Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAAVILESIFLKRSQQKKKTSPLNFKKRLFLLTVHKLSYYEYDFERGRRGSKKGSIDVEKITCVETVVPEKNPPPERQIPRRGEESSEMEQISIIERFPYPFQVVYDEGPLYVFSPTEELRKRWIHQLKNVIRYNSDLVQKYHPCFWIDGQYLCCSQTAKNAMGCQILENRNGSLKPGSSHRKTKKPLPPTPEEDQILKKPLPPEPAAAPVSTSELKKVVALYDYMPMNANDLQLRKGDEYFILE-ESNLPWWRARDKNGQEGYIPSNYVTEAEDSIEMYEWYSKHMTRSQAEQLLKQEGKEGGFIVRDS-SKAGKYTVSVFAKSTGDPQGVIRHYVVCSTPQSQYYLAEKHLFSTIPELINYHQHNSAGLISRLKYPVSQQNKNAPSTAGL--GYGSWEIDPKDLTFLKELGTGQFGVVKYGKWRG-QYDVAIKMIKEGSMSEDEFIEEAKVMMNLSHEKLVQLYGVCTKQRPIFIITEYMANGCLLNYLREM-RHRFQTQQLLEMCKDVCEAMEYLESKQFLHRDLAARNCLVNDQGVVKVSDFGLSRYVLDDEYTSSVGSKFPVRWSPPEVLMYSKFSSKSDIWAFGVLMWEIYSLGKMPYERFTNSETAEHIAQGLRLYRPHLASEKVYTIMYSCWHEKADERPTFKILLSNILDVMDEES
1OPL Chain:A ((86-505))---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALYDFVASGDNTLSITKGEKLRVLGYNHNGEWCEAQTKNGQ-GWVPSNYITPV-NSLEKHSWYHGPVSRNAAEYLLSS-GINGSFLVRESESSPGQRSISLRY------EGRVYHYRINTASDGKLYVSSESRFNTLAELVHHHSTVADGLITTLHYPAPKRNK--PTVYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRNLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQESS


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 1OPL.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -202923 for 3168 contacts (-64.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -43884 + (NN) -14506 + (LL) 13436
1D Compatibility (HY) -38800 + (ID) 9150
Total energy: -295827.0 ( -93.38 by residue)
QMean score : 0.539

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_1OPL.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-1OPL-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_1OPL.pdb: