Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAQSHSSSINYFGSANKVVYEGKDSTNPLAFKYYNPQEVIGGKTLKEHLRFSIAYWHTFTADGTDVFGAATMQRPWDHYKG-MDLAKMRVEAAFEMFEKLDAPFFAFHDRDIAPEGSTLKETNQNLDMIMGMIKDYMRNSGVKLLWNTANMFTNPRFVHGAATSCNADVFAYAAAQVKKGLETAKELGAENYVFWGGREGYETLLNTDLKFELDNLARFMHMAVDYAKEIGYTGQFLIEPKPKEPTTHQYDTDAATTIAFLKQYGLDNHFKLNLEANHATLAGHTFEHELRMARVHGLLGSVDANQGHPLLGWDTDEFPTDLYSTTLAMYEILQNGGLGSGGLNFDAKVRRSSFEPDDLIYAHIAGMDAFARGLKVAHKLIEDRVFEDVIQHRYRSFTEGIGLEIIEGRANFHTLEQYALNHKSIKNESGRQEKLKAILNQYILEV
1A0E Chain:D ((3-438))----------FFPEIPKVQFEGKESTNPLAFKFYDPEEIIDGKPLKDHLKFSVAFWHTFVNEGRDPFGDPTADRPWNRYTDPMDKAFARVDALFEFCEKLNIEYFCFHDRDIAPEGKTLRETNKILDKVVERIKERMKDSNVKLLWGTANLFSHPRYMHGAATTCSADVFAYAAAQVKKALEITKELGGEGYVFWGGREGYETLLNTDLGFELENLARFLRMAVDYAKRIGFTGQFLIEPKPKEPTKHQYDFDVATAYAFLKSHGLDEYFKFNIEANHATLAGHTFQHELRMARILGKLGSIDANQGDLLLGWDTDQFPTNVYDTTLAMYEVIKAGGFTKGGLNFDAKVRRASYKVEDLFIGHIAGMDTFALGFKVAYKLVKDGVLDKFIEEKYRSFREGIGRDIVEGKVDFEKLEEYIIDKETIELPSGKQEYLESLINSYIVKT


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1A0E.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain D - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2199 -162377 -73.84 -373.28
target 2D structure prediction score : 0.73
Monomeric hydrophicity matching model chain D : 0.91

3D Compatibility (PKB) : -73.84
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.73
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.91
QMean score : 0.549

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1A0E.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1A0E-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1A0E.pdb: