Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKV-EDKYSFVLDND------------GDMTNML------DYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFK---TDGGEM-VWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSINPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMD-YPEDVNARDLDE-----QYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPM--NMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
4XPR Chain:A ((91-668))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RFPLQKEEQLYGFGLNFQTVHQRGKILELHV--DHYGGKDSGRTHAPTPFYVSSNGYGVFINSARYIKVWAGTGVRKDSENFPTPKDRNTDKTWSSRPYSDAVEILVPAEGVEVYVFGGPKPIDAVKRYNLLNGGGYLPPRWGLGFTQRVMTRYTDKDVEKEVNDFKEKGYPLDFVGLEPG--------WQSKAYPG-----TFSWD----KSRYPDPTSFVKKMKDQGIRLNLWINPYISPDAPFYKEIK-------------------PYTGSHTVWLG--LVPDFTMAEARKPFFNQLLKDQIERGVSGYKIAEVDGYDYYLWPDAAKFPSGLSAEQMRQTYGLLVQRYSAELYKQRNERTFGLVRASNGGGTSFPYVIYNDYYNHQDFITALINSGFA----GVLWTPEVRASKSG-----EEWLRRFQSNVFSPMAMINAWASG------TKPWSYPEVEAD------VKKFALLRMQMMPYWYSAFARYHFEGMPPFRGMGLEE------------KEIKDQYMAGDDLLVAPMFA-GEKSRKVVLPKGKWYDFYTGEYAGDGEVLDVTPGLDKIPVYVRDGGIVPMMPALLNSPKSNQKV--------DLEIRYYGNKPGEFKLYDD----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4XPR.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -122982 for 4563 contacts (-27.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -55240 + (NN) -14334 + (LL) 28596
1D Compatibility (HY) -32400 + (ID) 7500
Total energy: -203860.0 ( -44.68 by residue)
QMean score : 0.380

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4XPR.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4XPR-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4XPR.pdb: