Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHNKLKPFPKDFLWGSASAAYQVEGAWDEDGKGPSVWDEFVRIPGTTFKETNGDV----------AVDNYHRYKEDVALMAEQGLKAYRFSVAWSRVIPHGN-GEVNEAGLKFYDNLIDELLSYGIEPVVTLYHWDIPQGLQDEYGGWESRKVVEDFTNYAALLFERFNGRVKYWVTLNEQNVFISHGYKLA-YHPPGV----SDDKR--MFAANHNANLANASAIAKFRELGTSGKIGPSFAYGPSYSIDANPANVLASENSEEFNAHFWMDVYTWGEYPTATWNWLEEHGLAPEILPGDTELLKKGKPDFMGVNYYRSMTHAFNGKDGVGSGKMNTTGEKGTSEETGVPGLYKNTNNPYLEKTNWDWDIDPTGLRIGLRRITNRYKLPIMITENGLGEYDSLTEDHKIHDEYRIEYIRAHALAIQEAI-TDGVEMLGYCTWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVDRDENDEKELKRYKKDSFYWYKKTIEANGANLVEEQGK
4F79 Chain:A ((3-480))----AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQ-KRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFV--------IDAHRENNPYYDYLETEDLV-------KNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVQNGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4F79.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -117402 for 4063 contacts (-28.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -49322 + (NN) -23637 + (LL) 696
1D Compatibility (HY) -40800 + (ID) 9250
Total energy: -239715.0 ( -59.00 by residue)
QMean score : 0.488

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4F79.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4F79-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4F79.pdb: