@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu37460: (2016-08-02 )
MTGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLEPLEKMRIEEQPRLSDLLLEIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDRIEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAYNIRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQPQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKIDKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLSEFEFLKSLYLSGPDEEAIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYFLKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV

Atome Classification :

(20 SA) .........10........20........30........40........50........60.......-.70...-----.--------....80.....-...90........100.......110.......120.......130.....-..140.......150.......160.......170.....-.-.180.......190.......200.......210.....-..220.......230.......240.......250.......260.......270......---.280.......290.......300-.......310......-.-.320.......330.......340.......350.......360........370.......380
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MTGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMR-----I--------EEQPRLSDLLL-EIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKI---DKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLS-EFEFLKSL-YLSGPDE-E-AIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYF-LKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
3 PsiBlast_PDB 95.2299%-110 - C2 -3ULQ RAPF_BACSU A:[8-383] -----SSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMR-----I--------EEQPRLSDLLL-EIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKI---DKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLS-EFEFLKSL-YLSGPDE-E-AIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYF-LKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
1 PsiBlast_PDB 93.93100%-110 - C2 -4I9E RAPF_BACSU A:[3-383] MTGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMR-----I--------EEQPRLSDLLL-EIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKI---DKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLS-EFEFLKSL-YLSGPDE-E-AIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYF-LKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
21 PsiBlast_CBE 92.40100%-111 - C2 -4I9E RAPF_BACSU B:[3-383] MTGVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMR-----I--------EEQPRLSDLLL-EIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKI---DKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLS-EFEFLKSL-YLSGPDE-E-AIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYF-LKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
2 PsiBlast_PDB 91.31100% -95 - C2 -4I9C RAPF_BACSU A:[3-374] --GVISSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKMR-----I--------EEQPRLSDLLL-EIDKKQARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEHEAY-N-IRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKI---DKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLS-EFEFLKSL-YLSGPDE-E-AIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYF-LKVEQVRQLIQGGV-------
4 PsiBlast_PDB 82.3442%-115 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[6-365] -----PSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDMEENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK---------------------PFSDMLN-EIESN---LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RRRVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQLEE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQQAV-QAVFSLTHIYCKEGKY---DKAVEAYDRGIKSAAEWEDDMYLT-KFRLIHEL-YLGSGDL-N-VLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFY-RRLMNIKK-------------
22 PsiBlast_CBE 81.5942%-114 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU B:[7-365] ------SEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDMEENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK---------------------PFSDMLN-EIESNQQKLTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKYELY-G-RRRVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQLEE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQQAV-QAVFSLTHIYCKEGKY---DKAVEAYDRGIKSAAEWEDDMYLT-KFRLIHEL-YLGSGDL-N-VLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFY-RRLMNIKK-------------
25 HHSearch 77.3796% 9 - C2 -3ULQ RAPF_BACSU A:[8-383] -----SSSSIGEKINEWYMYIRRFSIPDAEYLRREIKQELDQMEEDQDLHLYYSLMEFRHNLMLEYLE-PLEKM------RIEEQPRLSDLLLEI----D-KKQ---ARLTGLLEYYFNFFRGMYELDQREYLSAIKFFKKAESKLIFVKDR-IEKAEFFFKMSESYYYMKQTYFSMDYARQAYEIYKEH-EAYN-IRLLQCHSLFATNFLDLKQYEDAISHFQKAYSMAEAEKQ-PQLMGRTLYNIGLCKNSQSQYEDAIPYFKRAIAVFEESNILPSLPQAYFLITQIHYKLGKI---DKAHEYHSKGMAYSQKAGDVIYLS-EFEFLKSL-YLSGPDE-E-AIQGFFDFLESKMLYADLEDFAIDVAKYYHERKNFQKASAYF-LKVEQVRQLIQGGVSLYEIEV
45 Fugue 73.2840%-112 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[6-378] ---AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQMEEDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLE-P-----------------------TVTELLE-TIETPQKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IRTIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMDIQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKV-PDLLPKVLFGLSWTLCKAGQT---QKAFQFIEEGLDHITARSHKFYKE-LFLFLQAV-YKETVDE-R-KIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFY-RKVLKAQEDILKGECLYAY--
5 PsiBlast_PDB 73.1240%-113 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[6-376] ---AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQMEEDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLE-P-----------------------TVTELLE-TIETPQKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IRTIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMDIQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSRE-KVPDLLPKVLFGLSWTLCKAGQT---QKAFQFIEEGLDHITARSHKFYKE-LFLFLQAV-YKETVDE-R-KIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFY-RKVLKAQEDILKGECLY----
24 PsiBlast_CBE 70.8838%-112 - C2 -4I1A RAPI_BACSU B:[16-376] ---------VTKKLNEWYTSIKNDQVEQAEIIKTEVEKELLNMEENQDALLYYQLLEFRHEIMLSY--------------I--------EDLNNAYETIK-EIEK-QGQLTGMLEYYFYFFKGMYEFRRKELISAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREYEEY-A-VQTVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKESNI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSK-HSFLTKTLFTLTYVEAKQQNY---NVALIYFRKGRFIADKSDDKEYSA-KFKILEGL-FFSDGET-Q-LIKNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKIKKGEI-------
23 PsiBlast_CBE 70.8740%-112 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU B:[6-376] ---AIPSSRVGVKINEWYKMIRQFSV-------------------DQDLLIYYSLMCFRHQLMLDY------------------------------------IETPQKKLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNHPLY-S-IRTIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMDIQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSRE-KVPDLLPKVLFGLSWTLCKAGQT---QKAFQFIEEGLDHITA---KFYKE-LFLFLQAV-YKETVDE-R-KIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFY-RKVLKAQEDILKGECLY----
26 HHSearch 70.3941% -23 - C2 -4GYO RAPJ_BACSU A:[6-370] -----PSEEVAVKLNEWYKLIRAFEADQAEALKQEIEYDLEDMEENQDLLLYFSLMEFRHRIMLDKLM-PVK---PFSDML--------N---EI----ESN-------LTGLLEYYFYYFRGMYEFKQKNFILAIDHYKHAEEKLEYVEDE-IEKAEFLFKVAEVYYHIKQTYFSMNYASQALDIYTKY-EL-YGRRRVQCEFIIAGNLTDVYHHEKALTHLCSALEHARQLEE-AYMIAAAYYNVGHCKYSLGDYKEAEGYFKTAAAIFEEHNFQ-QAVQAVFSLTHIYCKEGKY---DKAVEAYDRGIKSAAEWEDDMYLT-KFRLIHEL-YLGSGDL-N-VLTECFDLLESRQLLADAEDLLHDTAERFNQLEHYESAAFFY-RRLMNIKKKLAEQ--------
6 PsiBlast_PDB 69.8438%-104 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-374] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELISAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREYEEY-A-VQTVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKESNI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSK-HSFLTKTLFTLTYVEAKQQNY---NVALIYFRKGRFIADKSDDKEYSA-KFKILEGL-FFSDGET-Q-LIKNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYYRMSIEARRKIKKG---------
29 HHSearch 64.2039% -50 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-374] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELISAISAYRIAESKLSEVEDE-IEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREY-EE-YAVQTVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKESNI-EHLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSKHS-FLTKTLFTLTYVEAKQQNY---NVALIYFRKGRFIADKSDDKEYSA-KFKILEGL-FFSDGET-Q-LIKNAFSYLASRKMFADVENFSIEVADYFHEQGNLMLSNEYY-RMSIEARRKIKKG--------
28 HHSearch 58.8640% -0 - C2 -3Q15 RAPH_BACSU A:[7-375] ----IPSSRVGVKINEWYKMIRQFSVPDAEILKAEVEQDIQQMEEDQDLLIYYSLMCFRHQLMLDYLEPTVTEL------L--------E---TI-ET---PQK----KLTGLLKYYSLFFRGMYEFDQKEYVEAIGYYREAEKELPFVSDD-IEKAEFHFKVAEAYYHMKQTHVSMYHILQALDIYQNH-PLYS-IRTIQSLFVIAGNYDDFKHYDKALPHLEAALELAMDIQN-DRFIAISLLNIANSYDRSGDDQMAVEHFQKAAKVSREKVPD-LLPKVLFGLSWTLCKAGQT---QKAFQFIEEGLDHITARSHKFYKE-LFLFLQAV-YKETVDE-R-KIHDLLSYFEKKNLHAYIEACARSAAAVFESSCHFEQAAAFY-RKVLKAQEDILKGECL-----
27 HHSearch 46.0215% -93 - C2 -4GPK ? A:[9-359] -----VEEDVKGKLDEWLNALVHLDKQQVERIYEELQGEMKH-VLDFEIINYYKLLYTRYLIMKRDIS-ALEEE------L--------D---KL---KK-VYK----KYSPFQKLLYMYGRGLLCCLQYRWKDGLDYLLKTEVMAKEQGY---HETGLYYNIALAYTHLDIHHLAIHFVNMALEGFRSE-YK-F-RNIINCQILIAVSYTEKGQYEEALKMYESILREATSFADKDVLLAITLSNMGSIYYKKGKYQQAKKYYLDSLQLQKQIDL--NYLDTIYEMALVCIKLEEL---EEARTLIDKGIDAAKQEERFNAKLYLLLMLRYKYFEEAKDYKAFLENEAIPLYK----------VYVELAEHFSSLSRFEESNRYY-RLVIDLMN-------------
19 PsiBlast_PDB 45.1024% -67 - C- -5CHE - FLU_ARATH E:[213-307] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TFLRNQEPEKAYTEFKIALELAQSLKD-PTEEKKAARGLGASLQRQGKYREAIQYHSMVLAISKRESEDSGITEAYGAIADCYTELGDL---EKAGKFY-----------------------------------------------------------------------------------------------------
18 PsiBlast_PDB 44.2524% -68 - C- -4YVQ - FLU_ARATH C:[212-306] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TFLRNQEPEKAYTEFKIALELAQSLKD-PTEEKKAARGLGASLQRQGKYREAIQYHSMVLAISKRESEDSGITEAYGAIADCYTELGDL---EKAGKFY-----------------------------------------------------------------------------------------------------
20 PsiBlast_PDB 42.6124% -71 - C- -4YVO - FLU_ARATH A:[212-306] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TFLRNQEPEKAYTEFKIALELAQSLKD-PTEEKKAARGLGASLQRQGKYREAIQYHSMVLAISKRESEDSGITEAYGAIADCYTELGDL---EKAGKFY-----------------------------------------------------------------------------------------------------
38 HHSearch 41.9114% -59 - C2 -4I1A RAPI_BACSU A:[101-331] ------------------------------------------------LEYYFYFFKGMYEFRRKELI-SAISA------Y--------R---IA---ES--KLSE--VEDEIEKAEFFFKVSYVYYYMKQTYFSMNYANRALKIFREYEEYAVQTVRCQFIVAGNLIDSLEYERALEQFLKSLEISKES-NI-E-HLIAMSHMNIGICYDELKEYKKASQHLILALEIFEKSKH-S-FLTKTLFTLTYVEAKQQNYNVALIYFRKGRFIADKSDDKEY-SAKFKILEGLFFSDGETQLIKNAFSYLASR--------------------------------------------------------------------------------------------------