Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMWESKFSKEGLTFDDVLLVPAKSEVLPRDVDLSVELTKTLKLNIPVISAGMDTVTESAMAIAMARQGGLGIIHKNMSIEQQAEQVDKVKRSERGVITNPFFLTPDHQVFDAEHLMGKYRISGVPIVNNEEDQKLVGIITNRDLRFISDYSMKISDVMTKEELVTASVGTTLDEAEKILQKHKIEKLPLVDDQNKLKGLITIKDIEKVIEFPNSSKDIHGRLIVGAAVGVTGDTMTRVKKLVEANVDVIVIDTAHGHSQGVLNTVTKIRETYPELNIIAGNVATAEATRALIEAGADVVKVGIGPGSICTTRVVAGVGVPQITAIYDCATEARKHGKTIIADGGIKFSGDITKALAAGGHAVMLGSLLAGTSESPGETEIYQGRRFKVYRGMGSVAAMEKGSKDRYFQEENKKFVPEGIEGRTPYKGPVEETVYQLVGGLRSGMGYCGSKDLRALREEAQFIRMTGAGLRESHPHDVQITKESPNYTIS
3USB Chain:A ((26-493))-WESKFVKEGLTFDDVLLVPAKSDVLPREVSVKTVLSESLQLNIPLISAGMDTVTEADMAIAMARQGGLGIIHKNMSIEQQAEQVDKVKRSESGVISDPFFLTPEHQVYDAEHLMGKYRISGVPVVNNLDERKLVGIITNRDMRFIQDYSIKISDVMTKEQLITAPVGTTLSEAEKILQKYKIEKLPLVDNNGVLQGLITIKDIEKVIEFPNSAKDKQGRLLVGAAVGVTADAMTRIDALVKASVDAIVLDTAHGHSQGVIDKVKEVRAKYPSLNIIAGNVATAEATKALIEAGANVVKVGIGPGSICTTRVVAGVGVPQLTAVYDCATEARKHGIPVIADGGIKYSGDMVKALAAGAHVVMLGSMFAGVAESPGETEIYQGRQFKV----------------------------------VPYKGPLADTVHQLVGGLRAGMGYCGAQDLEFLRENAQFIRMSGAGLL-------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3USB.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -229418 for 3788 contacts (-60.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -47104 + (NN) -12889 + (LL) 2688
1D Compatibility (HY) -55200 + (ID) 17200
Total energy: -359123.0 ( -94.81 by residue)
QMean score : 0.550

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3USB.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3USB-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3USB.pdb: