Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKET-G-H---A-----GKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTT--ANSLGWLT-DGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERY-DTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVED-------------------------------------------------------------K----------------------------------------------------------------------------------------YSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTF-NGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGN---GILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTT-------F--SNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSI--NPEAVSFSRSGTSGAQKSG-IYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDY----------------------PTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEG-EWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSE--------DFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
2XVL Chain:A ((45-945))------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALAQVERTAEGVVLTLPEG---TVKKLRLQVMGERIIRVTALPGTDFGIVPESIQVVAKPATNVPFSVDQAGEKLVLKTSQVSAEVSLLDGTVSFRDAKGNVLLQEENRGTFSPVIHDPDPVDADSYALRQEFNRGSDEGFFGLGQHQNGQVNYAGENVELTTY----------NLVISIPFLVSSRNYGLLWDNNSITRFGDPREAQPLNQSLKLYDAEGKEGGLTVRYFVGDELKLTRVEADFNHQFYKQGNELENPFPEEVAGAYKNNTLRIELEGSIEAQATGKHQFKMYNSGYAQLSLDGEVVLDRWRMNWNPWYHNFYRELNAGDKHKLKVSWKPDGGFFHLRHLDPLPANEQHELSL--ASETGKAIDYYFVAGDTKDDIISGYRQLTGKSVMLPKWAYGFWQSRERYKSSDEIIQNLKEYRDRKIPIDNIV-------------LDWSYWPED-----AWGSHDFDKQFFPDPKALVDKVHAMNAQIMISVWPKFYPTTD-------NYKELNAKGFMFNRNLDEK----NLDWIGKGYLNAFYDPFSPEATAIFWKQIRDKINVHGFDAWWLDAVEPDIHSNLTFEKRKWLMTPNARGNGAEIFNAYAVPHAEGVYQGELATDGDKRSFILTRSGFGGIQRTGSAIWSGDIVSRWSDMKDQIAAGIGTNLAGVTNWTFDIGGFTPEDRFRHGKKGFVGSWTALDAEQVDEWQELNTRWYQFGAFVPLYRSHGQN------PYREIFNIADEG--TEVYNAMVWYTKLRYYLMPYIYTLGGDTYHKDGTIMRGLVMDFPNDRKAWDINTQYMFGPAFLVNPVYEYKARSRDVYLPAGSDWYNFYTGEKLAGGQTITADAPLARVPLFVKAGAIVPTGPLIQH-------VDEGLNSPLLITVYTGANGSFDIYEDDG--RSLKYQQGEWSRIPLSYDDVTGTLIIGDRVGSFTG---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2XVL.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -101538 for 6149 contacts (-16.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -72783 + (NN) -20154 + (LL) 20492
1D Compatibility (HY) -37600 + (ID) 8400
Total energy: -219983.0 ( -35.78 by residue)
QMean score : 0.430

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2XVL.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2XVL-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2XVL.pdb: