Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEESNLPWWRARD-KNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAE-QLLKQEGKEGGFIVRDS-SKAGKYTVSV--FAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKYPVSQQNKNAPSTAGLGYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRGQYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREMRHRFQ-TQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
3VS6 Chain:B ((11-441))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VVALYDYEAIHHEDLSFQKGDQMVVLEESG-EWWKARSLATRKEGYIPSNYVARV-DSLETEEWFFKGISRKDAERQLLAPGNMLGSFMIRDSETTKGSYSLSVRDYDPRQGD---TVKHYKIRTLDNGGFYISPRSTFSTLQELVDHYKKGNDGLCQKLSVPCMSSKPQKPWEKD----AWEIPRESLKLEKKLGAGQFGEVWMATYNKHTKVAVKTMKPGSMSVEAFLAEANVMKTLQHDKLVKLHAVVTKE-PIYIITEFMAKGSLLDFLKSDEGSKQPLPKLIDFSAQIAEGMAFIEQRNYIHRDLRAANILVSASLVCKIADFGLARVI------------FPIKWTAPEAINFGSFTIKSDVWSFGILLMEIVTYGRIPYPGMSNPEVIRALERGYRMPRPENCPEELYNIMMRCWKNRPEERPTFEYIQSVLDDFYTATE


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3VS6.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -194742 for 3102 contacts (-62.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -44008 + (NN) -14646 + (LL) 13552
1D Compatibility (HY) -42800 + (ID) 8400
Total energy: -291044.0 ( -93.82 by residue)
QMean score : 0.580

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3VS6.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3VS6-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3VS6.pdb: