@TOME V2.3
(Nov 2016)

Ref. - - Doc.
Global output mode :
Sort entries by :
Sequence Color type :

Show alignment :
Column output:
Score:

Alignment:

3D Common Core:

Structural Clustering:

Modeller Result :

Complexes Modeling
Templates Information:
Sequence & Result Tab:

Values color: [ Good | Correct | Middling | Bad ]Sequence color : MutatedHelixStrandConserved

Query sequence : bsu40110: (2016-08-06 )
MGNMPKDFLWGGALAAHQFEGGWNQGGKGPSVVDVMTAGAHGVPRKITDTIEENEFYPNHEAIDFYHRYKEDIALFAEMGLKCLRTSIGWSRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDVFDELLKHGIEPVITLSHFEMPLHLAREYGGFRNRKVVDFFVNFAEACFTRYKDKVKYWMTFNEINNQMDVNNPLFLWTNSGVVVGENENAKEVMYQTAHHELVASALAVAKGKDINPEFQIGAMVSHVPIYPFSSNPEDVMLAEEEMRQRYFFPDVQVRGYYPSYALKEFEREGYNITFEDGDDEILRNGTVDYLGFSYYMSTTVKSDVKNDNTGDIVNGGLPNGVENPYITSSDWGWAIDPTGLRYTLNRFYDRYQIPLFIVENGFGAVDTLEEDGKVHDPERIQYLKSHIEALKKAVTYDGVDLIGYTPWGIIDIVSFTTGEMKKRYGMIYVDRDNEGNGSMKRYKKDSFEWYKNVIQTNGEEL

Atome Classification :

(22 SA) .........10........20........30........40........50........60........70........80........90........100.......110.......120.......130.......140.......150.......160.......170.......180.---......190-----..-.-....200----------...--....210.......220.......230.......240.....-..250.....--..260.......270.......280.......-290......-.-300....----------....310.......-----320.......330.-----......340.......350.......360.......-370.........380......----.390--.........400.......410.......420.......430....-.-..440.......450.......460.......470.......
(Atome) (Ident) (Tito) (Num) (Ligand) (Uniprot) MGNMPKDFLWGGALAAHQFEGGWNQGGKGPSVVDVMTAGAHGVPRKITDTIEENEFYPNHEAIDFYHRYKEDIALFAEMGLKCLRTSIGWSRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDVFDELLKHGIEPVITLSHFEMPLHLAREYGGFRNRKVVDFFVNFAEACFTRYKDKVKYWMTFNEINNQMDV---NNPLFLWTN-----SG-V-VVGENEN----------AKE--VMYQTAHHELVASALAVAKGKDINPEFQIGAMVSHVPIYPFS-SNPEDVMLAE--EEMRQRYFFPDVQVRGYYPSYALKEFEREGYN-ITFEDGDDE-I-L-RNGTV----------DYLGFSYYMSTTVK-----SDVKNDNTGDIVNG-----GLPNGVENPYITSSDWGWAIDPTGLRYTLNRFYDRY-Q--IPLFIVENGFGAVDTLEE----DG----KVHDPERIQYLKSHIEALKKAVTYDGVDLIGYTPWGIIDIVSFTTG-E-MKKRYGMIYVDRDNEGNGSMKRYKKDSFEWYKNVIQTNGEEL
22 PsiBlast_CBE 98.5665% -88 - C2 -2XHY BGLA_ECOLI C:[7-479] --TLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNW---RAPLFGYCC-----SG-V-VYTEHEN----------PEE--TMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYS-CNPDDVMFAQ--ESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFN-IKMEDGDLD-V-L-REGTC----------DYLGFSYYMTNAVK-----AE---GG---------------GSVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERY-Q--RPLFIVENGFGAYDKVEE----DG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTG-Q-YSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL
1 PsiBlast_PDB 97.4265% -87 - C2 -2XHY BGLA_ECOLI A:[7-479] --TLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNW---RAPLFGYCC-----SG-V-VYTEHEN----------PEE--TMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYS-CNPDDVMFAQ--ESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFN-IKMEDGDLD-V-L-REGTC----------DYLGFSYYMTNAVK-----AE---GGT------------FEGSVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERY-Q--RPLFIVENGFGAYDKVEE----DG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTG-Q-YSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL
21 PsiBlast_CBE 97.1765% -91 - C2 -2XHY BGLA_ECOLI D:[7-479] --TLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNW---RAPLFGYCC-----SG-V-VYTEHEN----------PEE--TMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYS-CNPDDVMFAQ--ESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFN-IKMEDGDLD-V-L-REGTC----------DYLGFSYYMTNAVK-----AE---G-----------------SVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERY-Q--RPLFIVENGFGAYDKVEE----DG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTG-Q-YSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL
23 PsiBlast_CBE 96.9565% -87 - C2 -2XHY BGLA_ECOLI B:[7-479] --TLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNW---RAPLFGYCC-----SG-V-VYTEHEN----------PEE--TMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYS-CNPDDVMFAQ--ESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFN-IKMEDGDLD-V-L-REGTC----------DYLGFSYYMTNAVK-----AE---GG--------------EGSVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERY-Q--RPLFIVENGFGAYDKVEE----DG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTG-Q-YSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL
25 PsiBlast_CBE 94.4360% -91 - C2 -4GPN ? B:[5-480] -SKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANY---QEDFAPFTN-----SG-I-VYKEGDD----------REA--IMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPAT-CNPKDILMAQ--KAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIK-VDFTERDKK-D-L-FEGTV----------DYIGFSYYMSFVID-----AHRENNPYYDYLE-------TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMY-H--LPLFIVQNGFGAIDQVEA----DG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTG-E-MRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI
5 PsiBlast_PDB 93.8359% -90 - C2 -3PN8 ? A:[7-480] ---LPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANY---QEDFAPFTN-----SG-I-VYKEGDD----------REA--IMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPAT-CNPKDILMAQ--KAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIK-VDFTERDKK-D-L-FEGTV----------DYIGFSYYMSFVID-----AHRENNPYYDYLE-------TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMY-H--LPLFIVENGFGAIDQVEA----DG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTG-E-MRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI
3 PsiBlast_PDB 93.5060% -90 - C2 -4F79 ? A:[4-480] MSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANY---QEDFAPFTN-----SG-I-VYKEGDD----------REA--IMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPAT-CNPKDILMAQ--KAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIK-VDFTERDKK-D-L-FEGTV----------DYIGFSYYMSFVID-----AHRENNPYYDYLE-------TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMY-H--LPLFIVQNGFGAIDQVEA----DG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTG-E-MRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI
24 PsiBlast_CBE 93.2061% -88 - C2 -4F66 ? B:[4-480] MSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANY---QEDFAPFTN-----SG-I-VYKEGDD----------REA--IMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPAT-CNPKDILMAQ--KAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIK-VDFTERDKK-D-L-FEGTV----------DYIGFSYYMSFVID-----AHRENNPYYDYLE-------TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMY-H--LPLFIVENGFGAIDQVEA----DG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTG-E-MRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI
2 PsiBlast_PDB 92.5561% -88 - C2 -4F66 ? A:[4-480] MSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANY---QEDFAPFTN-----SG-I-VYKEGDD----------REA--IMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPAT-CNPKDILMAQ--KAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIK-VDFTERDKK-D-L-FEGTV----------DYIGFSYYMSFVID-----AHRENNPYYDYLE-------TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMY-H--LPLFIVENGFGAIDQVEA----DG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTG-E-MRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI
4 PsiBlast_PDB 92.1360% -88 - C2 -4GPN ? A:[4-480] MSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANY---QEDFAPFTN-----SG-I-VYKEGDD----------REA--IMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPAT-CNPKDILMAQ--KAMQKRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIK-VDFTERDKK-D-L-FEGTV----------DYIGFSYYMSFVID-----AHRENNPYYDYLE-------TEDLVKNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMY-H--LPLFIVQNGFGAIDQVEA----DG----MVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTG-E-MRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI
6 PsiBlast_PDB 91.7755% -94 - C2 -3QOM ? A:[11-480] ---FPEGFLWGGAVAAHQLEGGYKEGGKGLSTADIMTLGTNERPREITDGVVAGKYYPNHQAIDFYHRYPEDIELFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPNGDESEPNEAGLQFYDDLFDECLKNGIQPVVTLAHFEMPYHLVKQYGGWRNRKLIQFYLNFAKVCFERYRDKVTYWMTFNEINNQTNF---ESDGAMLTD-----SG-I-IHQPGEN----------RER--WMYQAAHYELVASAAAVQLGHQINPDFQIGCMIAMCPIYPLT-AAPADVLFAQ--RAMQTRFYFADVHCNGTYPQWLRNRFESEHFN-LDITAEDLK-I-L-QAGTV----------DYIGFSYYMSFTVK-----------DTGKLAYN-----EEHDLVKNPYVKASDWGWQVDPVGLRYAMNWFTDRY-H--LPLFIVENGLGAIDKKTA----DN----QIHDDYRIDYLTDHLRQIKLAVLEDGVDLIGYTPWGCIDLVAASTG-Q-MSKRYGFIYVDENDDGSGSLKRYKKDSFTWFQHVIATNGAEI
7 PsiBlast_PDB 91.0655% -94 - C2 -4GZE ? A:[11-480] ---FPEGFLWGGAVAAHQLEGGYKEGGKGLSTADIMTLGTNERPREITDGVVAGKYYPNHQAIDFYHRYPEDIELFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPNGDESEPNEAGLQFYDDLFDECLKNGIQPVVTLAHFEMPYHLVKQYGGWRNRKLIQFYLNFAKVCFERYRDKVTYWMTFNEINNQTNF---ESDGAMLTD-----SG-I-IHQPGEN----------RER--WMYQAAHYELVASAAAVQLGHQINPDFQIGCMIAMCPIYPL