Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKVFCGRANPTTGSLEWLEEDEHYDYHQEIARSSYADMLHDKDRNIKYYQGIRAAVSRVKDRGQKALVLDIGTGTGLLSMMAVTAGADFCYAIEVFKPMAEAAVKIVERNGFSDKIKVINKHSTEVTVGPDGDLPC-RANILITELFDTELIGEGALPSYEHAHKHLVQEDCEAVPHRATVYAQLVE-----SRRMWSWNKLFPVRVRTSLGEQVIVPPSELERCPGAPSV---CDIQLNQVSPADFTVLSDVLPMFSVDFSKQVSSSAACHSRQFVPLASGQAQVVLSWWDIEMDPEGKIKCTMAPFWAQTDPQELQWRDHWMQCVYFLPQEEPVVQGSPRCLVAHHDDYCVWYSLQRTSPDENDSAYQVRPVCDCQAHLLWNRPRFGEINDQDRTDHYAQALRTVLLPGSVCLCVSDGSLLSMLAHHLGAEQVFTVESSVASYRLMKRIFKVNHLEDKISVINKRPELLTAADLEGKKVSLLLGEPFFTTSLLPWHNLYFWYVRTSVDQHLAPGAVVMPQAASLHAVIVEFRDLWRIRSPCGDCEGFDVHIMDDMIKHSLDFRESREAEPHPLWEYPCRSLSKPQEILTFDFQQPIPQQPMQSKGTMELTRPGKSHGAVLWMEYQLTPDSTISTGLINPAEDKGDCCWNPHCKQAVYFLSTTLDLRVPLNGPRSVSYVVEFHPLTGDITMEFRLADTLS
3SMQ Chain:A ((35-305))----------------------HYGIHEE--------MLKDKIRTESYRDFIYQNPHIFKDK----VVLDVGCGTGILSMFAAKAGAKKVLGVDQSEILYQ-AMDIIRLNKLEDTITLIKGKIEEV------HLPVEKVDVIISEWMGYFLLFESMLDSVLYAKNKYLAKGGSVYPDICTISLVAVSDVNKHADRIAFWDDVYGFKM--SCMKKAVIPEAVVEVLDPKTLISEPCGIKHIDCHT---TSISDL--EFSSDFTLKITRTSMCTA-------------IAGYFDIYFEKNCHNRVVFS-----TGPQST--KTHWKQTVFLLEKPFSVKAG--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3SMQ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -126818 for 2030 contacts (-62.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -28328 + (NN) -8205 + (LL) 27236
1D Compatibility (HY) -22000 + (ID) 3700
Total energy: -161815.0 ( -79.71 by residue)
QMean score : 0.312

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3SMQ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3SMQ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3SMQ.pdb: