Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMWESKFSKEGLTFDDVLLVPAKSEVLPRDVDLSVELTKTLKLNIPVISAGMDTVTESAMAIAMARQGGLGIIHKNMSIEQQAEQVDKVKRSERGVITNPFFLTPDHQVFDAEHLMGKYRISGVPIVNNEEDQKLVGIITNRDLRFISDYSMKISDVMTKEELVTASVGTTLDEAEKILQKHKIEKLPLVDDQNKLKGLITIKDIEKVIEFPNSSKDIHGRLIVGAAVGVTGDTMTRVKKLVEANVDVIVIDTAHGHSQGVLNTVTKIRETYPELNIIAGNVATAEATRALIEAGADVVKVGIGPGSICTTRVVAGVGVPQITAIYDCATEARKHGKTIIADGGIKFSGDITKALAAGGHAVMLGSLLAGTSESPGETEIYQGRRFKVYRGMGSVAAMEKGSKDRYFQEENKKFVPEGIEGRTPYKGPVEETVYQLVGGLRSGMGYCGSKDLRALREEAQFIRMTGAGLRESHPHDVQITKESPNYTIS
3TSB Chain:A ((25-510))MWESKFVKEGLTFDDVLLVPAKSDVLPREVSVKTVLSESLQLNIPLISAGMDTVTEADMAIAMARQGGLGIIHKNMSIEQQAEQVDKVKRSESGVISDPFFLTPEHQVYDAEHLMGKYRISGVPVVNNLDERKLVGIITNRDMRFIQDYSIKISDVMTKEQLITAPVGTTLSEAEKILQKYKIEKLPLVDNNGVLQGLITIKDIEKVIEFPNSAKDKQGRLLVGAAVGVTADAMTRIDALVKASVDAIVLDTAHGHSQGVIDKVKEVRAKYPSLNIIAGNVATAEATKALIEAGANVVKVGIGPGSICTTRVVAGVGVPQLTAVYDCATEARKHGIPVIADGGIKYSGDMVKALAAGAHVVMLGSMFAGVAESPGETEIYQGRQFKVYRGMGSVGAMEKGSKDRYFQEGNKKLVPEGIEGRVPYKGPLADTVHQLVGGLRAGMGYCGAQDLEFLRENAQFIRMSGAGLLESHPHHVQITKEAPNYS--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3TSB.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -209334 for 4272 contacts (-49.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -52805 + (NN) -17763 + (LL) 176
1D Compatibility (HY) -60400 + (ID) 19500
Total energy: -359626.0 ( -84.18 by residue)
QMean score : 0.573

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3TSB.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3TSB-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3TSB.pdb: