Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMKRRTRKCSLVFILGILIFSCLSGFGTNVFAMDGEYHSPYGDDDLYTVQPTERSPRDPKAGEDVILNITTWPIENGQDVWVEWTKNGVAQENVTAAYDYNSGNNTYWKADLGKFEKGDEITYTTKGSTNGGTAYESGPFTFYVTDWEYVQDVTSVVDNGDSITLNMTATAGDFSPKLYLSFEDLDTLRMELSPTGKETGHAGKSGYTVEDTAEKVTVTTEDLSIEIQKSPYRMEVHQADGTLLTSEYTTANSLGWLTDGKNVINQYQNNFMTPSDEAFYGFGERYDTINQRGKDVETYVYNEYQDQAQTERTYLAVPFFVSANKYGMYVNSDFHSQFQMASKVEDKYSFVLDNDGDMTNMLDYYVISGKDQNDIVNNYTDITGKTTLLPKWAFGLWMSAN---EWDRESDVSSALSNAKANDIPATGFVLE-------QWSDEETYYIWNNATYTAKKNGEAFSYDDFTFNGKWTDPKGMVDSVHDAGMNIVLWQVPVLKDDGTVYEQRDNDEEYMISQGYSADDGTGAPYRVPASQWFGNGILLDFTNKDAVDWWTSQREYLLTEVGIDGFKTDGGEMVWGRDTTFSNGEKGQEMRNRYPTDYVSSYFDFAKSI--NPEAVSFSRSGTSGAQKSGIYWSGDQTSTFDSFQASLKAGLSASTSGVSYWAWDMAGFTGDYPTAELYKRATAMAAFAPIMQFHSEKSDPSPSEERSPWNAVARTGDETILPTFQKYLYTRMNLLPYIYTAAKDTADNGKSMMRQMAMDYPEDVNARDLDEQYMFGDDLLVAPIVQEGQTEKEVYLPEGEWVDIWNGGVHPGGETISYYADVDTLPVFAKAGAIIPMNMTDGYQLGQNVGNDLKSYDNLTFRVYPSGDSEYSFYDDVNGGEMRDISVSEDFANEKVSVDLPAMADETTMQVFSTEPTSVTIDGADVAKADTLDAFNEATTGYYYDTVQNLTYVKAAAKDAKQAIVLNGVNHAPYEAEFGHLTNVTTASDHAGYTGTGFVAGFDAEKEAVEFDIDAVDGASDYTMEVRYSAGVEDATRTVYINGKKQQITLPKTANWDTWNTVEVPVTLQAGNNQVVFDFEADDTAGINFDHVVIKK
1XSJ Chain:A ((93-675))--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIENTERYAEFKSGNLSARVSKGEFWSLDFLRNGERITGSQVKNN--GYVQDTNNQRNYMFERLDLGVGETVYGLGERFTALVRNGQTVETW---NRDGGTSTEQAYKNIPFYMTNRGYGVLVNHPQCVSFEVGSEKVSKVQFSVESE-----YLEYFVIDGPTPKAVLDRYTRFTGRPALPPAWSFGLWLTTSFTTNYD-EATVNSFIDGMAERNLPLHVFHFDCFWMKAFQWCD--------------------FEWDPLTF----PDPEGMIRRLKAKGLKICVWINPYIGQKSPVFKE-------LQEKGYLLKRPDGSLWQ--WDKWQPGLAIYDFTNPDACKWYADKLKGLVA-MGVDCFKTDFGERI-PTDVQWFDGSDPQKMHNHYAYIYNELVWNVLKDTVGEEEAVLFARSASVGAQKFPVHWGGDCYANYESMAESLRGGLSIGLSGFGFWSHDIGGFENTAP-AHVYKRWCAFGLLSSHSRLHGSKS------YRVPW---AYDDESCDVVRFFTQLKCRM--MPYLYREAARANARGTPMMRAMMMEFPDDPACDYLDRQYMLGDNVMVAPVFTEA-GDVQFYLPEGRWTHLWHNDELDGSRWHKQQHGFLSLPVYVRDNTLLALGNND---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1XSJ.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -96623 for 5016 contacts (-19.3/contact) +
2D Compatibility (PS) -60618 + (NN) -13897 + (LL) 25532
1D Compatibility (HY) -43200 + (ID) 8950
Total energy: -197756.0 ( -39.43 by residue)
QMean score : 0.409

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1XSJ.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1XSJ-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1XSJ.pdb: