Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMFNLQKGFPENFKWGSSTNAQQFEGGYKEGGKGLSIADVRV--IPDMPDESDFESF-------KTASDHYHHYKEDIAYYGEMGFQIYRFTMAWSRIFPNGDETEPNDAGVEFYSNMLAELEKYNIEPVVTLYAYDMPLQLLEKYNGWLDRAIIKDYLHYVETVVKLFKGRVKYWVPFNEQNFISIDSEYMSGYRAKN---------KAEVFQIQHHFNLCYAEATKLVHQIDPDAKVGGNIGNICPYPMTCKPEDVEASDKVAQQLGYAYGDIYFRGYYPKYFLKEYEGVDFEQIILDDDLTIIKSSEPDFMSLTYYMSSAIEAKGEEEVVVMNGIKA--PNPYCETTEWGWTIDPYGFKHYLQEFYHRYQLPILILENGMGARDEKNTDDTIDDTYRIDYLASHIARMQEAVE-EGCEIIGYLTWSATDLYSTREG-FEKRYGFVYVDKDN----SYKRLKKKSFYWYKKVIETNGNDLNY
2XHY Chain:A ((8-479))-------LPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNWRAPLFGYCCSGVVYTEHENPEETMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYSCNPDDVMFAQESMRER-YVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFNIKMEDGDLDVLREGTCDYLGFSYYMTNAVKAEGGT-------FEGSVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERYQRPLFIVENGFGAYDKVEEDGSINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XHY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -166941 for 3856 contacts (-43.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -46547 + (NN) -15763 + (LL) 924
1D Compatibility (HY) -41600 + (ID) 9300
Total energy: -279227.0 ( -72.41 by residue)
QMean score : 0.524

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XHY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XHY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XHY.pdb: