Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMIHQHPESFPKHFLWGSASAAYQIEGAWNEDGKGPSVWDVFTK-------------IPGKTFKGTNGEIAVDHYHRFKEDVALMAEMGLKAYRFSVSWPRVFPKG-KGEINEAGLAFYDSLIDELLSHHIEPVLTLYHWDLPQALMDEYGGFESRNIIEDFNHYCITLYKRFGDRVKYWVTLNEQNYN-------FNHGFITAMHPPGVKDRKRFYEANHIAFLANAKAIESFREYVPEGKIGPSFAYSPAYPLSSHPEDILAFENAEEFTNNWWLDMYCWGTYPQIPFRCLEKQGWAPTIEAGDMDLLAKGKPDFVGVNYYQTITYERNPLDGVSEGKMNTTGQKGTNQETGIPGVFKTKKNPHLTTSNWDWTIDPIGLRIGLRRITSRYQLPVFITENGLGEFDKV-EDGTVQDDYRIDYLRSHLEQCRQAIS-DGVDLIGYCSWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVNRDEESTSDLKRLKKKSFYWYQDVIKTNGESL
2XHY Chain:B ((7-479))-------TLPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHE---AVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNWRAPLFGYCCSGVVYTEHENPEETMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYSCNPDDVM-FAQESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFNIKMEDGDLDVLREGTCDYLGFSYYMTNAVK-------AEG---G--------EGSVP-------NPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERYQRPLFIVENGFGAYDKVEEDGSINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XHY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain B - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2611 -229186 -87.78 -519.70
target 2D structure prediction score : 0.61
Monomeric hydrophicity matching model chain B : 0.83

3D Compatibility (PKB) : -87.78
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.61
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.83
QMean score : 0.471

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XHY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XHY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XHY.pdb: