Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMGLVSSKKPDKEKPIKEKDKGQWSPLKVSAQDKDAPPLPPLVVFNHLTPPPPDEHLDEDKHFVVALYDYTAMNDRDLQMLKGEKLQVLKGT--GDWWLARSLVTGREGYVPSNFVARVESLEMERWFFRSQGRKEAERQLLAPINKAGSFLIRESETNKGAFSLSVKDVTTQGELIKHYKIRCLDEGGYYISPRITFPSLQALVQHYSKKGDGLCQRLTLPCVRPAPQNPW----AQDEWEIPRQSLRLVRKLGSGQFGEVWMGYYKN-NMKVAIKTLKEGTMSPEAFLGEANVMKALQHERLVRLYAVVT-KEPIYIVTEYMARGCLLDFLKTDEGSRLSLPRLIDMSAQIAEGMAYIERMNSIHRDLRAANILVSEALCCKIADFGLARII-DSEYTAQEGAKFPIKWTAPEAIHFGVFTIKADVWSFGVLLMEVVTYGRVPYPGMSNPEVIRNLERGYRMPRPDTCPPELYRGVIAECWRSRPEERPTFEFLQSVLEDFYTATERQYELQP
1OPK Chain:A ((44-479))------------------------------------------------------------NLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQT--KNGQGWVPSNYITPVNSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSS--GINGSFLVRESESSPGQRSISLRY----EGRVYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPKRNKPTIYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYE-LMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQE---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -252580 for 3319 contacts (-76.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -45902 + (NN) -21487 + (LL) 3044
1D Compatibility (HY) -43600 + (ID) 9250
Total energy: -369775.0 ( -111.41 by residue)
QMean score : 0.515

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPK.pdb: