@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu03770: (2016-06-06 )
MKSGVIPSSAVGQKINEWYRYIRTFSVPDAEVLKAEIQQELKHMQHDSNLLLYYSLMEFRHQLMLDYLEPLEKLNIEDQPSLSELSRNIDSNQADLKGLLDYYVNFFRGMYEFDKREFISAITYYKQAEKKLSFVADHIERAEFYFKIAEAYYYMKQTYFSLINIKNAYEIYVEQETYNVRIIQCHFVFGVNLMDERNFEQAARHFKLALNMAQAEQKAQLVGRAYYNLGLCYYNQDLLDPAIDYFEKAVSTFESSRIVNSLPQAYFLITLIYYKQGKHDKASEYHKRGYEYAKETDDADYAVKFEFLQSLYLDQPNEEGIERCFQYLKNKNMYADIEDLALEVAKYYYEQKWFKLSASYFLQVEEARKQIQRSEGLYEIEI

Atome Classification :

(20 SA) .........10........20........30........40....-....50........60........-70.---.......80-----........90........100.......110.......-120.......130......-.140.......150.......160.......170......-.-180........190.......200.......210...-...-.220.......230.......240.......250.......260.......270.......280.......290.......-300---.-......310..--...--...320.......330.......340.......350.......360.......370.......380
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MKSGVIPSSAVGQKINEWYRYIRTFSVPDAEVLKAEIQQELKHMQ-HDSNLLLYYSLMEFRHQLMLDYLE-PLE---KLNIEDQPS-----LSELSRNIDSNQADLKGLLDYYVNFFRGMYEFDKREFI-SAITYYKQAEKKLSFVADH-IERAEFYFKIAEAYYYMKQTYFSLINIKNAYEIYVEQETY-N-VR-IIQCHFVFGVNLMDERNFEQAARHFKLALNMAQA-EQK-AQLVGRAYYNLGLCYYNQDLLDPAIDYFEKAVSTFESSRIVNSLPQAYFLITLIYYKQGKHDKASEYHKRGYEYAKETDDA-DYA---V-KFEFLQSL-YL--DQP--NEEGIERCFQYLKNKNMYADIEDLALEVAKYYYEQKWFKLSASYFLQVEEARKQIQRSEGLYEIEI
21 PsiBlast_CBE 91.4157%-111 - C2 -4I9E RAPF_BACSU B:[4-383] --TGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLE---KMRIEEQPR-----LSDLLLEIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IR-LLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEA-EKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDV-IYL---S-EFEFLKSL-YL--SGP--DEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
3 PsiBlast_PDB 90.9257%-110 - C2 -4I9E RAPF_BACSU A:[4-383] --TGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLE---KMRIEEQPR-----LSDLLLEIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IR-LLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEA-EKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDV-IYL---S-EFEFLKSL-YL--SGP--DEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
1 PsiBlast_PDB 89.7357%-114 - C2 -3ULQ RAPF_BACSU A:[8-383] ------SSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLE---KMRIEEQPR-----LSDLLLEIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IR-LLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEA-EKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDV-IYL---S-EFEFLKSL-YL--SGP--DEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
44 HHSearch 87.3056%-111 - C2 -3ULQ RAPF_BACSU A:[8-383] ------SSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLE---KMR-IEEQPRLSDLLLEI-DK---KQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IR-LLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEA-EKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDV-IYL---S-EFEFLKSL-YLS-GPDEEAIQ---GFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
2 PsiBlast_PDB 86.6257%-101 - C2 -4I9C RAPF_BACSU A:[3-374] ---GVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQME-EDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLE---KMRIEEQPR-----LSDLLLEIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IR-LLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEA-EKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDV-IYL---S-EFEFLKSL-YL--SGP--DEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGV-------
34 Fugue 80.9041%-117 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[6-378] ----AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQME-EDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLE-P-------------T-----VTELLETIETPQKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYV-EAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IR-TIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMD-IQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKV-PDLLPKVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITARSHK-FYK---E-LFLFLQAV-YK--ETV--DERKIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDILKGECLYAY--
5 PsiBlast_PDB 80.3941%-123 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[6-367] ------PSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK-----------P-----FSDMLNEIESN---LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFI-LAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RR-RVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQ-LEE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQQAV-QAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWEDD-MYL---T-KFRLIHEL-YL--GSG--DLNVLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKL-----------
23 PsiBlast_CBE 80.3041%-122 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU B:[7-367] -------SEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK-----------P-----FSDMLNEIESNQQKLTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFI-LAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RR-RVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQ-LEE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQQAV-QAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWEDD-MYL---T-KFRLIHEL-YL--GSG--DLNVLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKL-----------
45 HHSearch 79.7141%-123 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[6-370] ------PSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDME-ENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVKPFSDML-N-----------EI-ESN------LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFI-LAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RR-RVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQ-LEE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQ-QAVQAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWEDD-MYL---T-KFRLIHEL-YL--GSG--DLNVLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFYRRLMNIKKKLAEQ--------
4 PsiBlast_PDB 79.1940%-116 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[6-376] ----AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQME-EDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLE-P-------------T-----VTELLETIETPQKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYV-EAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IR-TIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMD-IQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKV-SREKVPDLLPKVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITARSHK-FYK---E-LFLFLQAV-YK--ETV--DERKIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDILKGECLY----
24 PsiBlast_CBE 78.3438%-113 * C2 *4I1A RAPI_BACSU B:[14-375] --------DLVTKKLNEWYTSIKNDQVEQAEIIKTEVEKELLNME-ENQDALLYYQLLEFRHEIMLSY------------IEDLNN-----AYETIKEIE-KQGQLTGMLEYYFYFFKGMYEFRRKELI-SAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREYEEY-A-VQ-TVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKE-SNI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSK-HSFLTKTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDDK-EYS---A-KFKILEGL-FF--SDG--ETQLIKNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKIKKGE-------
47 HHSearch 78.2941%-117 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[7-377] -----IPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQ-MEEDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLEPTVT---ELL-E-----------TI-ETP-QK--KLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYV-EAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNH-PLYS-IR-TIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMD-IQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLPKVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITARSHK-FYK---E-LFLFLQAV-YK--ETV--DERKIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDILKGECLYA---
22 PsiBlast_CBE 74.3640%-117 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU B:[6-376] ----AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSV--------------------DQDLLIYYSLMCFRHQLMLDY------------------------------IETPQKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYV-EAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IR-TIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMD-IQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKV-SREKVPDLLPKVLFGLSWTLCKAGQTQKAFQFIEEGLDHITA---K-FYK---E-LFLFLQAV-YK--ETV--DERKIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFYRKVLKAQEDILKGECLY----
6 PsiBlast_PDB 70.4038%-115 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-374] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELI-SAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREYEEY-A-VQ-TVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKE-SNI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSK-HSFLTKTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDDK-EYS---A-KFKILEGL-FF--SDG--ETQLIKNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKIKKG--------
48 HHSearch 70.1238%-115 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-374] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELI-SAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREY-EE-YAVQ-TVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKE-SNI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSKHS-FLTKTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDDK-EYS---A-KFKILEGL-FF--SDG--ETQLIKNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKIKKG--------
46 HHSearch 54.9017%-126 - C2 -4GPK ? A:[8-359] -----DVEEDVKGKLDEWLNALVHLDKQQVERIYEELQGEMKH-V-LDFEIINYYKLLYTRYLIMKRDIS-ALE---EEL-D-----------KL-KKV-YK--KYSPFQKLLYMYGRGLLCCLQYRWK-DGLDYLLKTEVMAKEQG---YHETGLYYNIALAYTHLDIHHLAIHFVNMALEGFRSE-YK-F-RN-IINCQILIAVSYTEKGQYEEALKMYESILREATS-FADKDVLLAITLSNMGSIYYKKGKYQQAKKYYLDSLQLQKQIDL--NYLDTIYEMALVCIKLEELEEARTLIDKGIDAAKQEERF-NAK---LYLLLMLRYKYFEEAKDY--KAFLENEAIPLYK----------VYVELAEHFSSLSRFEESNRYYRLVIDLMN-------------
56 HHSearch 48.5712%-111 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[18-325] ----------------------------------------------------------EWYKMIRQFSVP-DAE---ILK-A-----------EV-EQDI-QQMEEDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLEPTVTELLETIET-PQKKLTG-LLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFV-SD-D-IE-KAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQN-HPLYSIRTIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMDIQNDRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLPKVLF-GLSWTL-C-KA--GQTQKAFQFIEEGLDHITARS-HKFYKELFLFLQAVYKETVDERKIHDLLSY-------------------
18 PsiBlast_PDB 46.1021%-139 - C2 -4GPK ? A:[13-234] ----------VKGKLDEWLNALVHLDKQQVERIYEELQGEMKHVL--DFEIINYYKLLYTRYLIMKRDIS-ALE-------EELDK-----LKKVYKKYSPFQKLL-------YMYGRGLLCCLQYRWK-DGLDYLLKTEVMAKEQGYH---ETGLYYNIALAYTHLDIHHLAIHFVNMALEGF--RSEY-K-FRNIINCQILIAVSYTEKGQYEEALKMYESILREATSFADK-DVLLAITLSNMGSIYYKK------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 HHSearch 45.0914% -86 - C2 -3ULQ - RAPF_BACSU A:[97-373] ----------------------------------------------LTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYL-SAI---KFF-K-----------KA-ESKLIF--VKDRIEKAEFFFKMSESYYYMKQTY-FSMDYARQAYEIYKEHEAYNIRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAE-KQ-P-QL-MGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEE-SNI-LPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLSE-FEFLKSLYL-SGPDEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFA---I-DVAKYYH--ER--KNFQKASAYFLKVEQVRQLIQ--------------------------------------------------
63 HHSearch 43.4213%-107 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[82-322] --------------------------------MLNEIESN------LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFI-LAI---DHY-K-----------HA-EEKLEY--VEDEIEKAEFLFKVAEVYYHIKQTY-FSMNYASQALDIYTKYELYGRRRVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQL-EE-A-YM-IAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEE-HNF-Q-QAVQAVFSLTHIYCKEGKYDKAVEAYDRGIKSAAEWEDDMY-LTKFRLIHELYLGSGDLNVLTECFD---------------------------------------------------------------------------------------------------------