Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMSGVSEPLSRVKLGTLRRPEGPAEPMVVVPVDVEKEDVRILKVCFYSNSFNPGKNFKLVKCTVQTEIREIITSILLSGRIGPNIRLAECYGLRLKHMKSDEIHWLHPQMTVGEVQDKYECLHVEAEWRYDLQIRYLPEDFMESLKEDRTTLLYFYQQLRNDYMQRYASKVSEGMALQLGCLELRRFFKDMPHNALDKKSNFELLEKEVGLDLFFPKQMQENLKPKQFRKMIQQTFQQYASLREEECVMKFFNTLAGFANIDQETYRCELIQGWNITVDLVIGPKGIRQLTSQDAKPTCLAEFKQIRSIRCLPLEEGQAVLQLGIEGAPQALSIKTSSLAEAENMADLIDGYCRLQGEHQGSLIIHPRKDGEKRNSLPQIPMLNLEARRSHLSESCSIESDIYAEIPDETLRRPGGPQYG---IAREDVVLNRILGEGFFGEVYEGVYTNHKGEKINVAVKTCKKDCTLDNKEKFMSEAVIMKNLDHPHIVKLIGIIEEEP-TWIIMELYPYGELGHYL-ERNKNSLKVLTLVLYSLQICKAMAYLESINCVHRDIAVRNILVASPECVKLGDFGLSRYIEDEDYYKASVTRLPIKWMSPESINFRRFTTASDVWMFAVCMWEILSFGKQPFFWLENKDVIGVLEKGDRLPKPDLCPPVLYTLMTRCWDYDPSDRPRFTELVCSLSDVYQMEKDIAMEQERNARYRTPKILEPTAFQEPPPKPSRPKYRPPPQTNLLAPKLQFQVPEGLCASSPTLTSPMEYPSPVNSLHTPPLHRHNVFKRHSMREEDFIQPSSREEAQQLWEAEKVKMRQILDKQQKQMVEDYQWLRQEEKSLDPMVYMNDKSPLTPEKEVGYLEFTGPPQKPPRLGAQSIQPTANLDRTDDLVYLNVMELVRAVLELKNELCQLPPEGYVVVVKNVGLTLRKLIGSVDDLLPSLPSSSRTEIEGTQKLLNKDLAELINKMRLAQQNAVTSLSEECKRQMLTASHTLAVDAKNLLDAVDQAKVLANLAHPPAE
1OPJ Chain:B ((5-286))----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PSSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYS---LTVAVKTLKEDTM--EVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVSAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQ-ESSISDEVEK--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPJ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -202505 for 2134 contacts (-94.9/contact) +
2D Compatibility (PS) -29643 + (NN) -19713 + (LL) 50868
1D Compatibility (HY) -28400 + (ID) 5750
Total energy: -235143.0 ( -110.19 by residue)
QMean score : 0.540

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPJ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPJ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPJ.pdb: