSYLREYRGEKLLVVVNLSEEKALFEAPPE--LI--HERWKVLIS---NYPERA-D-L---K---S-ISLKPYEAVMGI-
3 PsiBlast_PDB 89.5442% -76 - C1 -4WLC ? A:[8-533] -----KATVYQIYPKSFMDTNGDGIGDLKGITSKLDYLQKLGVMAIWLSPVYD--SPMDDNGYDIANYEAIADIFGNMADMDNLLTQAKMRGIKIIMDLVVNHTSDEHAWFIEAR-E-HP-DSSERDYYIW--------------CD--QPNDLESIFGGS-AWQ--YDDKSDQYYLHFFSKKQPDLNWENANLRQKIY-DMMNFWIDKGIGGFRMDVIDMIGK----IP-----------------AQ------H-------I---VSNGPKLHAYLKEMNA----ASFGQHDLLTVGQTWGATPEIAKQYSNPVNHELSMVFQFEHIGLQ----HKPEAPKWDYVKELNVPALKTIFNKWQTELEL-------GQGWNSLFWNNHDLPRVLSIWG-NTGKYREKSAKALAILLHLMRGTPYIYQGEEIGMTNYPFKDLNELDDIESLNYA-K--EAFTNGKSME-TI---MDSIRMIGRDNARTPMQWDASQ-NAGFS--TADKTWLPVNPNYKD-INVQAALKNSNSIFYTYQQLIQLRKENDWLVDADFE-LLPTADK--VFAYLRKVREERYLIVVNVSDQEEVLEIDVD------KQ--ETLIS---NTNESA-A-L---A---N-HKLQPWDAFCI--
9 PsiBlast_PDB 88.7640% -70 - C1 -4HOW ? A:[46-593] -TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYD--SPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSK-S-GKNNP-YRDYYFWRDGK---------DGH--APNNYPSFFGGS-AWE--KDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLY-DMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSK----IPNF---PDLSQQ-----QLK------N-------FAEEYTKGPKIHDYVNEMNR----EVLSHYDIATAGEIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLD----R-DADERWR-RKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAG-------EYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQD--YVETGKVKAE-EF---LQNVRQTSRDNSRTPFQWDASK-NAGFT--SG-TPWLKINPNYKE-INSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNS--VYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGD--LS--IN--KVITE---NNSHTI-V-N---KNDRQ-LRLEPWQS-----
12 PsiBlast_PDB 88.5939% -72 - C1 -4HP5 ? A:[5-552] -TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYD--SPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSK-S-GKNNP-YRDYYFWRDGK---------DGH--APNNYPSFFGGS-AWE--KDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLY-DMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSK----IPNF---PDLSQQ-----QLK------N-------FAEEYTKGPKIHDYVNEMNR----EVLSHYDIATAGAIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLD----R-DADERWR-RKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAG-------EYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQD--YVETGKVKAE-EF---LQNVRQTSRDNSRTPFQWDASK-NAGFT--SG-TPWLKINPNYKE-INSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNS--VYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGD--LS--IN--KVITE---NNSHTI-V-N---KNDRQ-LRLEPWQS-----
4 PsiBlast_PDB 88.4042% -77 - C1 -4XB3 ? A:[8-533] -----KATVYQIYPKSFMDTNGDGIGDLKGITSKLDYLQKLGVMAIWLSPVYD--SPMDDNGYDIANYEAIADIFGNMADMDNLLTQAKMRGIKIIMDLVVNHTSDEHAWFIEAR-E-HP-DSSERDYYIW--------------CD--QPNDLESIFGGS-AWQ--YDDKSDQYYLHFFSKKQPDLNWENANLRQKIY-DMMNFWIDKGIGGFRMDVIDMIGK----IP-----------------AQ------H-------I---VSNGPKLHAYLKEMNA----ASFGQHDLLTVGQTWGATPEIAKQYSNPVNHELSMVFQFEHIGLQ----HKPEAPKWDYVKELNVPALKTIFNKWQTELEL-------GQGWNSLFWNNHDLPRVLSIWG-NTGKYREKSAKALAILLHLMRGTPYIYQGEEIGMTNYPFKDLNELDDIESLNYA-K--EAFTNGKSME-TI---MDSIRMIGRDNARTPMQWDASQ-NAGFS--TADKTWLPVNPNYKD-INVQAALKNSNSIFYTYQQLIQLRKENDWLVDADFE-LLPTADK--VFAYLRKVREERYLIVVNVSDQEEVLEIDVD------KQ--ETLIS---NTNESA-A-L---A---N-HKLQPWDAFCI--
10 PsiBlast_PDB 88.3140% -70 - C1 -4HOX ? A:[5-552] -TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYD--SPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSK-S-GKNNP-YRDYYFWRDGK---------DGH--APNNYPSFFGGS-AWE--KDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLY-DMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSK----IPNF---PDLSQQ-----QLK------N-------FAEEYTKGPKIHDYVNEMNR----EVLSHYDIATAGEIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLD----R-DADERWR-RKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAG-------EYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQD--YVETGKVKAE-EF---LQNVRQTSRDNSRTPFQWDASK-NAGFT--SG-TPWLKINPNYKE-INSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNS--VYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGD--LS--IN--KVITE---NNSHTI-V-N---KNDRQ-LRLEPWQS-----
