Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKEKDWWKKSVVYQIYPKSFNDSNGDGVGDIQGIIEKLDYLKELGVDVIWLSPVYDSPQDDNGYDIRDYQKIYEEYGDMATFDQLLQGLHDRDMKLVMDLVVNHTSDEHKWFEESRKSKDNPYRDYYFWREENE---INNWGSIFSGPAWELDEKTGEYYLHLFSKKQPDLNWENPKLRQDVYNMMKFWLDKGIDGFRMDVINFISKNTDFPDGPVPDGQIYGDAGNDFCNGPRIHEFLQEMNQEVTSKYDVMTVGEMPGASTTDAQIYTNPANNEVDMIFTFEHMNLDSDSDNKWDLKPIYLPDLKENMSEWQVALQENGWNSLYWNNHDQPRIVSRFGNDN-RFRVRSAKMLATCLHMMKGTPYIYQGEEIGMTNVHFETLDDYRDIETLNMYKERKEQGH-SHESIMQSIYTKGRDNARTPYQWDNSENAGFTTGTPWLKVNPRYTEINNEEALKNPDSIFYYYQNLIKLRKTTEIITTGNYRLLLPKDEAIFAYERYTENEKLVVLCNFTEE------------EQVISDETILNEIQKGSVLVNNVPNIIEGTLRPYEAIVYQIK
3GBE Chain:A ((5-556))-----WWKEAVFYQVYPRSFKDTNGDGIGDINGIIEKLDYLKALGIDAIWINPHYDSPNTDNGYDIRDYRKIMKEYGTMEDFDRLISEMKKRNMRLMIDVVINHTSDQNEWFVKSKSSKDNPYRGYYFWKDAKEGQAPNNYPSFFGGSAWQKDEKTNQYYLHYFAKQQPDLNWDNPKVRQDLYAMLRFWLDKGVSGLRFDTVATYSKIPDFPN--LTQQQLKNFAA-EYTKGPNIHRYVNEMNKEVLSHYDIATAGEIFGVPLDQSIKFFDRRRDELNIAFTFDLIRLDRDSDQRWRRKDWKLSQFRQIIDNVDRTAGEYGWNAFFLDNHDNPRAVSHFGDDRPQWREPSAKALATLTLTQRATPFIYQGSELGMTNYPFKAIDEFDDIEVKGFWHDYVETGKVKADEFLQNVRLTSRDNSRTPFQWDGSKNAGFTSGKPWFKVNPNYQEINAVSQVTQPDSVFNYYRQLIKIRHDIPALTYGTYTDLDPANDSVYAYTRSLGAEKYLVVVNFKEQMMRYKLPDNLSIEKVIIDSNSKNVVKKNDSLLE---------LKPWQSGVYKL-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3GBE.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -108339 for 4728 contacts (-22.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -57556 + (NN) -27343 + (LL) 320
1D Compatibility (HY) -49600 + (ID) 12850
Total energy: -255368.0 ( -54.01 by residue)
QMean score : 0.478

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3GBE.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3GBE-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3GBE.pdb: