Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRKTALMMLSVLMVLAIFLSACSGSKSSNSSAKKSAGKPQQGGDLVVGSIGEPTLFNSLYSTDDASTDIENMLYSFLTKTDEKLNVKLSLAESIKELDGGLAYDVKIKKGVKFHDGKELTADDVVFTYSVPLSKDYKGERGSTYEMLKSVEKKGDYEVLFKLKYKDGNFYNNALDSTAILPKHILGNVPIADLEENEFNRKKPIGSGPFKFKEWKQGQYIKLEANDDYFEGRPYLDTVTYKVIPDANAAVAQLQAGDINFFNVPATDYKTAE---KFNNLKIVTD-LALSYVYIGWNEKNELFKDKKVRQALTTALDRESIVSQVLDGDGEVAYIPESPLSWNYPKDIDVPKFEYNEKKAKQMLAEAGWKDTNGDGILDKDGKKFSFTLKTNQGNKVREDIAVVVQEQLKKIGIEVKTQIVEWSALVEQMNPPNWDFDAMVMGWSLSTFPDQ--YDIFHSSQI----KKGLNYVWYKNAEADKLMKDAKSISDRKQYSKEYEQIYQKIAEDQPYTFLYYPNNHMAMPENLEGYKYHPKRD---LYNIEKWWLAK
4OEV Chain:A ((3-493))------------------------------------------PKDTLIIAVENEIARINPAYSED--HDAVINLVFSGLTRFDENMSLKPDLAKSWDISKDGLVYDIFLRDDVLWHDGVKFSADDVKFSIEAFKNPKNNSSIYVNFEDIKSVEILNPSHVKITLFKPYPAFLDALS--IGMLPKHLLENENL---NT-SSFNQNPIGTGPYKFVKWKKGEYVEFKANEHFYLDKVKTPRLIIKHIFDPSIASAELKNGKIDAALIDVSLLNIFKNDENFGI----LREKSADYRALMFNLDNEFLKDLKVRQALNYAVDKESIVKNLLHDYAFVANHPLERSWA-NS--KNFKIYKYDPKKAEDLLVSAGFKKN-KDGNFEKDGKILEFEIWAMSNDPLRVSLAGILQSEFRKIGVVSKVVAKPAGSFD------YSKVDSFLIGWGSPLDPDFHTFRVFESSQDSALNDEGWNFGHYHDKKVDIALQKARNTSNLEERKKYYKDFIDALYENPPFIFLAYLDFALVYNKDLKGIKTRTLGHHGVGFTWNVYEWS-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 4OEV.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
Monomeric PKB - chain A - contact count / total energy / energy per contact / energy per residue : 2734 -188922 -69.10 -395.23
target 2D structure prediction score : 0.61
Monomeric hydrophicity matching model chain A : 0.72

3D Compatibility (PKB) : -69.10
2D Compatibility (Sec. Struct. Predict.) : 0.61
1D Compatibility (Hydrophobicity) : 0.72
QMean score : 0.443

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_4OEV.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-4OEV-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_4OEV.pdb: