Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMLSFQYPDVYRDETAVQDYHGHKICDPYAWLEDPDSEQTKAFVEAQNKITVPFLEQCPIRGLYKERMTELYDYPKYSCNFKKGKRYFYFYNTGLQNQRVLYVQDSLEGE-ARVCLDPNTLSDDGTVALRGYAFSEDGEYVAYGLSASGSDWVTIKFMKVDGAKELADVLERVKFSCMAWTHDGKGMFYNAYPQQDGKSDGTETSTNLHQ-KLCYHVLGTDQSEDILC-AEFPDEPKWMGGAELSDDGRYVLLSIREGCDPVNRLWYCDLHQEPNGITGILKWVKLIDNFEGEYDYVTNEGTVFTFKTNRHSPNYRLINIDFTDPEESRWKVLVPEHEKDVLEWVACVRSNFLVLCYLHDVKNTLQLHDMATGALLKTFPLEVGSVVGYSGQKKDTEIFYQFTSFLSPGIIYHCDLTKEELEPRVFREVTVKGIDASDYQTVQIFYPSKDGTKIPMFIVHKKGIKLDGSHPAFLYGYGGFNISITPNYSVCRLIFVRHMGGVLAVANIRGGGEYGETWHKGGILANKQNCFDDFQCAAEYLIKEGYTSPKRLTINGGSNGGLLVATCANQRPDLFGCVIAQVGVMDMLKFHKYTIGHAWTTDYGCS-DNKQHFEWLIKYSPLHNVKLPEADDIQYPSMLLLTADHDDRVVPLHSPKFIATLQHLVGRSRKQNNPLLIHVDTKAGHGAGKPTAKVIEEVSDMFAFIARCLNIDWIQ
3IUQ Chain:A ((10-679))---LHYP-VTRQGEQVDHYFGQAVADPYRWLEDDRSPETEAWVKAQNAVTQDYLAQIPYRAAIKEKLAASWNYAKEGAPFREGRYHYFFKNDGLQNQNVLWRQQ--EGKPAEVFLDPNTLSPDGTTALDQLSFSRDGRILAYSLSLAGSDWREIHLMDVESKQPLETPLKDVKFSGISWLGN-EGFFYSSY----DKP--------TDQHKVYFHRLGTAQEDDRLVFGAIPAQHHRYVGATVTEDDRFLLISAANSTSG-NRLYVKDLSQENAPL------LTVQGDLDADVSLVDNKGSTLYLLTNRDAPNRRLVTVDAANPGPAHWRDLIPERQQ-VL--TVHSGSGYLFAEYMVDATARVEQFDYEGKRVREVALPGLGSVSGFNGKHDDPALYFGFENYAQPPTLYRFEPKSGAIS--LYR-ASAAPFKPEDYVSEQRFYQSKDGTRVPLIISYRKGLKLDGSNPTILYGYGGFDVSLTPSFSVSVANWL-DLGGVYAVANLRGGGEYGQAWHLAGTQQNKQNVFDDFIAAAEYLKAEGYTRTDRLAIRGGSNGGLLVGAVMTQRPDLMRVALPAVGVLDMLRYHTFTAGTGWAYDYGTSADSEAMFDYLKGYSPLHNVR----PGVSYPSTMVTTADHNDRVVPAHSFKFAATLQ----ADNAGPHPQLIRIET-------TPVAKLIEQSADIYAF-----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3IUQ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -364659 for 5589 contacts (-65.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -70420 + (NN) -34366 + (LL) 2816
1D Compatibility (HY) -49200 + (ID) 14000
Total energy: -529829.0 ( -94.80 by residue)
QMean score : 0.616

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3IUQ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3IUQ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3IUQ.pdb: