Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAKETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIKPGLADLAVSR--TSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPADIHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDG-KMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQFMEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSEAEIAYIKESMQPPATEEEKEEIPSKPQIDIKDFDKVEIKAATIIDAEHVKKSDKLLKIQVDLDSEQRQIVSGIAKFYTPDDIIGKKVAVVTNLKPAKLMGQKSEGMILSAEKDGVLTLVSLPSAIPNGAVIK
1A8H Chain:A ((2-489))--EKVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTEKELVE----------GLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLAEP-IGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTYVWFDALLNYVSALDYPEGEA--YRTFWPHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIP------EPVAGEELAEGTGLAGRLRPLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPEEAR--AVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAELRRALGLKEEVRLE--EAERWGL--------AEPRPI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1A8H.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -272636 for 4092 contacts (-66.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -51579 + (NN) -18075 + (LL) 11876
1D Compatibility (HY) -44800 + (ID) 10050
Total energy: -385264.0 ( -94.15 by residue)
QMean score : 0.624

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1A8H.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1A8H-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1A8H.pdb: