Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAKETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIKPGLADLAVSR--TSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESLFNKYWPADIHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQFMEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSEAEIAYIKESMQPPATEEEKEEIPSKPQIDIKDFDKVEIKAATIIDAEHVKKSDKLLKIQVDLDSEQRQIVSGIAKFYTPDDIIGKKVAVVTNLKPAKLMGQKSEGMILSAEKDGVLTLVSLPSAIPNGAVIK
2CT8 Chain:B ((7-494))-----FYVTTPIYYVNDVPHLGHAYTTIAADTIARYYRLRDYDVFFLTGTDEHGLKIQKKAEELGISPKELVDRNAERFKKLWEFLKIEYTKFIRTTDPYHVKFVQKVFEECYKRGDIYLGEYE-----------------------------------------KEPSYFFRLSKYQDKLLELYEKNPEFIQPDYRRNEIIS-FVKQGLKDLSVTRPRSRVKWGIPVPFDPEHTIYVWFDALFNYISAL------EDKVEIYWPADLHLVGKDILRFHTVYWPAFLMSLGYELPKKVFAHGWWTVEGKKMSKTLGNVVDPYEVVQEYGLDEVRYFLLREVPFGQDGDFSKKAILNRINGELANEIGNLYSRVVNMAHKFLGGEVSGAR------DEEYAKIAQESIKNYENYMEKVNFYKAIEEILKFTSYLNKYVDEKQPWALNK-ERKKEELQKVLYALVDGLFVLTHLLYPITPNKMKEALQMLG-------EKEFLKELKPYSKNTYKLGERKILFPK----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2CT8.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -293269 for 3839 contacts (-76.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -48634 + (NN) -20132 + (LL) 12216
1D Compatibility (HY) -49200 + (ID) 11100
Total energy: -410119.0 ( -106.83 by residue)
QMean score : 0.637

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2CT8.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2CT8-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2CT8.pdb: