Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMHTNTGFPADFLWGGAAAANQFEGAYNVDGKGLSVQDVTPKGGFG---HITDGPTPDNL--KLEGIDFYHRYKDDVKLFAEMGFKVFRTSIAWSRIFPNGDETEPNEAGLQFYDDLFDELLAHNIEPLITLSHYETPLHLSKTYDGWVNRKMIDFYENYVRTVFNRYKGKVKYWLTFNEINSI--LHAP---FMSGGISTSPDKLSQKDLYQAVHHELVASALATKIGHEIMPEAQIGCMVLAMPTYPLTSNPDDIIAVMEAERKNYFFSDVHVRGTYPGYMKRYFRENNIELDVTEEDLEILKN-TVDFISFSYYMSTTETADESKRKAGAGNILGGVQNPYLEASEWGWQIDPQGLRVVLNEFWDRYQKPLFIVENGLGAIDQLEKDENGNYTVNDDYRINYLSAHLSQVKEAIK-DGVDLMGYTSWGCIDLVSASTAEMKKRYGFIYVDRNNDGTGTLNRYKKKSFDWYKNVIATNGEDL
2XHY Chain:B ((8-479))------LPKDFLWGGAVAAHQVEGGWNKGGKGPSICDVLTGGAHGVPREITKEVLPGKYYPNHEAVDFYGHYKEDIKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAQPNEEGLKFYDDMFDELLKYNIEPVITLSHFEMPLHLVQQYGSWTNRKVVDFFVRFAEVVFERYKHKVKYWMTFNEINNQRNWRAPLFGYCCSGVVYTEHENPEETMYQVLHHQFVASALAVKAARRINPEMKVGCMLAMVPLYPYSCNPDDVMFAQESMRERYVFTDVQLRGYYPSYVLNEWERRGFNIKMEDGDLDVLREGTCDYLGFSYYMTNAVKAEGG---------EGSVPNPYVKASDWGWQIDPVGLRYALCELYERYQRPLFIVENGFGAYDKVEEDG----SINDDYRIDYLRAHIEEMKKAVTYDGVDLMGYTPWGCIDCVSFTTGQYSKRYGFIYVNKHDDGTGDMSRSRKKSFNWYKEVIASNGEKL


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XHY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -187654 for 3964 contacts (-47.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -47708 + (NN) -12608 + (LL) 160
1D Compatibility (HY) -51600 + (ID) 12300
Total energy: -311710.0 ( -78.64 by residue)
QMean score : 0.579

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XHY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XHY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XHY.pdb: