Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAQSHSSSINYFGSANKVVYEGKDSTNPLAFKYYNPQEVIGGKTLKEHLRFSIAYWHTFTADGTDVFGAATMQRPWDHYKG-MDLAKMRVEAAFEMFEKLDAPFFAFHDRDIAPEGSTLKETNQNLDMIMGMIKDYMRNSGVKLLWNTANMFTNPRFVHGAATSCNADVFAYAAAQVKKGLETAKELGAENYVFWGGREGYETLLNTDLKFELDNLARFMHMAVDYAKEIGYTGQFLIEPKPKEPTTHQYDTDAATTIAFLKQYGLDNHFKLNLEANHATLAGHTFEHELRMARVHGLLGSVDANQGHPLLGWDTDEFPTDLYSTTLAMYEILQNGGLGSGGLNFDAKVRRSSFEPDDLIYAHIAGMDAFARGLKVAHKLIEDRVFEDVIQHRYRSFTEGIGLEIIEGRANFHTLEQYALNHKSIKNESGRQEKLKAILNQYILEV
1A0C Chain:C ((3-436))----------YFENVSKIKYEGPKSNNPYSFKFYNPEEVIDGKTMEEHLRFSIAYWHTFTADGTDQFGKATMQRPWNHYTDPMDIAKARVEAAFEFFDKINAPYFCFHDRDIAPEGDTLRETNKNLDTIVAMIKDYLKTSKTKVLWGTANLFSNPRFVHGASTSCNADVFAYSAAQVKKALEITKELGGENYVFWGGREGYETLLNTDMEFELDNFARFLHMAVDYAKEIGFEGQFLIEPKPKEPTKHQYDFDVANVLAFLRKYDLDKYFKVNIEANHATLAFHDFQHELRYARINGVLGSIDANTGDMLLGWDTDQFPTDIRMTTLAMYEVIKMGGFDKGGLNFDAKVRRASFEPEDLFLGHIAGMDAFAKGFKVAYKLVKDRVFDKFIEERYASYKDGIGADIVSGKADFRSLEKYALERSQIVNKSGRQELLESILNQYLF--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1A0C.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain C - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2154 -152139 -70.63 -351.36
target 2D structure prediction score : 0.73
Monomeric hydrophicity matching model chain C : 0.93

3D Compatibility (PKB) : -70.63
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.73
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.93
QMean score : 0.573

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1A0C.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1A0C-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1A0C.pdb: