Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMFNLQKGFPENFKWGSSTNAQQFEGGYKEGGKGLSIADVRVIP--------DMPDESDFESFKTASDHYHHYKEDIAYYGEMGFQIYRFTMAWSRIFPNGDETEPNDAGVEFYSNMLAELEKYNIEPVVTLYAYDMPLQLLEKYNGWLDRAIIKDYLHYVETVVKLFKGRVKYWVPFNEQNFISIDSEYMSG-----YRAKNKAEVFQIQHHFNLCYAEATKLVHQIDPDAKVGGNIGNICPYPMTCKPEDVEASDKVAQQLGYAYGDIYFRGYYPKYFLKEYEGVDFEQIILDDDLTIIKSSEPDFMSLTYYMS---SAIEAK-GEEEVVVMNGIKAPNPYCETTEWGWTIDPYGFKHYLQEFYHRYQLPILILENGMGARDEKNTDD----TIDDTYRIDYLASHIARMQEAVEEGCEIIGYLTWSATDLYSTREG-FEKRYGFVYVDKDN----SYKRLKKKSFYWYKKVIETNGNDLNY
4IPN Chain:E ((20-485))-------FPDDFLWGGAVAANQVEGAYNEDGKGLSVQDV--LPKGGLGEATENPTEDNLKLI--GIDFYHKYKEDISLFSEMGFNVFRTSIAWSRIFPKGDEEEPNEAGLKYYDELFDELHAHGIEPLVTLSHYETPLYLARKYHGWVDRRMIHFYEKFARTVLERYKDKVKYWLTFNEVNSV-LELPFTSGGIDIPKENLSKQELYQAIHHELVASSLVTKIAREINSEFKVGCMVLAMPAYPMTPNPKDVWATHEY-ENLNYLFSDVHVRGYYPNYAKRYFKENDINIEFAAEDAELLKNYTVDFLSFSYYMSVTQSALPTQYNS------GGLV--NPYLESSEWGWQIDPIGLRIILNRYYDRYQIPLFIVENGLGAKDQLIKDELNNLTVQDDYRIQYMKEHLLQVAEALQDGVEIMGYTSWGCIDCVSMSTAQLSKRYGLIYVDRNDDGSGTLNRYKKMSFTWYKEVIESNGESL--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4IPN.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -159214 for 3742 contacts (-42.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -45819 + (NN) -12943 + (LL) 1980
1D Compatibility (HY) -42800 + (ID) 9400
Total energy: -268196.0 ( -71.67 by residue)
QMean score : 0.529

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4IPN.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4IPN-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4IPN.pdb: