Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMEHNKLKPFPKDFLWGSASAAYQVEGAWDEDGKGPSVWDEFVRIPGTTFKETNGDV----------AVDNYHRYKEDVALMAEQGLKAYRFSVAWSRVIPHGN-GEVNEAGLKFYDNLIDELLSYGIEPVVTLYHWDIPQGLQDEYGGWESRKVVEDFTNYAALLFERFNGRVKYWVTLNEQNVFISHGYKLA-YHPPGV----SDDKR--MFAANHNANLANASAIAKFRELGTSGKIGPSFAYGPSYSIDANPANVLASENSEEFNAHFWMDVYTWGEYPTATWNWLEEHGLAPEILPGDTELLKKGKPDFMGVNYYRSMTHAFNGKDGVGSGKMNTTGEKGTSEETGVPGLYKNTNNPYLEKTNWDWDIDPTGLRIGLRRITNRYKLPIMITENGLGEYDSLTEDHKIHDEYRIEYIRAHALAIQEAI-TDGVEMLGYCTWSFTDLLSWLNG-YQKRYGFVYVDRDENDEKELKRYKKDSFYWYKKTIEANGANLVEEQGK
4F66 Chain:B ((3-480))----AMSKLPENFLWGGAVAAHQLEGGWQEGGKGISVADVMTAGRHGVAREITAGVLEGKYYPNHEAIDFYHHYKEDVKLFAEMGFKCFRTSIAWTRIFPKGDEAEPNEAGLQFYDDLFDECLKYGIEPVVTLSHFELPYHLVTEYGGFTNRKVIDFFVHFAEVCFRRYKDKVKYWMTFNEINNQANYQEDFAPFTNSGIVYKEGDDREAIMYQAAHYELVASARAVKIGHAINPNLNIGCMVAMCPIYPATCNPKDILMAQKAMQ-KRYYFADVHVHGFYPEHIFKYWERKAIKVDFTERDKKDLFEGTVDYIGFSYYMSFV--------IDAHRENNPYYDYLETEDLV-------KNPYVKASDWDWQIDPQGLRYALNWFTDMYHLPLFIVENGFGAIDQVEADGMVHDDYRIDYLGAHIKEMIKAVDEDGVELMGYTPWGCIDLVSAGTGEMRKRYGFIYVDKDDEGKGTLKRSPKLSFNWYKEVIASNGDDI------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4F66.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -115432 for 4065 contacts (-28.4/contact) +
2D Compatibility (PS) -49184 + (NN) -21177 + (LL) 696
1D Compatibility (HY) -40800 + (ID) 9300
Total energy: -235197.0 ( -57.86 by residue)
QMean score : 0.502

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4F66.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4F66-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4F66.pdb: