Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHE----AGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERYQ-LPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
1E4I Chain:A ((5-445))FPQDFMWGTATAAYQIEGAYQEDGRGLSIWDTFAHTPGKVFNGDNGNVACDSYHRYEEDIRLMKELGIRTYRFSVSWPRIFPNGDGEVNQKGLDYYHRVVDLLNDNGIEPFCTLYHWDLPQALQDAGGWGNRRTIQAFVQFAETMFREFHGKIQHWLTFNEPWCIAFLSNMLGVHAPGLTNLQTAIDVGHHLLVAHGLSVRRFRELGTSGQIGIAPNVSWAVPYSTSEEDKAACARTISLHSDWFLQPIYQGSYPQFLVDWFAEQGATVPIQDGDMDIIGEP-IDMIGINYYSMSVNRFNPEAGF-L-------------QS-----EEINMGLPVTDIGWPVESRGLYEVLHYLQ-KYGNIDIYITENGACINDEVVNGKVQDDRRISYMQQHLVQVHRTIHDGLHVKGYMAWSLLDNFEWAEGYNMRFGMIHVDFRT-QVRTPKQSYYWYRNVVSNNWLET-----


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1E4I.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -162804 for 3921 contacts (-41.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -46794 + (NN) -21607 + (LL) 1376
1D Compatibility (HY) -32000 + (ID) 7700
Total energy: -269529.0 ( -68.74 by residue)
QMean score : 0.511

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1E4I.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1E4I-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1E4I.pdb: