Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGL----ENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERYQLPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
1UYQ Chain:A ((8-438))---DFMWGTATAAYQIEGAYQEDGRGLSIWDTFAHTPGKVFNGDNGNVACDSYHRYEEDIRLMKELGIRTYRFSVSWPRIFPNGDGEVNQEGLDYYHRVVDLLNDNGIEPFCTLYHWDLPQALQDAGGWGNRRTIQAFVQFAETMFREFHGKIQHWLTFNEPWCIAFLSNMLGVHAPGLTNLQTAIDVGHHLLVAHGLSVRRFRELGTSGQIGIAPNVSWAVPYSTSEEDKAACARTISLHSDWFLQPIYQGSYPQFLVDWFAEQGATVPIQDGDMDIIGE-PIDMIGINYYSMSVNR----------FNPEAGFLQSEEI--NMGLPVTDIG-----WPVE--SRGLYEVLHYLQKYGNIDIYITENGACINDEVVNGKVQDDRRISYMQQHLVQVHRAIHDGLHVKGYMAWSLLDNFEWAEGYNMRFGMIHVDFR-TQVRTPKQSYYWYRNVV------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1UYQ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -136112 for 3817 contacts (-35.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -45527 + (NN) -21264 + (LL) 1884
1D Compatibility (HY) -33600 + (ID) 8000
Total energy: -242619.0 ( -63.56 by residue)
QMean score : 0.511

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1UYQ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1UYQ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1UYQ.pdb: