Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGL----ENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYP--GQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERY-QLPLYVTENGIGVREDVSVPQ--VDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
1GON Chain:A ((21-473))---GFLWGSATASYQIEGAAAEDGRTPSIWDTYARTPGRVRNGDTGDVATDHYHRWREDVALMAELGLGAYRFSLAWPRIQPTGRGPALQKGLDFYRRLADELLAKGIQPVATLYHWDLPQELENAGGWPERATAERFAEYAAIAADALGDRVKTWTTLNEPWCSAFLGYGSGVHAPGRTDPVAALRAAHHLNLGHGLAVQALRD-RLPADAQCSVTLNIHHVRPLTDSDADADAVRRIDALANRVFTGPMLQGAYPEDLVKDTAGLTDWSFVRDGDLRLAHQK-LDFLGVNYYSPTLV-----------SAHSPWPGADRVA----FHQ---PPGETTAMGWAVDPSGLYELLRRLSSDFPALPLVITENGAAF-HDYADPEGNVNDPERIAYVRDHLAAVHRAIKDGSDVRGYFLWSLLDNFEWAHGYSKRFGAVYVDYPTG-TRIPKASARWYAEVART----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1GON.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -175205 for 3915 contacts (-44.8/contact) +
2D Compatibility (PS) -46140 + (NN) -20057 + (LL) 1860
1D Compatibility (HY) -22400 + (ID) 8650
Total energy: -270592.0 ( -69.12 by residue)
QMean score : 0.510

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1GON.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1GON-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1GON.pdb: