Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHE-----AGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQG--DINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQDT-QKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGY---PGQIGIVHSYTPVNGIDE-SIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAK-S-------HDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGE-SKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTE-IYPKGLQDGLIEAYERYQ-LPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAI-DAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFEN-NQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
1WCG Chain:A ((5-463))FPKDFMFGTSTASYQIEGGWNEDGKGENIWDRLVHTSPEVIKDGTNGDIACDSYHKYKEDVAIIKDLNLKFYRFSISWARIAPSG-VMNSLEPKGIAYYNNLINELIKNDIIPLVTMYHWDLPQYLQDLGGWVNPIMSDYFKEYARVLFTYFGDRVKWWITFNEPIAVC-KGYSIKAYAPNLNLKTTGHYLAGHTQLIAHGKAYRLYEEMFKPTQNGKISISISGVFFMPKNAESDDDIETAERANQFERGWFGHPVYKGDYPPIMKKWVDQKSKEEGLPWSKLPKFTKDEIKLLKGT-ADFYALNHYSSRLVTFGSDPN----------PNFNPDASYVTS---VDEAWLKPNETPYIIPVPEGLRKLLIWLKNEYGNPQLLITENGYGDD-----GQLDDFEKISYLKNYLNATLQAMYEDKCNVIGYTVWSLLDNFEWFYGYSIHFGLVKIDFNDPQRTRTKRESYTYFKNVVSTGK--------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1WCG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -138451 for 3892 contacts (-35.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -46991 + (NN) -25069 + (LL) 2428
1D Compatibility (HY) -30000 + (ID) 7050
Total energy: -245133.0 ( -62.98 by residue)
QMean score : 0.503

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1WCG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1WCG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1WCG.pdb: