Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKQSKMLIPTLREMPSDAQVISHALMVRAGYVRQVSAGIYAYLPLANRTIEKFKTIMRQEFEKIGAVEMLAPALLTADLWRESGRYETYGEDLYKLKNRDQSDFILGPTHEETFTTLVRDAVKSYKQLPLNLYQIQSKYRDEKRPRNGLLRTREFIMKDGYSFHKDYEDLDVTYEDYRKAYEAIFTRAGLDFKGIIGDGGAMGGKDSQEFMAVTPNRTDLNRWLVLDKTIPSIDDIPEDVLEEIKVELSAWLVSGEDTIAYSTESSYAANLEMATNEYKPSTKAATFEEVTRVETPNCKSIDEVAGFLSIDENQTIKTLLFIADEQPVVALLVGNDQVNDVKLKNYLAADFLEPASEEQAKEIFGAGFGSLGPVNLPDSVKIIADRKVQDLANAVSGANQDGYHFTGVNPERDFT-AEYVDIREVKEGEISPDGKGTLKFARGIEIGHIFKLGTRYSDSMGANILDENGRSNPIVMGCYGIGVSRILSAVIEQHARLFVNKTPKGAYRFAWGINFPEELAPFDVHLITVNVKDQESQDLTEKIEADLMLKGYEVLTDDRNERVGSKFSDSDLIGLPIRVTVGKKASEGIVEVKIKASGDTIEVHADNLIETLEILTKK
2J3L Chain:A ((1-565))MKQSKMLIPTLREVPNDAEVLSHQILLRAGYIRQVAAGIYSYLPLANRVLEKLKTIMREEFEKIDAVEMLMPALLPAELWKESGRYETYGPNLYRLKDRNDRDYILGPTHEETFTELIRDEINSYKRLPLNLYQIQTKYRDEKRSRSGLLRGREFIMKDGYSFHADEASLDQSYRDYEKAYSRIFERCGLEFRAIIGDGGAMGGKDSKEFMAISEIG--------------------------------------EDTICYSTESDYAANLEMATSLYTPKKSHETQLDLEKIATPEVGTIAEVANFFEVEPQRIIKSVLFIADEEPVMVLVRGDHDVNDVKLKNFLGADFLDEATEEDARRVLGAGFGSIGPVNVSEDVKIYADLAVQDLANAIVGANEDGYHLTNVNPDRDFQPISYEDLRFVQEGDPSPDGNGVLAFTKGIEIGHIFKLGTRYSDAMGATVLDENGREKSVIMGCYGIGVSRLLSAIVEQNAD-------------ERGINWPTGIAPFDLHVVQMNVKDEYQTKLSQEVEAMMTEAGYEVLVDDRNERAGVKFADADLIGCPIRITVGKKAVDGVVEVKIKRTGEMLEVRKEELESTLSILM--


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 2J3L.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -226172 for 4761 contacts (-47.5/contact) +
2D Compatibility (PS) -60945 + (NN) -23362 + (LL) 3732
1D Compatibility (HY) -65600 + (ID) 18200
Total energy: -390547.0 ( -82.03 by residue)
QMean score : 0.500

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_2J3L.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-2J3L-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_2J3L.pdb: