Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHQKRSPFPKDFLWGSASAAYQIEGAWDADGKGKSVWDEYVRIPGTT--FKGTNGDVAVDHYHRYKEDVKLMADAGLKAYRFSIAWTRIFPNGK--GEVNEAGLQFYDNLIDELLKYDIEPLVTLYHWDIPQALFDEYGGWESRQVIEDFTNYSTTLFKRYGDRVKYWVSLNEQNIFVGMGYGQALHPPKVSDP------------KRMYAVNHIANLANASVIKAFHEIV--PDGKIGPSFAYTPHYPIDTD-PKNVQAADDAEELNSYFWMDMYAFGRYPKAVWKYLEENDIAPVIEDGDMELLASAKPDFMGVNYYQSATVAYNPLDGVGQNNEMNFTGKKGSTKETGVPGVYK--------KVVNPFVKTTNWDWTIDPKGLQIALRRINSRYA-LPILITENGLGEFDKLV-DGEVNDDYRIDYLSAHATAIRDAI-SDGVDMLGYCTWSFTDLLSWLNGYQKRYGFVYVDRDVEDDAPMTRIPKKSYYWYKQVIETNGADL
1E4M Chain:M ((18-500))-DALNSSSFSSDFIFGVASSAYQIEGTI---GRGLNIWDGFTHRYPNKSGPDHGNGDTTCDSFSYWQKDIDVLDELNATGYRFSIAWSRIIPRGKRSRGVNEKGIDYYHGLISGLIKKGITPFVTLFHWDLPQTLQDEYEGFLDPQIIDDFKDYADLCFEEFGDSVKYWLTINQLYSVPTRGYGSALDAPGRCSPTVDPSCYAGNSSTEPYIVAHHQLLAHAKVVDLYRKNYTHQGGKIGPTMITRWFLPYNDTDRHSIAATERMKEFFLGWFMGPLTNGTYPQIMIDTVG--ERLPSFSPEESNLVKGS-YDFLGLNYYFTQYAQPSPNPVNST---NHTA----MMD-AGAKLTYINASGHYIGPLFEKDKADSTDNIYYYPKGIYSVMDYFKNKYYNPLIYVTENGISTPGDENRNQSMLDYTRIDYLCSHLCFLNKVIKEKDVNVKGYLAWALGDNYEFNKGFTVRFGLSYIDWNN---V-TDRDLKKSGQWYQSFIS------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1E4M.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -211637 for 4066 contacts (-52.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -47909 + (NN) -14733 + (LL) -24
1D Compatibility (HY) -28800 + (ID) 7100
Total energy: -310203.0 ( -76.29 by residue)
QMean score : 0.504

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1E4M.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1E4M-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1E4M.pdb: