Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKET-----GHA---GKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPY-RMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSANEWD--RESDVSSALSNAKANDIPATGFVLEQWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTF-NGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSI--NPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSG---DSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
2F2H Chain:A ((51-711))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLFTLRFFSPQEGIVGVRIEHFQGALNNGPHYPLNILQDVKVTIENTERYAEFKSGNLSARVSKGEFWSLDFL-RNGERITGSQV--KNNGYVQDTNNQRNYMFERLDLGVGETVYGLGERFTALVRNGQTVETWNRDGG---TSTEQAYKNIPFYMTNRGYGVLVNHPQCVSFEVGSEKVSKVQFSVE-----SEYLEYFVIDGPTPKAVLDRYTRFTGRPALPPAWSFGLWLTTSFTTNYDEATVNSFIDGMAERNLPLHVFH-------------FDCFWMKA-----FQWCDFEWDPLTFPDPEGMIRRLKAKGLKICVWINPYIGQKS---P----VFKELQEKGYLLKRPDGSLWQWD--KWQPGLAIYDFTNPDACKWYADKLKGLVA-MGVDCFKTDFGERIP-TDVQWFDGSDPQKMHNHYAYIYNELVWNVLKDTVGEEEAVLFARSASVGAQKFPVHWGGDCYANYESMAESLRGGLSIGLSGFGFWSHDIGGFENT-APAHVYKRWCAFGLLSSHSRLHGSKS------YRVPWAYDDE-----SCDVVRFFTQLKCRMMPYLYREAARANARGTPMMRAMMMEFPDDPACDYLDRQYMLGDNVMVAPVFTEA-GDVQFYLPEGRWTHLWHNDELDGSRWHKQQHGFLSLPVYVRDNTLLALGNNDQR-------PDYVWHEGTAFHLFNLQDGHEAVCEVPAADG--SVI---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2F2H.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -127352 for 5748 contacts (-22.2/contact) +
2D Compatibility (PS) -68826 + (NN) -21597 + (LL) 22916
1D Compatibility (HY) -43600 + (ID) 8450
Total energy: -246909.0 ( -42.96 by residue)
QMean score : 0.454

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2F2H.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2F2H-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2F2H.pdb: