Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYVRIPG-TTFKGTNGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNGKGEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNEQNIFVGMGYGQALHPPKVSDP------------KRMYAVNHIANLANASVIKAFHEIV---PDGKIGPSFAYTPHYPIDTDPKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNEMNFTGKKGSTKETGVPGV-YKK-VVNPFVKTTNWDWT-IDPKGLQIALRRINSRYA-LPILITENGLGEFDKL--VDGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAISDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNGYQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
2DGA Chain:A ((67-547))-QIPKRDWFDKDFLFGASTSAYQIEGAWNEDGKGPSTWDHFCHTYPERISDMTNGDVAANSYHLYEEDVKALKDMGMKVYRFSISWSRILPDGTGKVNQAGIDYYNKLINSLIDNDIVPYVTIWHWDTPQALEDKYGGFLNRQIVDDYKQFAEVCFKNFGDRVKNWFTFNEPHTYCCFSYGEGIHAPGRCSPGMDCAVPEGDSLREPYTAGHHILLAHAEAVQLFKARYNMHGDSKIGMAFDVMGYEPYQDSFLDDQARERSIDYNMGWFLEPVVRGDYPFSMRSLIG--DRLPMFTKEEQEKLASS-CDIMGLNYYTSRFSKHVDMSPDF----TPTL----NTD-DAYASSETTGSDGNDIGPITGTYWIYMYPKGLTDLLLIMKEKYGNPPVFITENGIADVEGDESMPDPLDDWKRLDYLQRHISAVKDAIDQGADVRGHFTWGLIDNFEWSLGYSSRFGLVYIDKND---G-NKRKLKKSAKWFSKFNSVPKP--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2DGA.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -181701 for 4131 contacts (-44.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -48245 + (NN) -12532 + (LL) 160
1D Compatibility (HY) -26400 + (ID) 8400
Total energy: -277118.0 ( -67.08 by residue)
QMean score : 0.530

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2DGA.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2DGA-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2DGA.pdb: