Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKVFCGRANPTTGSLEWLEEDE---------HYDYHQEIARSSYADMLHDKDRNIKYYQGIRAAVSRVKDRGQKALVLDIGTGTGLLSMMAVTAGADFCYAIEVFKPMAEAAVKIVERNGFSDKIKVINKHSTEVTVGPDGDLPC-RANILITELFDTELIGEGALPSYEHAHKHLVQEDCEAVPHRATVYAQLVE-----SRRMWSWNKLFPVRVRTSLGEQVIVPPSELERCPGAPSV---CDIQLNQVSPADFTVLSDVLPMFSVDFSKQVSSSAACHSRQFVPLASGQAQVVLSWWDIEMDPEGKIKCTMAPFWAQTDPQELQWRDHWMQCVYFLPQEEPVVQGSPRCLVAHHDDYCVWYSLQRTSPDENDSAYQVRPVCDCQAHLLWNRPRFGEINDQDRTDHYAQALRTVLLPGSVCLCVSDGSLLSMLAHHLGAEQVFTVESSVASYRLMKRIFKVNHLEDKISVINKRPELLTAADLEGKKVSLLLGEPFFTTSLLPWHNLYFWYVRTSVDQHLAPGAVVMPQAASLHAVIVEFRDLWRIRSPCGDCEGFDVHIMDDMIKHSLDFRESREAEPHPLWEYPCRSLSKPQEILTFDFQQPIPQQPMQSKGTMELTRPGKSHGAVLWMEYQLTPDSTISTGLINPAEDKGDCCWNPHCKQAVYFLSTTLDLRVPLNGPRSVSYVVEFHPLTGDITMEFRLADTLS
1F3L Chain:A ((2-286))-----------------LQEDEDGVYFSSYGHYGIHEE--------MLKDKVRTESYRDFIYQNPHIFKDK----VVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVIAVDQSEILYQ-AMDIIRLNKLEDTIVLIKGKIEEVS------LPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKSKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVSKHADRIAFWDDVYGFNM--SCMKKAVIPEAVVEVVDHKTLISDPCDIKHIDCHT---TSISDL--EFSSDFTLRTTKTAMCTA-------------VAGYFDIYFEKNCHNRVVFS-----TGPQST--KTHWKQTIFLLEKPFPVKAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1F3L.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -113335 for 2003 contacts (-56.6/contact) +
2D Compatibility (PS) -28836 + (NN) -6743 + (LL) 26696
1D Compatibility (HY) -21600 + (ID) 4000
Total energy: -147818.0 ( -73.80 by residue)
QMean score : 0.308

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1F3L.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1F3L-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1F3L.pdb: