Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGL----ENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERYQLPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
1E4I Chain:A ((8-440))---DFMWGTATAAYQIEGAYQEDGRGLSIWDTFAHTPGKVFNGDNGNVACDSYHRYEEDIRLMKELGIRTYRFSVSWPRIFPNGDGEVNQKGLDYYHRVVDLLNDNGIEPFCTLYHWDLPQALQDAGGWGNRRTIQAFVQFAETMFREFHGKIQHWLTFNEPWCIAFLSNMLGVHAPGLTNLQTAIDVGHHLLVAHGLSVRRFRELGTSGQIGIAPNVSWAVPYSTSEEDKAACARTISLHSDWFLQPIYQGSYPQFLVDWFAEQGATVPIQDGDMDIIGE-PIDMIGINYYSMSVNR----------FNPEAGFLQSEEI--NMGLPVTDIG-----WPVE--SRGLYEVLHYLQKYGNIDIYITENGACINDEVVNGKVQDDRRISYMQQHLVQVHRTIHDGLHVKGYMAWSLLDNFEWAEGYNMRFGMIHVDFR-TQVRTPKQSYYWYRNVVSN----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1E4I.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -138052 for 3857 contacts (-35.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -45753 + (NN) -20766 + (LL) 1808
1D Compatibility (HY) -33600 + (ID) 8000
Total energy: -244363.0 ( -63.36 by residue)
QMean score : 0.499

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1E4I.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1E4I-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1E4I.pdb: