Study : ROS1_HUMAN (atomeDB@cbs.cnrs.fr)


Main Binding Site Prediction:


Binding Site Prediction

Download fasta file
Download text file


Binding Site Number :C2_S1
Best Complexes choosen after comparative docking [pKd > 3] : 5 (5 maxi)

Complexes [Theoretical pKd]FileVolume (A3)
(FPocket)
Hydrophobicity
Score(FPocket)
Contacts Ligand/Receptor [<4A] in Site C2_S1
Complex: ANP_B_7(2P0C) / Model_105(2P0C/B) = [3.4] Download1524.1025.25MKNIYCLIPKLVNFATLGCLWISVVQCTVLNSCLKSCVTNLGQQLDLGTPHNLSEPCIQGCHFWNSVDQKNCALKCRESCEVGCSSAEGAYEEEVLENADLPTAPFASSIGSHNMTLRWKSANFSGVKYIIQWKYAQLLGSWTYTKTVSRPSYVVKPLHPFTEYIFRVVWIFTAQLQLYSPPSPSYRTHPHGVPETAPLIRNIESSSPDTVEVSWDPPQFPGGPILGYNLRLISKNQKLDAGTQRTSFQFYSTLPNTIYRFSIAAVNEVGEGPEAESSITTSSSAVQQEEQWLFLSRKTSLRKRSLKHLVDEAHCLRLDAIYHNITGISVDVHQQIVYFSEGTLIWAKKAANMSDVSDLRIFYRGSGLISSISIDWLYQRMYFIMDELVCVCDLENCSNIEEITPPSISAPQKIVADSYNGYVFYLLRDGIYRADLPVPSGRCAEAVRIVESCTLKDFAIKPQAKRIIYFNDTAQVFMSTFLDGSASHLILPRIPFADVKSFACENNDFLVTDGKVIFQQDALSFNEFIVGCDLSHIEEFGFGNLVIFGSSSQLHPLPGRPQELSVLFGSHQALVQWKPPALAIGANVILISDIIELFELGPSAWQNWTYEVKVSTQDPPEVTHIFLNISGTMLNVPELQSAMKYKVSVRASSPKRPGPWSEPSVGTTLVPASEPPFIMAVKEDGLWSKPLNSFGPGEFLSSDIGNVSDMDWYNNSLYYSDTKGDVFVWLLNGTDISENYHLPSIAGAGALAFEWLGHFLYWAGKTYVIQRQSVLTGHTDIVTHVKLLVNDMVVDSVGGYLYWTTLYSVESTRLNGESSLVLQTQPWFSGKKVIALTLDLSDGLLYWLVQDSQCIHLYTAVLRGQSTGDTTITEFAAWSTSEISQNALMYYSGRLFWINGFRIITTQEIGQKTSVSVLEPARFNQFTIIQTSLKPLPGNFSFTPKVIPDSVQESSFRIEGNASSFQILWNGPPAVDWGVVFYSVEFSAHSKFLASEQHSLPVFTVEGLEPYALFNLSVTPYTYWGKGPKTSLSLRAPETVPSAPENPRIFILPSGKCCNKNEVVVEFRWNKPKHENGVLTKFEIFYNISNQSITNKTCEDWIAVNVTPSVMSFQLEGMSPRCFIAFQVRAFTSKGPGPYADVVKSTTSEINPFPHLITLLGNKIVFLDMDQNQVVWTFSAERVISAVCYTADNEMGYYAEGDSLFLLHLHNRSSSELFQDSLVFDITVITIDWISRHLYFALKESQNGMQVFDVDLEHKVKYPREVKIHNRNSTIISFSVYPLLSRLYWTEVSNFGYQMFYYSIISHTLHRILQPTATNQQNKRNQCSCNVTEFELSGAMAIDTSNLEKPLIYFAKAQEIWAMDLEGCQCWRVITVPAMLAGKTLVSLTVDGDLIYWIITAKDSTQIYQAKKGNGAIVSQVKALRSRHILAYSSVMQPFPDKAFLSLASDTVEPTILNATNTSLTIRLPLAKTNLTWYGITSPTPTYLVYYAEVNDRKNSSDLKYRILEFQDSIALIEDLQPFSTYMIQIAVKNYYSDPLEHLPPGKEIWGKTKNGVPEAVQLINTTVRSDTSLIISWRESHKPNGPKESVRYQLAISHLALIPETPLRQSEFPNGRLTLLVTRLSGGNIYVLKVLACHSEEMWCTESHPVTVEMFNTPEKPYSLVPENTSLQFNWKAPLNVNLIRFWVELQKWKYNEFYHVKTSCSQGPAYVCNITNLQPYTSYNVRVVVVYKTGENSTSLPESFKTKAGVPNKPGIPKLLEGSKNSIQWEKAEDNGCRITYYILEIRKSTSNNLQNQNLRWKMTFNGSCSSVCTWKSKNLKGIFQFRVVAANNLGFGEYSGISENIILVGDDFWIPETSFILTIIVGIFLVVTIPLTFVWHRRLKNQKSAKEGVTVLINEDKELAELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAFPREKLTLRLLLGSGAFGEVYEGTAVDILGVGSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKFNHPNILKQLGVCLLNEPQYIILELMEGGDLLTYLRKARMATFYGPLLTLVDLVDLCVDISKGCVYLERMHFIHRDLAARNCLVSVKDYTSPRIVKIGDFGLARDIYKNDYYRKRGEGLLPVRWMAPESLMDGIFTTQSDVWSFGILIWEILTLGHQPYPAHSNLDVLNYVQTGGRLEPPRNCPDDLWNLMTQCWAQEPDQRPTFHRIQDQLQLFRNFFLNSIYKSRDEANNSGVINESFEGEDGDVICLNSDDIMPVALMETKNREGLNYMVLATECGQGEEKSEGPLGSQESESCGLRKEEKEPHADKDFCQEKQVAYCPSGKPEGLNYACLTHSGYGDGSD
Complex: GOL_A_2(3LCT) / Model_5(3LCT/A) = [3.7] Download572.5436.80MKNIYCLIPKLVNFATLGCLWISVVQCTVLNSCLKSCVTNLGQQLDLGTPHNLSEPCIQGCHFWNSVDQKNCALKCRESCEVGCSSAEGAYEEEVLENADLPTAPFASSIGSHNMTLRWKSANFSGVKYIIQWKYAQLLGSWTYTKTVSRPSYVVKPLHPFTEYIFRVVWIFTAQLQLYSPPSPSYRTHPHGVPETAPLIRNIESSSPDTVEVSWDPPQFPGGPILGYNLRLISKNQKLDAGTQRTSFQFYSTLPNTIYRFSIAAVNEVGEGPEAESSITTSSSAVQQEEQWLFLSRKTSLRKRSLKHLVDEAHCLRLDAIYHNITGISVDVHQQIVYFSEGTLIWAKKAANMSDVSDLRIFYRGSGLISSISIDWLYQRMYFIMDELVCVCDLENCSNIEEITPPSISAPQKIVADSYNGYVFYLLRDGIYRADLPVPSGRCAEAVRIVESCTLKDFAIKPQAKRIIYFNDTAQVFMSTFLDGSASHLILPRIPFADVKSFACENNDFLVTDGKVIFQQDALSFNEFIVGCDLSHIEEFGFGNLVIFGSSSQLHPLPGRPQELSVLFGSHQALVQWKPPALAIGANVILISDIIELFELGPSAWQNWTYEVKVSTQDPPEVTHIFLNISGTMLNVPELQSAMKYKVSVRASSPKRPGPWSEPSVGTTLVPASEPPFIMAVKEDGLWSKPLNSFGPGEFLSSDIGNVSDMDWYNNSLYYSDTKGDVFVWLLNGTDISENYHLPSIAGAGALAFEWLGHFLYWAGKTYVIQRQSVLTGHTDIVTHVKLLVNDMVVDSVGGYLYWTTLYSVESTRLNGESSLVLQTQPWFSGKKVIALTLDLSDGLLYWLVQDSQCIHLYTAVLRGQSTGDTTITEFAAWSTSEISQNALMYYSGRLFWINGFRIITTQEIGQKTSVSVLEPARFNQFTIIQTSLKPLPGNFSFTPKVIPDSVQESSFRIEGNASSFQILWNGPPAVDWGVVFYSVEFSAHSKFLASEQHSLPVFTVEGLEPYALFNLSVTPYTYWGKGPKTSLSLRAPETVPSAPENPRIFILPSGKCCNKNEVVVEFRWNKPKHENGVLTKFEIFYNISNQSITNKTCEDWIAVNVTPSVMSFQLEGMSPRCFIAFQVRAFTSKGPGPYADVVKSTTSEINPFPHLITLLGNKIVFLDMDQNQVVWTFSAERVISAVCYTADNEMGYYAEGDSLFLLHLHNRSSSELFQDSLVFDITVITIDWISRHLYFALKESQNGMQVFDVDLEHKVKYPREVKIHNRNSTIISFSVYPLLSRLYWTEVSNFGYQMFYYSIISHTLHRILQPTATNQQNKRNQCSCNVTEFELSGAMAIDTSNLEKPLIYFAKAQEIWAMDLEGCQCWRVITVPAMLAGKTLVSLTVDGDLIYWIITAKDSTQIYQAKKGNGAIVSQVKALRSRHILAYSSVMQPFPDKAFLSLASDTVEPTILNATNTSLTIRLPLAKTNLTWYGITSPTPTYLVYYAEVNDRKNSSDLKYRILEFQDSIALIEDLQPFSTYMIQIAVKNYYSDPLEHLPPGKEIWGKTKNGVPEAVQLINTTVRSDTSLIISWRESHKPNGPKESVRYQLAISHLALIPETPLRQSEFPNGRLTLLVTRLSGGNIYVLKVLACHSEEMWCTESHPVTVEMFNTPEKPYSLVPENTSLQFNWKAPLNVNLIRFWVELQKWKYNEFYHVKTSCSQGPAYVCNITNLQPYTSYNVRVVVVYKTGENSTSLPESFKTKAGVPNKPGIPKLLEGSKNSIQWEKAEDNGCRITYYILEIRKSTSNNLQNQNLRWKMTFNGSCSSVCTWKSKNLKGIFQFRVVAANNLGFGEYSGISENIILVGDDFWIPETSFILTIIVGIFLVVTIPLTFVWHRRLKNQKSAKEGVTVLINEDKELAELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAFPREKLTLRLLLGSGAFGEVYEGTAVDILGVGSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKFNHPNILKQLGVCLLNEPQYIILELMEGGDLLTYLRKARMATFYGPLLTLVDLVDLCVDISKGCVYLERMHFIHRDLAARNCLVSVKDYTSPRIVKIGDFGLARDIYKNDYYRKRGEGLLPVRWMAPESLMDGIFTTQSDVWSFGILIWEILTLGHQPYPAHSNLDVLNYVQTGGRLEPPRNCPDDLWNLMTQCWAQEPDQRPTFHRIQDQLQLFRNFFLNSIYKSRDEANNSGVINESFEGEDGDVICLNSDDIMPVALMETKNREGLNYMVLATECGQGEEKSEGPLGSQESESCGLRKEEKEPHADKDFCQEKQVAYCPSGKPEGLNYACLTHSGYGDGSD
Complex: ABG_D_12(2PVY) / Model_62(2PVY/D) = [3.7] Download813.9336.53MKNIYCLIPKLVNFATLGCLWISVVQCTVLNSCLKSCVTNLGQQLDLGTPHNLSEPCIQGCHFWNSVDQKNCALKCRESCEVGCSSAEGAYEEEVLENADLPTAPFASSIGSHNMTLRWKSANFSGVKYIIQWKYAQLLGSWTYTKTVSRPSYVVKPLHPFTEYIFRVVWIFTAQLQLYSPPSPSYRTHPHGVPETAPLIRNIESSSPDTVEVSWDPPQFPGGPILGYNLRLISKNQKLDAGTQRTSFQFYSTLPNTIYRFSIAAVNEVGEGPEAESSITTSSSAVQQEEQWLFLSRKTSLRKRSLKHLVDEAHCLRLDAIYHNITGISVDVHQQIVYFSEGTLIWAKKAANMSDVSDLRIFYRGSGLISSISIDWLYQRMYFIMDELVCVCDLENCSNIEEITPPSISAPQKIVADSYNGYVFYLLRDGIYRADLPVPSGRCAEAVRIVESCTLKDFAIKPQAKRIIYFNDTAQVFMSTFLDGSASHLILPRIPFADVKSFACENNDFLVTDGKVIFQQDALSFNEFIVGCDLSHIEEFGFGNLVIFGSSSQLHPLPGRPQELSVLFGSHQALVQWKPPALAIGANVILISDIIELFELGPSAWQNWTYEVKVSTQDPPEVTHIFLNISGTMLNVPELQSAMKYKVSVRASSPKRPGPWSEPSVGTTLVPASEPPFIMAVKEDGLWSKPLNSFGPGEFLSSDIGNVSDMDWYNNSLYYSDTKGDVFVWLLNGTDISENYHLPSIAGAGALAFEWLGHFLYWAGKTYVIQRQSVLTGHTDIVTHVKLLVNDMVVDSVGGYLYWTTLYSVESTRLNGESSLVLQTQPWFSGKKVIALTLDLSDGLLYWLVQDSQCIHLYTAVLRGQSTGDTTITEFAAWSTSEISQNALMYYSGRLFWINGFRIITTQEIGQKTSVSVLEPARFNQFTIIQTSLKPLPGNFSFTPKVIPDSVQESSFRIEGNASSFQILWNGPPAVDWGVVFYSVEFSAHSKFLASEQHSLPVFTVEGLEPYALFNLSVTPYTYWGKGPKTSLSLRAPETVPSAPENPRIFILPSGKCCNKNEVVVEFRWNKPKHENGVLTKFEIFYNISNQSITNKTCEDWIAVNVTPSVMSFQLEGMSPRCFIAFQVRAFTSKGPGPYADVVKSTTSEINPFPHLITLLGNKIVFLDMDQNQVVWTFSAERVISAVCYTADNEMGYYAEGDSLFLLHLHNRSSSELFQDSLVFDITVITIDWISRHLYFALKESQNGMQVFDVDLEHKVKYPREVKIHNRNSTIISFSVYPLLSRLYWTEVSNFGYQMFYYSIISHTLHRILQPTATNQQNKRNQCSCNVTEFELSGAMAIDTSNLEKPLIYFAKAQEIWAMDLEGCQCWRVITVPAMLAGKTLVSLTVDGDLIYWIITAKDSTQIYQAKKGNGAIVSQVKALRSRHILAYSSVMQPFPDKAFLSLASDTVEPTILNATNTSLTIRLPLAKTNLTWYGITSPTPTYLVYYAEVNDRKNSSDLKYRILEFQDSIALIEDLQPFSTYMIQIAVKNYYSDPLEHLPPGKEIWGKTKNGVPEAVQLINTTVRSDTSLIISWRESHKPNGPKESVRYQLAISHLALIPETPLRQSEFPNGRLTLLVTRLSGGNIYVLKVLACHSEEMWCTESHPVTVEMFNTPEKPYSLVPENTSLQFNWKAPLNVNLIRFWVELQKWKYNEFYHVKTSCSQGPAYVCNITNLQPYTSYNVRVVVVYKTGENSTSLPESFKTKAGVPNKPGIPKLLEGSKNSIQWEKAEDNGCRITYYILEIRKSTSNNLQNQNLRWKMTFNGSCSSVCTWKSKNLKGIFQFRVVAANNLGFGEYSGISENIILVGDDFWIPETSFILTIIVGIFLVVTIPLTFVWHRRLKNQKSAKEGVTVLINEDKELAELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAFPREKLTLRLLLGSGAFGEVYEGTAVDILGVGSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKFNHPNILKQLGVCLLNEPQYIILELMEGGDLLTYLRKARMATFYGPLLTLVDLVDLCVDISKGCVYLERMHFIHRDLAARNCLVSVKDYTSPRIVKIGDFGLARDIYKNDYYRKRGEGLLPVRWMAPESLMDGIFTTQSDVWSFGILIWEILTLGHQPYPAHSNLDVLNYVQTGGRLEPPRNCPDDLWNLMTQCWAQEPDQRPTFHRIQDQLQLFRNFFLNSIYKSRDEANNSGVINESFEGEDGDVICLNSDDIMPVALMETKNREGLNYMVLATECGQGEEKSEGPLGSQESESCGLRKEEKEPHADKDFCQEKQVAYCPSGKPEGLNYACLTHSGYGDGSD
Complex: ABG_B_8(2Q0B) / Model_65(2Q0B/B) = [3.9] Download542.7233.80MKNIYCLIPKLVNFATLGCLWISVVQCTVLNSCLKSCVTNLGQQLDLGTPHNLSEPCIQGCHFWNSVDQKNCALKCRESCEVGCSSAEGAYEEEVLENADLPTAPFASSIGSHNMTLRWKSANFSGVKYIIQWKYAQLLGSWTYTKTVSRPSYVVKPLHPFTEYIFRVVWIFTAQLQLYSPPSPSYRTHPHGVPETAPLIRNIESSSPDTVEVSWDPPQFPGGPILGYNLRLISKNQKLDAGTQRTSFQFYSTLPNTIYRFSIAAVNEVGEGPEAESSITTSSSAVQQEEQWLFLSRKTSLRKRSLKHLVDEAHCLRLDAIYHNITGISVDVHQQIVYFSEGTLIWAKKAANMSDVSDLRIFYRGSGLISSISIDWLYQRMYFIMDELVCVCDLENCSNIEEITPPSISAPQKIVADSYNGYVFYLLRDGIYRADLPVPSGRCAEAVRIVESCTLKDFAIKPQAKRIIYFNDTAQVFMSTFLDGSASHLILPRIPFADVKSFACENNDFLVTDGKVIFQQDALSFNEFIVGCDLSHIEEFGFGNLVIFGSSSQLHPLPGRPQELSVLFGSHQALVQWKPPALAIGANVILISDIIELFELGPSAWQNWTYEVKVSTQDPPEVTHIFLNISGTMLNVPELQSAMKYKVSVRASSPKRPGPWSEPSVGTTLVPASEPPFIMAVKEDGLWSKPLNSFGPGEFLSSDIGNVSDMDWYNNSLYYSDTKGDVFVWLLNGTDISENYHLPSIAGAGALAFEWLGHFLYWAGKTYVIQRQSVLTGHTDIVTHVKLLVNDMVVDSVGGYLYWTTLYSVESTRLNGESSLVLQTQPWFSGKKVIALTLDLSDGLLYWLVQDSQCIHLYTAVLRGQSTGDTTITEFAAWSTSEISQNALMYYSGRLFWINGFRIITTQEIGQKTSVSVLEPARFNQFTIIQTSLKPLPGNFSFTPKVIPDSVQESSFRIEGNASSFQILWNGPPAVDWGVVFYSVEFSAHSKFLASEQHSLPVFTVEGLEPYALFNLSVTPYTYWGKGPKTSLSLRAPETVPSAPENPRIFILPSGKCCNKNEVVVEFRWNKPKHENGVLTKFEIFYNISNQSITNKTCEDWIAVNVTPSVMSFQLEGMSPRCFIAFQVRAFTSKGPGPYADVVKSTTSEINPFPHLITLLGNKIVFLDMDQNQVVWTFSAERVISAVCYTADNEMGYYAEGDSLFLLHLHNRSSSELFQDSLVFDITVITIDWISRHLYFALKESQNGMQVFDVDLEHKVKYPREVKIHNRNSTIISFSVYPLLSRLYWTEVSNFGYQMFYYSIISHTLHRILQPTATNQQNKRNQCSCNVTEFELSGAMAIDTSNLEKPLIYFAKAQEIWAMDLEGCQCWRVITVPAMLAGKTLVSLTVDGDLIYWIITAKDSTQIYQAKKGNGAIVSQVKALRSRHILAYSSVMQPFPDKAFLSLASDTVEPTILNATNTSLTIRLPLAKTNLTWYGITSPTPTYLVYYAEVNDRKNSSDLKYRILEFQDSIALIEDLQPFSTYMIQIAVKNYYSDPLEHLPPGKEIWGKTKNGVPEAVQLINTTVRSDTSLIISWRESHKPNGPKESVRYQLAISHLALIPETPLRQSEFPNGRLTLLVTRLSGGNIYVLKVLACHSEEMWCTESHPVTVEMFNTPEKPYSLVPENTSLQFNWKAPLNVNLIRFWVELQKWKYNEFYHVKTSCSQGPAYVCNITNLQPYTSYNVRVVVVYKTGENSTSLPESFKTKAGVPNKPGIPKLLEGSKNSIQWEKAEDNGCRITYYILEIRKSTSNNLQNQNLRWKMTFNGSCSSVCTWKSKNLKGIFQFRVVAANNLGFGEYSGISENIILVGDDFWIPETSFILTIIVGIFLVVTIPLTFVWHRRLKNQKSAKEGVTVLINEDKELAELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAFPREKLTLRLLLGSGAFGEVYEGTAVDILGVGSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKFNHPNILKQLGVCLLNEPQYIILELMEGGDLLTYLRKARMATFYGPLLTLVDLVDLCVDISKGCVYLERMHFIHRDLAARNCLVSVKDYTSPRIVKIGDFGLARDIYKNDYYRKRGEGLLPVRWMAPESLMDGIFTTQSDVWSFGILIWEILTLGHQPYPAHSNLDVLNYVQTGGRLEPPRNCPDDLWNLMTQCWAQEPDQRPTFHRIQDQLQLFRNFFLNSIYKSRDEANNSGVINESFEGEDGDVICLNSDDIMPVALMETKNREGLNYMVLATECGQGEEKSEGPLGSQESESCGLRKEEKEPHADKDFCQEKQVAYCPSGKPEGLNYACLTHSGYGDGSD
Complex: ANP_B_9(1JQH) / Model_30(1JQH/B) = [4.0] Download1640.9716.70MKNIYCLIPKLVNFATLGCLWISVVQCTVLNSCLKSCVTNLGQQLDLGTPHNLSEPCIQGCHFWNSVDQKNCALKCRESCEVGCSSAEGAYEEEVLENADLPTAPFASSIGSHNMTLRWKSANFSGVKYIIQWKYAQLLGSWTYTKTVSRPSYVVKPLHPFTEYIFRVVWIFTAQLQLYSPPSPSYRTHPHGVPETAPLIRNIESSSPDTVEVSWDPPQFPGGPILGYNLRLISKNQKLDAGTQRTSFQFYSTLPNTIYRFSIAAVNEVGEGPEAESSITTSSSAVQQEEQWLFLSRKTSLRKRSLKHLVDEAHCLRLDAIYHNITGISVDVHQQIVYFSEGTLIWAKKAANMSDVSDLRIFYRGSGLISSISIDWLYQRMYFIMDELVCVCDLENCSNIEEITPPSISAPQKIVADSYNGYVFYLLRDGIYRADLPVPSGRCAEAVRIVESCTLKDFAIKPQAKRIIYFNDTAQVFMSTFLDGSASHLILPRIPFADVKSFACENNDFLVTDGKVIFQQDALSFNEFIVGCDLSHIEEFGFGNLVIFGSSSQLHPLPGRPQELSVLFGSHQALVQWKPPALAIGANVILISDIIELFELGPSAWQNWTYEVKVSTQDPPEVTHIFLNISGTMLNVPELQSAMKYKVSVRASSPKRPGPWSEPSVGTTLVPASEPPFIMAVKEDGLWSKPLNSFGPGEFLSSDIGNVSDMDWYNNSLYYSDTKGDVFVWLLNGTDISENYHLPSIAGAGALAFEWLGHFLYWAGKTYVIQRQSVLTGHTDIVTHVKLLVNDMVVDSVGGYLYWTTLYSVESTRLNGESSLVLQTQPWFSGKKVIALTLDLSDGLLYWLVQDSQCIHLYTAVLRGQSTGDTTITEFAAWSTSEISQNALMYYSGRLFWINGFRIITTQEIGQKTSVSVLEPARFNQFTIIQTSLKPLPGNFSFTPKVIPDSVQESSFRIEGNASSFQILWNGPPAVDWGVVFYSVEFSAHSKFLASEQHSLPVFTVEGLEPYALFNLSVTPYTYWGKGPKTSLSLRAPETVPSAPENPRIFILPSGKCCNKNEVVVEFRWNKPKHENGVLTKFEIFYNISNQSITNKTCEDWIAVNVTPSVMSFQLEGMSPRCFIAFQVRAFTSKGPGPYADVVKSTTSEINPFPHLITLLGNKIVFLDMDQNQVVWTFSAERVISAVCYTADNEMGYYAEGDSLFLLHLHNRSSSELFQDSLVFDITVITIDWISRHLYFALKESQNGMQVFDVDLEHKVKYPREVKIHNRNSTIISFSVYPLLSRLYWTEVSNFGYQMFYYSIISHTLHRILQPTATNQQNKRNQCSCNVTEFELSGAMAIDTSNLEKPLIYFAKAQEIWAMDLEGCQCWRVITVPAMLAGKTLVSLTVDGDLIYWIITAKDSTQIYQAKKGNGAIVSQVKALRSRHILAYSSVMQPFPDKAFLSLASDTVEPTILNATNTSLTIRLPLAKTNLTWYGITSPTPTYLVYYAEVNDRKNSSDLKYRILEFQDSIALIEDLQPFSTYMIQIAVKNYYSDPLEHLPPGKEIWGKTKNGVPEAVQLINTTVRSDTSLIISWRESHKPNGPKESVRYQLAISHLALIPETPLRQSEFPNGRLTLLVTRLSGGNIYVLKVLACHSEEMWCTESHPVTVEMFNTPEKPYSLVPENTSLQFNWKAPLNVNLIRFWVELQKWKYNEFYHVKTSCSQGPAYVCNITNLQPYTSYNVRVVVVYKTGENSTSLPESFKTKAGVPNKPGIPKLLEGSKNSIQWEKAEDNGCRITYYILEIRKSTSNNLQNQNLRWKMTFNGSCSSVCTWKSKNLKGIFQFRVVAANNLGFGEYSGISENIILVGDDFWIPETSFILTIIVGIFLVVTIPLTFVWHRRLKNQKSAKEGVTVLINEDKELAELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAFPREKLTLRLLLGSGAFGEVYEGTAVDILGVGSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKFNHPNILKQLGVCLLNEPQYIILELMEGGDLLTYLRKARMATFYGPLLTLVDLVDLCVDISKGCVYLERMHFIHRDLAARNCLVSVKDYTSPRIVKIGDFGLARDIYKNDYYRKRGEGLLPVRWMAPESLMDGIFTTQSDVWSFGILIWEILTLGHQPYPAHSNLDVLNYVQTGGRLEPPRNCPDDLWNLMTQCWAQEPDQRPTFHRIQDQLQLFRNFFLNSIYKSRDEANNSGVINESFEGEDGDVICLNSDDIMPVALMETKNREGLNYMVLATECGQGEEKSEGPLGSQESESCGLRKEEKEPHADKDFCQEKQVAYCPSGKPEGLNYACLTHSGYGDGSD
Consensus
[pKd Mean = 3.74]
-1018
(s=471)
29
(s=7)
MKNIYCLIPKLVNFATLGCLWISVVQCTVLNSCLKSCVTNLGQQLDLGTPHNLSEPCIQGCHFWNSVDQKNCALKCRESCEVGCSSAEGAYEEEVLENADLPTAPFASSIGSHNMTLRWKSANFSGVKYIIQWKYAQLLGSWTYTKTVSRPSYVVKPLHPFTEYIFRVVWIFTAQLQLYSPPSPSYRTHPHGVPETAPLIRNIESSSPDTVEVSWDPPQFPGGPILGYNLRLISKNQKLDAGTQRTSFQFYSTLPNTIYRFSIAAVNEVGEGPEAESSITTSSSAVQQEEQWLFLSRKTSLRKRSLKHLVDEAHCLRLDAIYHNITGISVDVHQQIVYFSEGTLIWAKKAANMSDVSDLRIFYRGSGLISSISIDWLYQRMYFIMDELVCVCDLENCSNIEEITPPSISAPQKIVADSYNGYVFYLLRDGIYRADLPVPSGRCAEAVRIVESCTLKDFAIKPQAKRIIYFNDTAQVFMSTFLDGSASHLILPRIPFADVKSFACENNDFLVTDGKVIFQQDALSFNEFIVGCDLSHIEEFGFGNLVIFGSSSQLHPLPGRPQELSVLFGSHQALVQWKPPALAIGANVILISDIIELFELGPSAWQNWTYEVKVSTQDPPEVTHIFLNISGTMLNVPELQSAMKYKVSVRASSPKRPGPWSEPSVGTTLVPASEPPFIMAVKEDGLWSKPLNSFGPGEFLSSDIGNVSDMDWYNNSLYYSDTKGDVFVWLLNGTDISENYHLPSIAGAGALAFEWLGHFLYWAGKTYVIQRQSVLTGHTDIVTHVKLLVNDMVVDSVGGYLYWTTLYSVESTRLNGESSLVLQTQPWFSGKKVIALTLDLSDGLLYWLVQDSQCIHLYTAVLRGQSTGDTTITEFAAWSTSEISQNALMYYSGRLFWINGFRIITTQEIGQKTSVSVLEPARFNQFTIIQTSLKPLPGNFSFTPKVIPDSVQESSFRIEGNASSFQILWNGPPAVDWGVVFYSVEFSAHSKFLASEQHSLPVFTVEGLEPYALFNLSVTPYTYWGKGPKTSLSLRAPETVPSAPENPRIFILPSGKCCNKNEVVVEFRWNKPKHENGVLTKFEIFYNISNQSITNKTCEDWIAVNVTPSVMSFQLEGMSPRCFIAFQVRAFTSKGPGPYADVVKSTTSEINPFPHLITLLGNKIVFLDMDQNQVVWTFSAERVISAVCYTADNEMGYYAEGDSLFLLHLHNRSSSELFQDSLVFDITVITIDWISRHLYFALKESQNGMQVFDVDLEHKVKYPREVKIHNRNSTIISFSVYPLLSRLYWTEVSNFGYQMFYYSIISHTLHRILQPTATNQQNKRNQCSCNVTEFELSGAMAIDTSNLEKPLIYFAKAQEIWAMDLEGCQCWRVITVPAMLAGKTLVSLTVDGDLIYWIITAKDSTQIYQAKKGNGAIVSQVKALRSRHILAYSSVMQPFPDKAFLSLASDTVEPTILNATNTSLTIRLPLAKTNLTWYGITSPTPTYLVYYAEVNDRKNSSDLKYRILEFQDSIALIEDLQPFSTYMIQIAVKNYYSDPLEHLPPGKEIWGKTKNGVPEAVQLINTTVRSDTSLIISWRESHKPNGPKESVRYQLAISHLALIPETPLRQSEFPNGRLTLLVTRLSGGNIYVLKVLACHSEEMWCTESHPVTVEMFNTPEKPYSLVPENTSLQFNWKAPLNVNLIRFWVELQKWKYNEFYHVKTSCSQGPAYVCNITNLQPYTSYNVRVVVVYKTGENSTSLPESFKTKAGVPNKPGIPKLLEGSKNSIQWEKAEDNGCRITYYILEIRKSTSNNLQNQNLRWKMTFNGSCSSVCTWKSKNLKGIFQFRVVAANNLGFGEYSGISENIILVGDDFWIPETSFILTIIVGIFLVVTIPLTFVWHRRLKNQKSAKEGVTVLINEDKELAELRGLAAGVGLANACYAIHTLPTQEEIENLPAFPREKLTLRLLLGSGAFGEVYEGTAVDILGVGSGEIKVAVKTLKKGSTDQEKIEFLKEAHLMSKFNHPNILKQLGVCLLNEPQYIILELMEGGDLLTYLRKARMATFYGPLLTLVDLVDLCVDISKGCVYLERMHFIHRDLAARNCLVSVKDYTSPRIVKIGDFGLARDIYKNDYYRKRGEGLLPVRWMAPESLMDGIFTTQSDVWSFGILIWEILTLGHQPYPAHSNLDVLNYVQTGGRLEPPRNCPDDLWNLMTQCWAQEPDQRPTFHRIQDQLQLFRNFFLNSIYKSRDEANNSGVINESFEGEDGDVICLNSDDIMPVALMETKNREGLNYMVLATECGQGEEKSEGPLGSQESESCGLRKEEKEPHADKDFCQEKQVAYCPSGKPEGLNYACLTHSGYGDGSD