13 PsiBlast_PDB 88.2739% -71 - C1 -4HOZ ? A:[5-552] -TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYD--SPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSK-S-GKNNP-YRDYYFWRDGK---------DGH--APNNYPSFFGGS-AWE--KDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLY-DMLRFWLDKGVSGLRFATVATYSK----IPNF---PDLSQQ-----QLK------N-------FAEEYTKGPKIHDYVNEMNR----EVLSHYDIATAGEIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLD----R-DADERWR-RKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAG-------EYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQD--YVETGKVKAE-EF---LQNVRQTSRDNSRTPFQWDASK-NAGFT--SG-TPWLKINPNYKE-INSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNS--VYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGD--LS--IN--KVITE---NNSHTI-V-N---KNDRQ-LRLEPWQS-----
2 PsiBlast_PDB 87.7742% -75 - C1 -2ZIC DEXB_STRMU A:[8-533] -----KATVYQIYPKSFMDTNGDGIGDLKGITSKLDYLQKLGVMAIWLSPVYD--SPMDDNGYDIANYEAIADIFGNMADMDNLLTQAKMRGIKIIMDLVVNHTSDEHAWFIEAR-E-HP-DSSERDYYIW--------------CD--QPNDLESIFGGS-AWQ--YDDKSDQYYLHFFSKKQPDLNWENANLRQKIY-DMMNFWIDKGIGGFRMDVIDMIGK----IP-----------------AQ------H-------I---VSNGPKLHAYLKEMNA----ASFGQHDLLTVGETWGATPEIAKQYSNPVNHELSMVFQFEHIGLQ----HKPEAPKWDYVKELNVPALKTIFNKWQTELEL-------GQGWNSLFWNNHDLPRVLSIWG-NTGKYREKSAKALAILLHLMRGTPYIYQGEEIGMTNYPFKDLNELDDIESLNYA-K--EAFTNGKSME-TI---MDSIRMIGRDNARTPMQWDASQ-NAGFS--TADKTWLPVNPNYKD-INVQAALKNSNSIFYTYQQLIQLRKENDWLVDADFE-LLPTADK--VFAYLRKVREERYLIVVNVSDQEEVLEIDVD------KQ--ETLIS---NTNESA-A-L---A---N-HKLQPWDAFCI--
5 PsiBlast_PDB 87.5142% -75 - C1 -2ZID DEXB_STRMU A:[8-533] -----KATVYQIYPKSFMDTNGDGIGDLKGITSKLDYLQKLGVMAIWLSPVYD--SPMDDNGYDIANYEAIADIFGNMADMDNLLTQAKMRGIKIIMDLVVNHTSDEHAWFIEAR-E-HP-DSSERDYYIW--------------CD--QPNDLESIFGGS-AWQ--YDDKSDQYYLHFFSKKQPDLNWENANLRQKIY-DMMNFWIDKGIGGFRMDVIDMIGK----IP-----------------AQ------H-------I---VSNGPKLHAYLKEMNA----ASFGQHDLLTVGQTWGATPEIAKQYSNPVNHELSMVFQFEHIGLQ----HKPEAPKWDYVKELNVPALKTIFNKWQTELEL-------GQGWNSLFWNNHDLPRVLSIWG-NTGKYREKSAKALAILLHLMRGTPYIYQGEEIGMTNYPFKDLNELDDIESLNYA-K--EAFTNGKSME-TI---MDSIRMIGRDNARTPMQWDASQ-NAGFS--TADKTWLPVNPNYKD-INVQAALKNSNSIFYTYQQLIQLRKENDWLVDADFE-LLPTADK--VFAYLRKVREERYLIVVNVSDQEEVLEIDVD------KQ--ETLIS---NTNESA-A-L---A---N-HKLQPWDAFCI--
11 PsiBlast_PDB 87.1139% -69 - C1 -4HPH ? A:[5-552] -TWWKQAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDLNGIIENLDYLKKLGIDAIWINPHYD--SPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDIVINHTSDQHAWFVQSK-S-GKNNP-YRDYYFWRDGK---------DGH--APNNYPSFFGGS-AWE--KDDKSGQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLY-DMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSK----IPNF---PDLSQQ-----QLK------N-------FAEEYTKGPKIHDYVNEMNR----EVLSHYDIATAGQIFGVPLDKSIKFFDRRRNELNIAFTFDLIRLD----R-DADERWR-RKDWTLSQFRKIVDKVD-QTAG-------EYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREHAAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKKIDDFDDVEVKGFWQD--YVETGKVKAE-EF---LQNVRQTSRDNSRTPFQWDASK-NAGFT--SG-TPWLKINPNYKE-INSADQINNPNSVFNYYRKLINIRHDIPALTYGSYIDLDPDNNS--VYAYTRTLGAEKYLVVINFKEEVMHYTLPGD--LS--IN--KVITE---NNSHTI-V-N---KNDRQ-LRLEPWQS-----
42 PsiBlast_CBE 86.0039% -75 - C1 -4H2C ? A:[11-551] -------VFYQVYPRSFKDTNGDGIGDFKGLTEKLDYLKGLGIDAIWINPHYA--SPNTDNGYDISDYREVMKEYGTMEDFDRLMAELKKRGMRLMVDVVINHSSDQHEWFKS