Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAGRGSLVSWRAFHGCDSAEELPRVSPRFLRAWHPPPVSARMPTRRWAPGTQCITKCEHTRPKPGELAFRKGDVVTILEACENKSWYRVKHHTSGQEGLLAAGALREREALSADPKLSLMPWFHGKISGQEAVQQLQPPEDGLFLVRESARHPGDYVLCVSFGRDVIHYRVLHRDGHLTIDEAVFFCNLMDMVEHYSKDKGAICTKLVRPKRKHGTKSAEEELARAGWLLNLQHLTLGAQIGEGEFGAVLQGEY--LGQKVAVKNIKCDVTAQAFLDETAVMTKMQHENLVRLLGVILHQG-LYIVMEHVSKGNLVNFLRTRGRALVNTAQLLQFSLHVAEGMEYLESKKLVHRDLAARNILVSEDLVAKVSDFGLAKAERKGLDSS----RLPVKWTAPEALKHGKFTSKSDVWSFGVLLWEVFSYGRAPYPKMSLKEVSEAVEKGYRMEPPEGCPGPVHVLMSSCWEAEPARRPPFRKLAEKLARELRSAGAPASVSGQDADGSTSPRSQEP
3PYY Chain:A ((21-275))-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------WEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKE---VEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEI---------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3PYY.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -134122 for 1862 contacts (-72.0/contact) +
2D Compatibility (PS) -25234 + (NN) -5956 + (LL) 15336
1D Compatibility (HY) -27600 + (ID) 5600
Total energy: -183176.0 ( -98.38 by residue)
QMean score : 0.577

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3PYY.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3PYY-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3PYY.pdb: