Modeling by threading (Tito software)
Unconserved sides chains calculation (Scwrl software)
Evaluation (QMean software)Input alignment information:
Query sequenceMAKETFYITTPIYYPSGNLHIGHAYSTVAGDVIARYKRMQGYDVRYLTGTDEHGQKIQEKAQKAGKTEIEYLDEMIAGIKQLWAKLEISNDDFIRTTEERHKHVVEQVFERLLKQGDIYLGEYEGWYSVPDETYYTESQLVDPQYENGKIIGGKSPDSGHEVELVKEESYFFNISKYTDRLLEFYDQNPDFIQPPSRKNEMINNFIKPGLADLAVSRTSF----NWGVHVPSNPKHVVYVWIDALVNYISALGYLSDDE------SLF--NKYWPADIHLMAKEIVRFHSIIWPILLMALDLPLPKKVFAHGWILMKDGKMSKSKGNVVDPNILIDRYGLDATRYYLMRELPFGSDGVFTPEAFVERTNFDLANDLGNLVNRTISMVNKYFDGELPAYQGPLHELDEEMEAMALETVKSYTESMESLQFSVALSTVWKFISRTNKYIDETTPWVLAKDDSQKDMLGNVMAHLVENIRYAAVLLRPFLTHAPKEIFEQLNINNPQFMEFSSLEQYGVLTESIMVTG---QPKPIFPRLDSEAEIAYIKESMQPPATEEEKEEIPSKPQIDIKDFDKVEIKAATIIDAEHVKKSDKLLKIQVDLDSEQRQIVSGIAKFYTPDDIIGKKVAVVTNLKPAKLMGQKSEGMILSAEKDGVLTLVSLPSAIPNGAVIK
3KFL Chain:A ((24-553))-KQKVFFATTPIYYVNASPHIGHVYSTLIVDVLGRYHRVKGEEVFVMTGTDEHGQKVAEAAAKQGVSPMDFTTSVSSEFKQCFQEMNYDMNYFIRTTNPTHEKLVQDIWKKLAAKGDIYLGKYEGWYSVSDESFLTAQNVADGVDRDG-KPCKVSLESGHVVTWVEEENYMFRLSAFRERLLKYFHDHPNCIVPEFRRREVI-KTVEKGLFDLSISR-KRESVMNWSIPVPGDERHCIYVWLDALFNYYTGALTRVATDGTETLDEDHHALNRWPADVHVVGKDILKFHAIYWPAFLMSAELPLPERLVSHGWWTKDHKKISKSLGNAFDPVEKAKEFGIDALKYFLMRESNFQDDGDYSDKNMVARLNGELADTLGNLVSRCVAPKIN-VNGMWPEPA-EYSESDKTLIASLNNLAGTVDHYYCLPDIQHALIAIFDVLRSLNAYVTENAPWKLVKMDT--ARLGTVLYVTMEGLRICTMFLQPVMPQKAKEIMDALGVPEAARVGMENY-LFGIVKPGTK-IAGLAEGQVVFQKVTLP------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


General information:
TITO was launched using:
RESULT:

Template: 3KFL.pdb
Alignment : align.pir
Tito was launched with SMD and SCWRL
Tito text output
3D Compatibility (PKB) -248799 for 4354 contacts (-57.1/contact) +
2D Compatibility (PS) -54976 + (NN) -20436 + (LL) 10412
1D Compatibility (HY) -42400 + (ID) 9000
Total energy: -365199.0 ( -83.88 by residue)
QMean score : 0.566

(partial model without unconserved sides chains):
PDB file : Tito_3KFL.pdb:

(Unconserved sides chains are recalculated) :
Sequence: align-3KFL-query.scw
PDB file : Tito_Scwrl_3KFL.pdb: