Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAKETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIKPGLADLAVSR---TSFNWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDESL--------FNKY--WPADIHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISM-VNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQFMEFSSLEQYGVLTESIMVTGQPKPIFPRLDSEAEIAYIKESMQPPATEEEKEEIPSKPQIDIKDFDKVEIKAATIIDAEHVKKSDKLLKIQVDLDSEQRQIVSGIAKFYTPDDIIGKKVAVVTNLKPAKLMGQKSEGMILSAEKDGVLTLVSLPSAIPNGAVIK
4MW9 Chain:B ((8-499))--EKVFFVTSPIYYVNAAPHIGHVYSTLITDVIGRYHRVKGERVFALTGTDEHGQKVAEAAKQKQVSPYDFTTAVAGEFKKCFEQMDYSIDYFIRTTNEQHKAVVKELWTKLEQKGDIYLGRYEGWYSISDESFLTPQNITDGVD---NPC-KVSLESGHVVTWVSEENYMFRLSAFRERLLEWYHANPGCIVPEFRRREVIRA-VEKGLPDLSVSRARATLHNWAIPVPGNPDHCVYVWLDALTNYLTG-SRLRVDESGKEVSLVDDFNELERFPADVHVIGKDILKFHAIYWPAFLLSAGLPLPKKIVAHGWWTKDRKKISKSLGNVFDPVEKAEEFGYDALKYFLLRESGFSDDGDYSDKNMIARLNGELADTLGNLVMRCTSAKIN--VNGEWPS-PAAYTEEDESLIQLIKDLPGTADHYYLIPDIQKAIIAVFDVLRAINAYVTDMAPWKLVKTDPER--LRTVLYITLEGVRVTTLLLSPILPRKSVVIFDMLGV-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4MW9.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -264273 for 3872 contacts (-68.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -51393 + (NN) -20571 + (LL) 12504
1D Compatibility (HY) -44800 + (ID) 9750
Total energy: -378283.0 ( -97.70 by residue)
QMean score : 0.588

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4MW9.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4MW9-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4MW9.pdb: