Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMNNNFLWGGATASYQCEGAWDVDGKAESMWDYYLHEAGLENGDVASDHYHRYEEDIRMMKEGGQNSYRFSLSWPRIIKNRQGDINLKGIEFYQNLLDTCKKYDIEPFVTLYHWDLPQYWEETGGWLDHDVCAAFEHYAKVCYDHFGDKITNWTTFNEPKWFVANGYKIGNYPPGYQ-DTQKTMIAAYNVMYASALGVKAFKEGGYPGQIGIVHS------YTPVNGIDESIETKIAMRYADNYCNNWILDTAALGEFPVDLIAE-----LAKSHDISFMKTDELQTI--KQNTVDFIGLNYYSRTLVKPYTGGETQLQFNHSGKKGESKVLIKNWFEQVKDPANETTEWDTEIYPKGLQDGLIEA---YERYQLPLYVTENGIGVREDVSVPQVDDAYRIAFMNDHINAIFNAIDAGCDVRGYYAWSPFDLYSWKNGVEKRYGLVAVDFENNQIRKPKASYYWFKEMIESQGKLIKRREF
4PBG Chain:B ((5-465))LPKDFIFGGATAAYQAEGATHTDGKGPVAWDKYLEDNYWYTAEPASDFYHKYPVDLELAEEYGVNGIRISIAWSRIFPTGYGEVNEKGVEFYHKLFAECHKRHVEPFVTLHHFDTPEALHSNGDFLNRENIEHFIDYAAFCFEEFPE-VNYWTTFNEIGPIGDGQYLVGKFPPGIKYDLAKVFQSHHNMMVSHARAVKLYKDKGYKGEIGVVHALPTKYPYDPENPADVR-----AAELEDIIHNKFILDATYLGHYS-DKTMEGVNHILAENGGELDLRDEDFQALDAAKDLNDFLGINYYMSDWMQAFD-GETEIIHNGKGEKGSSKYQIKGVGRRVAPDYVPRTDWDWIIYPEGLYDQIMRVKNDYPNYK-KIYITCNGLGYKDEFVDNTVYDDGRIDYVKQHLEVLSDAIADGANVKGYFIWSLMDVFSWSNGYEKRYGLFYVDF-DTQERYPKKSAHWYKKLAETQ---------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4PBG.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -145939 for 3876 contacts (-37.7/contact) +
2D Compatibility (PS) -47550 + (NN) -18194 + (LL) 1764
1D Compatibility (HY) -33600 + (ID) 8600
Total energy: -252119.0 ( -65.05 by residue)
QMean score : 0.509

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4PBG.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4PBG-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4PBG.pdb: