Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAKETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIKPGLADLAVSR--TSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPADIHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDG-KMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQFMEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSEAEIAYIKESMQPPATEEEKEEIPSKPQIDIKDFDKVEIKAATIIDAEHVKKSDKLLKIQVDLDSEQRQIVSGIAKFYTPDDIIGKKVAVVTNLKPAKLMGQKSEGMILSAEKDGVLTLVSLPSAIPNGAVIK
1WOY Chain:A ((2-489))--EKVFYVTTPIYYVNAEPHLGHAYTTVVADFLARWHRLDGYRTFFLTGTDEHGETVYRAAQAAGEDPKAFVDRVSGRFKRAWDLLGIAYDDFIRTTEERHKKVVQLVLKKVYEAGDIYYGEYEGLYCVSCERFYTEKELVE----------GLCPIHGRPVERRKEGNYFFRMEKYRPWLQEYIQENPDLIRPEGYRNEVLAMLAEP-IGDLSISRPKSRVPWGIPLPWDENHVTFVWFDALLNYVSALDYPEGEA--YRTFWPHAWHLIGKDILKPHAVFWPTMLKAAGIPMYRHLNVGGFLLGPDGRKMSKTLGNVVDPFALLEKYGRDALRYYLLREIPYGQDTPVSEEALRTRYEADLADDLGNLVQRTRAMLFRFAEGRIP------EPVAGEELAEGTGLAGRLRPLVRELKFHVALEEAMAYVKALNRYINEKKPWELFKKEPEEAR--AVLYRVVEGLRIASILLTPAMPDKMAELRRALGLKEEVRLE--EAERWGL--------AEPRPI-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1WOY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -270574 for 4084 contacts (-66.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -51545 + (NN) -19590 + (LL) 11876
1D Compatibility (HY) -44800 + (ID) 10000
Total energy: -384633.0 ( -94.18 by residue)
QMean score : 0.632

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1WOY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1WOY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1WOY.pdb: