Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILEES-NLPWWRARDKNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAEQLLKQEGKEGGFIVRDSS-KAGKYTVSVFAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKYPVSQQNKNAPSTAGLG--YGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRG-QYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREM-RHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
1OPK Chain:A ((44-480))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NLFVALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQTKNG-QGWVPSNYITPV-NSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSS-GINGSFLVRESESSPGQRSISLRY------EGRVYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPKR--NKPTIYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQES-


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPK.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -223654 for 3382 contacts (-66.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -45783 + (NN) -16447 + (LL) 13024
1D Compatibility (HY) -39600 + (ID) 9050
Total energy: -321510.0 ( -95.07 by residue)
QMean score : 0.358

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPK.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPK-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPK.pdb: