Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAG-LENGD---VASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVA-NGYKIGNYPPGYQDTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHSYTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAELAKSHDISFMKTDELQTIKQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEAYERY-QLPLYVTENGIGVREDVSVP-QVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
4PTV Chain:A ((10-445))---DFIWGAATSSYQIEGAFNEDGKGESIWDRFSHTPGKIENGDTGDIACDHYHLYREDIELMKEIGIRSYRFSTSWPRILPEGKGRVNQKGLDFYKRLVDNLLKANIRPMITLYHWDLPQALQDKGGWTNRDTAKYFAEYARLMFEEFNGLVDLWVTHNEP-WVVAFEGHAFGNHAPGTKDFKTALQVAHHLLLSHGMAVDIFREEDLPGEIGITLNLTPAYPAGDSEKDVKAASLLDDYINAWFLSPVFKGSYPEELHHIYEQNLGAFTTQPGDMDIISRD-IDFLGINYYSRMVVRHKPGDNL---FNA---------------EVVKMEDRPSTEMGWEIYPQGLYDILVRVNKEYTDKPLYITENGAAFDDKLTEEGKIHDEKRINYLGDHFKQAYKALKDGVPLRGYYVWSLMDNFEWAYGYSKRFGLIYVDYENGNRRFLKDSALWYREVIE-----------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4PTV.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -163853 for 3764 contacts (-43.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -45985 + (NN) -21203 + (LL) 2184
1D Compatibility (HY) -32400 + (ID) 8750
Total energy: -270007.0 ( -71.73 by residue)
QMean score : 0.527

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4PTV.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4PTV-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4PTV.pdb: