@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu02090: (2016-06-03 )
MKKWIYVVLVLSIAGIGGFSVHAASSAHEKHLNVSKMNVDDEFKDTDGTFILHDLQKDQTFVYNRKRANQRQTPQSTFKVVNALIGLQVKAVRDEYDVKRWDGVKREFESWNRDHTLGSAMRESAIWYYQALARDIGEERMKTWLHTLSYGNEDISGGIDQFWLQSSLTISPLEQETFLEKLAKEELPFDKPVMKIVKRMMIQEEGDHYTLYGKTGTRLTDMGLGWFVGFIKTEHGSYVFVTNVDDSGTKAKNITVDILKKYGLITS

Atome Classification :

(27 SA) .........10........20........30........40....--....50........60........70........80........90........100.......110.......120.......130.......140.......150.......160.......170.......180.......190.......200.......210....--...220-.--.--......230.......-240..----.----.---.----..250.......260.....
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MKKWIYVVLVLSIAGIGGFSVHAASSAHEKHLNVSKMNVDDEFKD--TDGTFILHDLQKDQTFVYNRKRANQRQTPQSTFKVVNALIGLQVKAVRDEYDVKRWDGVKREFESWNRDHTLGSAMRESAIWYYQALARDIGEERMKTWLHTLSYGNEDISGGIDQFWLQSSLTISPLEQETFLEKLAKEELPFDKPVMKIVKRMMIQEEGDHYTLYGKTG--TRLTD--M--G--LGWFVGFIKTEHGSYV-FVTNV----D----D---S----GTKAKNITVDILKKYGLITS
111 HHSearch 91.10100% -95 - C3 -5E2F YBXI_BACSU A:[34-270] ------------------------------HLNVSKMNVDDEFKD--TDGTFILHDLQKDQTFVYNRKRANQRQTPQSTF-VVNALIGLQVKAVRDEYDVKRWDGVKREFESWNRDHTLGSAMRESAIWYYQALARDIGEERMKTWLHTLSYGNEDISGGIDQFWLQSSLTISPLEQETFLEKLAKEELPFDKPVMKIVKRMMIQEEGDHYTLYGKTG--TRLTD--M--G--LGWFVGFIKTEHGSYV-FVTNV----D----D---S----GTKAKNITVDILKKYGLITS
1 PsiBlast_PDB 90.2096% -95 - C3 -5E2F YBXI_BACSU A:[34-270] ------------------------------HLNVSKMNVDDEFKD--TDGTFILHDLQKDQTFVYNRKRANQRQTPQSTF-VVNALIGLQVKAVRDEYDVKRWDGVKREFESWNRDHTLGSAMRESAIWYYQALARDIGEERMKTWLHTLSYGNEDISGGIDQFWLQSSLTISPLEQETFLEKLAKEELPFDKPVMKIVKRMMIQEEGDHYTLYGKTG--TRLTD--M--G--LGWFVGFIKTEHGSYV-FVTNV----D----D---S----GTKAKNITVDILKKYGLITS
114 HHSearch 76.5560% -97 * C3 *5CTM ? A:[2-231] ----------------------------------IAWSVDEFFKN--REGTFVIQEVKEKSPWVYNKKRAKERFAPQSTF-VANALIGLQTGAVRDEYDIKYWDGVKREIDNWNRDHTLGSGMRDSVVWYYQAMARDIGEERMNHWVKAIHYGNKDISGGIDQFWLSSTLRISPIEQVRFLKQLYEETLPFDLKNMRTVKRMMVQEEEKHATLYGKTG--SGS-------D--IGWYVGFIKHEHKTYI-LATNI----K----G---T----GIEAKDITYRILKKYHLMEA
22 PsiBlast_CBE 75.6660% -92 - C3 -5CTM ? B:[5-231] -------------------------------------SVDEFFKN--REGTFVIQEVKEKSPWVYNKKRAKERFAPQSTF-VANALIGLQTGAVRDEYDIKYWDGVKREIDNWNRDHTLGSGMRDSVVWYYQAMARDIGEERMNHWVKAIHYGNKDISGGIDQFWLSSTLRISPIEQVRFLKQLYEETLPFDLKNMRTVKRMMVQEEEKHATLYGKTG-----SG--S--D--IGWYVGFIKHEHKTYI-LATNI----K----G---T----GIEAKDITYRILKKYHLMEA
40 PsiBlast_CBE 74.9540%-123 - C3 -4WMC ? D:[17-241] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTF-IPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDI------FWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
21 PsiBlast_CBE 74.5060% -85 - C3 -5CTN ? B:[5-231] -------------------------------------SVDEFFKN--REGTFVIQEVKEKSPWVYNKKRAKERFAPQSTFKVANALIGLQTGAVRDEYDIKYWDGVKREIDNWNRDHTLGSGMRDSVVWYYQAMARDIGEERMNHWVKAIHYGNKDISGGIDQFWLSSTLRISPIEQVRFLKQLYEETLPFDLKNMRTVKRMMVQEEEKHATLYGKTG-----SG--S--D--IGWYVGFIKHEHKTYI-LATNI----K----G---T----GIEAKDITYRILKKYHLMEA
3 PsiBlast_PDB 74.5060% -93 - C3 -5CTM ? A:[5-231] -------------------------------------SVDEFFKN--REGTFVIQEVKEKSPWVYNKKRAKERFAPQSTF-VANALIGLQTGAVRDEYDIKYWDGVKREIDNWNRDHTLGSGMRDSVVWYYQAMARDIGEERMNHWVKAIHYGNKDISGGIDQFWLSSTLRISPIEQVRFLKQLYEETLPFDLKNMRTVKRMMVQEEEKHATLYGKTG-----SG--S--D--IGWYVGFIKHEHKTYI-LATNI----K----G---T----GIEAKDITYRILKKYHLMEA
24 PsiBlast_CBE 74.1741%-116 - C3 -4S2M ? C:[16-236] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTG-----YD--T--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMP------G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
32 PsiBlast_CBE 73.9141%-112 - C3 -4S2J ? B:[40-264] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
31 PsiBlast_CBE 73.3041%-112 - C3 -4S2J ? C:[40-264] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
25 PsiBlast_CBE 72.6741%-112 - C3 -4S2M ? B:[16-236] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTG-----YD--T--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMP------G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
2 PsiBlast_PDB 72.6660% -88 - C3 -5CTN ? A:[5-231] -------------------------------------SVDEFFKN--REGTFVIQEVKEKSPWVYNKKRAKERFAPQSTFKVANALIGLQTGAVRDEYDIKYWDGVKREIDNWNRDHTLGSGMRDSVVWYYQAMARDIGEERMNHWVKAIHYGNKDISGGIDQFWLSSTLRISPIEQVRFLKQLYEETLPFDLKNMRTVKRMMVQEEEKHATLYGKTG-----SG--S--D--IGWYVGFIKHEHKTYI-LATNI----K----G---T----GIEAKDITYRILKKYHLMEA
36 PsiBlast_CBE 72.5141%-111 - C3 -4WMC ? F:[17-241] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRD-ATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
38 PsiBlast_CBE 72.4041%-118 - C3 -4WMC ? B:[17-241] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNE-------SFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
9 PsiBlast_PDB 72.3941%-113 - C3 -5FAT ? A:[18-242] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
30 PsiBlast_CBE 72.2941%-113 - C3 -4S2J ? D:[40-264] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
5 PsiBlast_PDB 72.2241%-110 - C3 -4S2J ? A:[40-264] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
39 PsiBlast_CBE 72.1240%-115 - C3 -4S2L ? B:[16-236] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTF-IPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTG-----YD--T--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
23 PsiBlast_CBE 72.1141%-116 - C3 -4S2M ? D:[16-236] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTG-----YD--T--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTS----------GLRQAITKEVLKQEKII--
28 PsiBlast_CBE 72.0341%-108 - C3 -4S2K ? C:[40-264] -----------------------------------------------SQGVVVLWNENKQQGFTNNLKRANQAFLPASTFKIPNSLIALDLGVVKDEHQVFKWDGQTRDIATWNRDHNLITAMKYSVVPVYQEFARQIGEARMSKMLHAFDYGNEDISGNVDSFWLDGGIRISATEQISFLRKLYHNKLHVSERSQRIVKQAMLTEANGDYIIRAKTGYSTRI-E--P--K--IGWWVGWVELDDNVWF-FAMNM----DMPTSD---G----LGLRQAITKEVLKQEKII--
94 PsiBlast_CBE 64.3631% -92 - C3 -1XA1 BLAR_STAAU C:[26-253] ------------------------------------------FGS--NSGSFVMYSMKKDKYYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIIN-ENSRMSW-HKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNL-GSYKSYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNEKYELYGKTG--TGIV---Y--N--NGWFVGYVITNHDKYY-FATHL----S----DGKPS----GKNAELISEKILKEMGVLN-
95 PsiBlast_CBE 61.0231% -81 - C3 -1XA1 BLAR_STAAU B:[26-253] ------------------------------------------FGS--NSGSFVMYSMKKDKYYIYNEKESRKRYSPNSTYKIYLAMFGLDRHIINDENSRMSWNHKHYPFDAWNKEQDLNTAMQNSVNWYFERISDQIPKNYTATQLKQLNYGNKNL-GSYKSYWMEDSLKISNLEQVIVFKNMMEQNNHFSKKAKNQLSSSLLIKKNEKYELYGKTG--TGIVNGKY--N--NGWFVGYVITNHDKYY-FATHL----S----DGKPS----GKNAELISEKILKEMGVLN-
81 PsiBlast_CBE 59.2433% -75 - C3 -2IWB A:[19-246] ------------------------------------------FKG--FDGSFVLYNEREQAYSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISGN-ENYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKDTYKYVGKTG--TGIVN--HKEA--NGWFVGYVETKDNTYY-FATHLKGEDN----A---N----GEKAQQISERILKEMELI--
112 HHSearch 57.9733% -72 - C3 -2IWB A:[6-246] -----------------------------NVSYKKLNQLAPYFKG--FDGSFVLYNEREQAYSIYNEPESKQRYSPNSTYKIYLALMAFDQNLLSLNHTEQQWDKHQYPFKEWNQDQNLNSSMKYSVNWYYENLNKHLRQDEVKSYLDLIEYGNEEISG-NENYWNESSLKISAIEQVNLLKNMKQHNMHFDNKAIEKVENSMTLKQKDTYKYVGKTG--TGIVNHKE--A--NGWFVGYVETKDNTYY-FATHL----K----G---EDNANGEKAQQISERILKEMELI--
124 HHSearch 57.0133% -82 - C3 -4JF5 ? A:[5-234] ---------------------------------GHNQVIHQYFDEKNTSGVLVIQTDKKINLYGNALSRANTEYVPASTFKMLNALIGLENQKTDIN-EIFKWKGEKRSFTAWEKDMTLGEAMKLSAVPVYQELARRIGLDLMQKEVKRIGFGNAEIGQQVDNFWLVGPLKVTPIQEVEFVSQLAHTQLPFSEKVQANVKNMLLLEESNGYKIFGKTG--WAMDIK-P--Q--VGWLTGWVEQPDGKIVAFALNM----E----M---R----SEMPASIRNELLM-------
98 PsiBlast_CBE 54.7135% -81 - C3 -4K0W ? A:[17-236] -------------------------------------------KN--TSGVLVIQTDKKINLYGNALSRANTEYVPASTFKMLNALIGLENQKT-DINEIFKWK----------KDMTLGEAMKLSAVPVYQELARRIGLDLMQKEVKRIGFGNAEIGQQVDNFWLVGPLKVTPIQEVEFVSQLAHTQLPFSEKVQANVKNMLLLEESNGYKIFGKTG--WAAMD--I--KPQVGWLTGWVEQPDGKIVAFALNM----E----M---R----SEMPASIRNELLMK------
80 PsiBlast_CBE 52.9739% -81 - C3 -3IF6 ? B:[58-252] ---------------------------------------------------------------VFDQERAAKRYSPASTFKIPHTLFALDADAVRDEFQVFRWDGVNRSFAGHNQDQDLRSAMRNSTVWVYELFAKDIGEDKARRYLKQIDYGNVDPSTIKGDYWIDGNLKISAHEQILFLRKLYRNQLPFKVEHQRLVKDLMITEAGRSWILRAKTG-----WE--G--R--FGWWVGWIEWPTGPVF-FALNI----D----------------TPNRTDDLFKREAI---