Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKQSKMLIPTLREMPSDAQVISHALMVRAGYVRQVSAGIYAYLPLANRTIEKFKTIMRQEFEKIGAVEMLAPALLTADLWRESGRYETYGEDLYKLKNRDQSDFILGPTHEETFTTLVRDAVKSYKQLPLNLYQIQSKYRDEKRPRNGLLRTREFIMKDGYSFHKDYEDLDVTYEDYRKAYEAIFTRAGLDFKGIIGDGGAMGGKDSQEFMAVTPNRTDLNRWLVLDKTIPSIDDIPEDVLEEIKVELSAWLVSGEDTIAYSTESSYAANLEMATNEYKPSTKAATFEEVTRVETPNCKSIDEVAGFLSIDENQTIKTLLFIADEQPVVALLVGNDQVNDVKLKNYLAADFLEPASEEQAKEIFGAGFGSLGPVNLPDSVKIIADRKVQDLANAVSGANQDGYHFTGVNPERDFTA-EYVDIREVKEGEISPDGKGTLKFARGIEIGHIFKLGTRYSDSMGANILDENGRSNPIVMGCYGIGVSRILSAVIEQHARLFVNKTPKGAYRFAWGINFPEELAPFDVHLITVNVKDQESQDLTEKIEADLMLKGYEVLTDDRNERVGSKFSDSDLIGLPIRVTVGKKASEGIVEVKIKASGDTIEVHADNLIETLEILTKK
2J3L Chain:B ((1-564))MKQSKMLIPTLREVPNDAEVLSHQILLRAGYIRQVAAGIYSYLPLANRVLEKLKTIMREEFEKIDAVEMLMPALLPAELWKESGRYETYGPNLYRLKDRNDRDYILGPTHEETFTELIRDEINSYKRLPLNLYQIQTKYRDEKRSRSGLLRGREFIMKDGYSFHADEASLDQSYRDYEKAYSRIFERCGLEFRAIIGDGGAMGGKDSKEFMAIS----------------------------EI----------GEDTICYSTESDYAANLEMATSLYTPKKSHETQLDLEKIATPEVGTIAEVANFFEVEPQRIIKSVLFIADEEPVMVLVRGDHDVNDVKLKNFLGADFLDEATEEDARRVLGAGFGSIGPVNVSEDVKIYADLAVQDLANAIVGANEDGYHLTNVNPDRDFQPISYEDLRFVQEGDPSPDGNGVLAFTKGIEIGHIFKLGTRYSDAMGATVLDENGREKSVIMGCYGIGVSRLLSAIVEQNAD-------------ERGINWPTGIAPFDLHVVQMNVKDEYQTKLSQEVEAMMTEAGYEVLVDDRNERAGVKFADADLIGCPIRITVGKKAVDGVVEVKIKRTGEMLEVRKEELESTLSILMNT


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2J3L.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -221055 for 4803 contacts (-46.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -60706 + (NN) -22101 + (LL) 3348
1D Compatibility (HY) -66000 + (ID) 18350
Total energy: -384864.0 ( -80.13 by residue)
QMean score : 0.474

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2J3L.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2J3L-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2J3L.pdb: